Kl. Imm.-Transfusion - Prøvetagning - Dried Blood Spot, ver. 1
Info
Dokumentnummer:
663331 /
Version:
1
Håndbog:
Klinisk immunologi - Transfusionscenter
Niveau:
Afdeling
Type:
Instrukser
Redaktør:
sugs
Fagligt ansvar:
sugs
Ledelsesansvar:
Kl. Imm. NAE Afd. ledelse
Godkendt af:
kmhm, segs, sugs
Udgivelsesdato:
05.07.2021
Dokumentbrugere:
Internet, Klinisk Immunologi , LMV, TC-Virus
D4Offline app:
 
Klinisk immunologi - Transfusionscenter
Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret.
Ny version under udarbejdelse »     
 
1) Formål
2) Anvendelsesområde
3) Fremgangsmåde
3.1) Materialer
3.2) Prøvetagning
3.3) Prøvesvar
4) Ansvarsforhold
5) Dokumentation
6) Definitioner/Søgeord
7) Referencer
 
1) Formål

 

Beskrivelse af fremgangmåde ved prøvetagning med Dried Blood Spots til analyse for udvalgte virus analyser.


 

2) Anvendelsesområde

 

Anvendes af personale tilknyttet Infektionsmedicinsk Afdeling, Roskilde Sygehus, Region Sjælland, i forbindelse med projekt om opsporing af HCV blandt misbrugere.

 

Personale i viruslaboratoriet, Klinisk Immunologisk Afdeling, Region Sjælland, skal have kendskab til instruktionens indhold.


 

3) Fremgangsmåde

 

Ved anvendelse af dried blood spots er det muligt at udføre analyser for HCV, HIV og HBV. Sensitiviteten er dog ikke optimal for alle smittemarkører, der udføres derfor ikke anti-HBs og anti-HBc.

 

Ønskede analyser markeres på rekvisitionen, idet det generelt vil gælde, at NAT-analyser (HCV-RNA, HIV-RNA, HBV-DNA) kun udføres såfremt screen analyse er positiv.


 

3.1) Materialer

 

For at udføre prøvetagning kræves følgende:

 

 • Filterpapir til Dried Blood Spot analyse
 • Lancet til fingerprik
 • Silicagel pose (2-3 gr)
 • Udfyldt rekvisitionsseddel (bilag 1)
 • Plastik chartek
 • Kuvert til forsendelse

 

Vedrørende ovenstående kan anvendes:

 

Lancet:

Accu-Chek® Safe-T-Pro Plus lancet til fingerprik bestilles ved Alere, se http://www.alere.dk/accu-chek-safe-t-pro-plus-lancet/

 

Silica pose:

Kan bestilles fx ved https://www.elextra.dk/details/H48542/silicagel-2g-poser-48-x-25-x-4mm-100-stk


 

3.2) Prøvetagning

 

Fremgangsmåde for prøvetagning:

 

 1. Rekvisition (bilag 1) printes og udfyldes.
 2. Dried Blood Spot filterpapir mærkes med patient ID (navn og cpr).
 3. Patienten prikkes i fingeren med lancet og alle 5 spots på filterpapiret fyldes med minimum 70 µl kapillærblod, se figur nedenfor.
  OBS: Vær opmærksom på at udfylde felterne helt.


 4. Filterpapiret lufttørrer i minimum 60 minutter, men gerne 3 timer. Undgå direkte sollys.
 5. Hvert enkelt filterpapir samt tilhørende rekvisition pakkes herefter i plastik chartek sammen med en silicagel pose.
 6. Plastikchartekket puttes i kuvert adresseret til:

  Klinisk Immunologisk Afdeling
  Transfusionscentret
  Næstved Sygehus
  Ringstedgade 77B
  4700 Næstved
  att. Viruslaboratoriet/DBS projekt

  Sendes som Q-post.
 
3.3) Prøvesvar

 

Afhængig af bestilling vil relevante analyser bliver udført.

 

Elektronisk svar vil fremgå af SP, idet laboratoriet vælger rekvirent ud fra rekvisitionssedlen (bilag 1).

 

Almindelige algoritmer for udførsel af konfirmatoriske analyser vil ikke blive fulgt, da ikke alle analyser med pålidelighed kan udføres på materialet.


 

4) Ansvarsforhold

 

Medarbejdere, der udfører prøvetagning har ansvar for korrekt mærkning af filterpapir og rekvisition og kontrol af patient id.

 

Ansvar for korrekt pakning og forsendelse påhviler rekvirent.


 

5) Dokumentation

 

Ikke relevant.


 

6) Definitioner/Søgeord

 

Jf. ADR 2019 er dried blod spots ikke omfattet af krav om mærkning for smittefarligt materiale (EUROPÆISK KONVENTION OM INTERNATIONAL TRANSPORT AF FARLIGT GODS AD VEJ):

 

2.2.62.1.5.5 Tørrede blodpletter, der er indsamlet ved at påføre et absorberende materiale en dråbe blod, er ikke omfattet af ADR.


 

7) Referencer

 

Artikel omkring Dried blood Spots, se bilag 2.

 


Bilag 1, Rekvisition DBS (.docx)
Bilag 2, Artikel DBS (.pdf)
Version
Godkendt
Revisions information
02.07.2021