Regionale dokumenter - Besøgsrestriktioner på sygehuse og psykiatriske afdelinger i forbindelse med håndtering af COVID-19, ver. 2
Info
Dokumentnummer:
634274 /
Version:
2
Håndbog:
Regionale dokumenter
Niveau:
Regional
Type:
Retningslinjer
Redaktør:
mkhv
Fagligt ansvar:
kjen
Ledelsesansvar:
Reg. Sgh.dok (Reg)
Godkendt af:
kjen
Udgivelsesdato:
02.07.2020
Dokumentbrugere:
Alle Funk./Still. uden PHC, Alle geografier, Alle kli. spc. i Psykiatri, Alle kl. spc. i somatik, Internet
D4Offline app:
 
Regionale dokumenter
Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret.
  Vis i Word
 

 

      
1) Formål
2) Anvendelsesområde
3) Fremgangsmåde
4) Ansvarsforhold
5) Dokumentation
6) Definitioner/Søgeord
7) Referencer
  
1) 
Formål

I marts måned 2020 blev der indført besøgsforbud for bl.a. plejehjem og sygehuse med undtagelse af kritiske situationer. Nu er de generelle besøgsrestriktioner ophævet, så alle besøg på både ude- og indendørsarealer er tilladt.

 

Retningslinjen skal sikre et fælles grundlag i Region Sjælland i implementeringen af Sundhedsstyrelsens retningslinje.


 
2) 
Anvendelsesområde
Retningslinjen gælder for alle ansatte på sygehuse og i psykiatrien i Region Sjælland.
 
3) 
Fremgangsmåde

I Region Sjælland henvises til, at:

  • Besøg på såvel indendørs som udendørs arealer kan gennemføres, hvor det praktisk er muligt. Det beror på en konkret, lokal vurdering, om og hvor det kan gennemføres. Rammerne for besøg organiseres på en kontrolleret måde ved at følge de relevante sundhedsfaglige anbefalinger så smitterisiko forebygges og reduceres for både patienter, besøgende og personale.
  • Indendørs besøg til patienter under indlæggelse skal gennemføres på en kontrolleret måde, så der fx kan opretholdes den fornødne afstand mellem de besøgende, samt lever op til de hygiejnemæssige og sundhedsfaglige anbefalinger.
  • Information til besøgende og patienter: Besøgende skal informeres om vigtigheden af at være uden symptomer på luftvejssygdom, herunder hoste og forkølelse eller andre symptomer, der kan give mistanke om COVID-19 ved besøg af deres pårørende. Besøgende og patienten skal informeres om smitteforebyggelse, instrueres i håndhygiejne og informeres om de sundhedsfaglige anbefalinger i forbindelse med besøget, fx hvornår der skal foretages håndvask, hosteetikette, vigtigheden af at holde afstand, evt. behov for barrierer mv.

 

Besøg skal gennemføres på en forsvarlig måde og under hensyn til overholdelse af diverse hygiejne- og afstandsregler.

 

For at forebygge og undgå smittespredning af COVID-19 har Styrelsen for Patientsikkerhed mulighed for, at udstede midlertidige, lokale påbud med besøgsrestriktioner eller forbud. Det kan de blandt andet gøre hvis:

  • Der er konkret mistanke om smitte eller om øget mistanke om risiko for smitte. 
  • Antallet af smittede personer i en konkret kommune.

 

Selvom der kan være lokale restriktioner eller forbud, vil det altid være muligt at få besøg i to tilfælde: 

  • I kritiske situationer, hvor der f.eks. er tale om en døende.
  • Ægtefæller eller nærmeste pårørende.

 


 
4) 
Ansvarsforhold

Sygehus- og psykiatriledelser samt afdelingsledelser er ansvarlige for implementering af retningslinjen, samt sikre at besøg på såvel indendørs som udendørs arealer sker under behørig hensyntagen til Sundhedsstyrelsens anbefalinger, og at besøg gennemføres på en forsvarlig måde.

 

Sygehus- og psykiatriledelser samt afdelingsledelser er forpligtet til at vurdere hvor mange personer der må være i venteområderne således at afstandstagen fortsat kan overholdes.

 


 
5) 
Dokumentation
Ingen særskilt dokumentation er påkrævet som følge af denne retningslinje.
 
6) 
Definitioner/Søgeord
Ingen.
 
7) 
Referencer

Sundhedsstyrelsens retningslinje COVID-19: Smitteforebyggelse ved besøg på plejehjem og plejeboliger, aflastningspladser, sygehuse, klinikker mv.

 

Bekendtgørelse om besøgsrestriktioner på plejehjem, plejeboliger og aflastningspladser samt sygehuse og klinikker i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19)

Version
Godkendt
Revisions information
02.07.2020
Gennemgribende revision.
12.06.2020