Patologi Reg.Sj. - Hjertestop og personskade, Slagelse, ver. 14
Info
Dokumentnummer:
6775 /
Version:
14
Håndbog:
Patologi Region Sjælland
Niveau:
Afsnit
Type:
Instrukser
Redaktør:
kthi
Fagligt ansvar:
kays
Ledelsesansvar:
Patologi ROS afd.led.
Godkendt af:
kays
Udgivelsesdato:
19.03.2019
Dokumentbrugere:
Bioanalytiker/laborant, Internet, Læge, Lægesekretær/Sekretær, Patologi, Patologi Sla, Slagelse
D4Offline app:
 
Patologi Region Sjælland
Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret.
 Vis i Word
1) Formål
At sikre korrekt håndtering ved hjertestop og personskade.
 
2) Anvendelsesområde

Sjællands Universitetshospital, Patologiafdelingen, Slagelse. Alle medarbejdere.


 
3) Fremgangsmåde

 

Ved hjertestop: Ring 52 222

Der er labels med telefonnumre på alle telefoner.

 

 

Hjertestarter/defibrillator (AED) og Rubens ballon (ventilationsmaske)

findes på væggen på gangen mellem laboratoriet og sekretariatet ved glasdøråbning 45-167.

 

Følg vejledningen i hjertestarter-boksen.

 

 

 

Førstehjælp ved personskade:

Stands ulykken - Alarmér - Giv livredende førstehjælp

 

Stands ulykken

F.eks. ved afbrydning af strøm, lukning af vand, sikring af omgivelser

 

Alarmér

Ring 112

Meddel flg.: hvem du er + hvor du er + hvad der er sket

 

Giv livredende førstehjælp

Giv hjerte-lungeredning med 30 tryk og 2 indblæsninger til munden, indtil redningsfolk ankommer

 

 

 

 

Supplement til førstehjælp:

 

Ætsning

med syre eller base

Hud

Skyl med vand til smerterne er væk.

Tilkald hjælp.

Øjne

Skyl med øjenskyllevæske. Øjenskyllevæske til syre findes i alle laboratorier. Øjenskyllevæske til base findes kun i farvelab.  

Tilkald hjælp og søg eventuelt læge.  

Indvendige slimhinder

Drik rigeligt med mælk eller vand.

Fremkald ikke opkastning.

Tilkald hjælp og søg læge.

 Forbrænding/skoldning Skyl med lunkent vand, til smerterne er væk.  
 Bevidstløs person

Sørg for frie luftveje.

Læg personen i aflåst sideleje.

Stands en evt. blødning.

Tilkald hjælp.

 Forgiftning

Tilkald hjælp.

Find ud af forgiftningens art.

Akuthjælp ved forgiftning: Ring til giftlinjen på tlf.nr. 82 121212 døgnet rundt eller få råd på skadestuen.

 


 
4) Ansvarsforhold

Den, der opdager hjertestoppet/personskaden, har ansvaret for at standse ulykken, sørge for at der bliver ringet 112 eller 52 222, og sørge for at der gives livreddende førstehjælp.
Alle ansatte har pligt til at kende denne instruks.

Arbejdsmiljøgruppen har ansvaret for at vedligeholde denne instruks.


 
5) Dokumentation

Afsnittets HLR-nøglepersoner registrerer personalets deltagelse i hjertestopundervisning/recerificering i mappe i sekretariatet.


 
6) Definitioner/Søgeord

NSR: Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse

HLR: Hjerte-lungeredning (hjertestopundervisning)

AED: Automatisk ekstern defibrillering (hjertestarter)

Hjertemassage, mund til mund, kunstigt åndedræt


 
7) Referencer

Tværregional retningslinje: "Erkendelse og alarmering af hjertestop for medarbejdere uden klinisk patientkontakt", dok.nr. 504034.

NSR retningslinje: "Undervisning i Hjerte-lunge redning (HLR) og "Den kritisk syge patient"", dok.nr. 244536.

NSR Instruks "Hjertestop - Organisering - Alarmering, Slagelse Sygehus", dok.nr. 281178.


Version
Godkendt
Revisions information
19.03.2019
Titel ændret fra "Brandbekæmpelse og hjertestop i Slagelse" til "Hjertestop og personskade, Slagelse". Der er netop udgivet et andet dokument vedr. brandbekæmpelse, hvorfor nærværende dokument ændres til kun at omhandle hjertestop og personskade. Indhold og opbygning ensrettes med det tilsvarende dokument i Næstved. Dokumentet er samtidig overført til den fælles netbog Patologi Region Sjælland. /kthi
03.12.2015
02.12.2015
23.11.2015
26.05.2014
20.05.2014
08.10.2013
27.09.2013
15.04.2011
09.03.2011
08.03.2011
15.09.2010
20.05.2009
20.05.2009
23.07.2008
15.02.2007
22.12.2005