Kl. Biokemi SUH - Instr. - Service fra Klinisk Biokemisk Afdeling, ver. 8
Info
Dokumentnummer:
611634 / Instr.
Version:
8
Håndbog:
Klinisk Biokemi SUH
Niveau:
Afdeling
Type:
Instrukser
Redaktør:
vvm
Fagligt ansvar:
bkn
Ledelsesansvar:
KBA SUH AL
Godkendt af:
gust
Udgivelsesdato:
10.11.2020
Dokumentbrugere:
Bioanalytiker/laborant, Internet, KBA_SUH, Kemiker, Klinisk Biokemi, Køge, Leder, Læge, Lægesekretær/Sekretær, Nødprocedure, Roskilde
D4Offline app:
 
Klinisk Biokemi SUH
Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret.
 Vis i Word

 

 
      
1) Formål
2) Anvendelsesområde
3) Klinisk Biokemisk Afdeling SUH - Akkreditering
3.1) Kontaktoplysninger
3.2) Blodprøvetagning og EKG
3.2.1) Indlagte patienter
3.2.1.1) Prøvetagningsrunder, Køge
3.2.1.2) Prøvetagningsrunder, Roskilde
3.2.1.3) Patienter med IV-adgang
3.2.2) Ambulante patienter
3.2.2.1) Ambulatorier og åbningstider
3.2.3) I eget hjem
3.3) Laboratoriemedicinskvejledning - LMV
3.4) Blodbank og blodprodukter
3.5) Forberedelse af patient
3.6) Prøver udtaget af kliniske afdelinger
3.6.1) Arterieblod
3.6.2) Cerebrospinalvæske, lumbalpunktur
3.6.3) Aflevering og forsendelse af prøver
3.6.3.1) Køge
3.6.3.2) Roskilde
3.7) Svarafgivelse incl. ringesvar
3.8) Kontaktbioanalytikere
3.9) POCT
3.10) Forskning
4) Ansvarsforhold
5) Dokumentation
6) Definitioner/Søgeord
7) Referencer
 
1) Formål

At beskrive Klinisk Biokemisk Afdelings service vedr. prøvetagning på indlagte og ambulante patienter, forsendelse af diverse prøver og svarafgivelse.


 
2) Anvendelsesområde
Klinisk Biokemisk Afdeling Sjællands Universitetshospital
 
3) Klinisk Biokemisk Afdeling SUH - Akkreditering

Klinisk Biokemisk Afdeling på Sjællands universitetshospital har 2 geografisk adskilte afsnit, et i Køge og et i Roskilde. Afdelingen er akkrediteret efter DS/EN ISO 15189, liste over akkrediterede analyser kan findes i LMV.


 
3.1) Kontaktoplysninger

 

 

 

 Køge

 Roskilde

Klinisk Biokemisk Afdeling

 25500

 25600

Hasteprøver, Akutafd. Køge

 25576 eller 25566

 

Hasteprøver, øvrige

 25571

 25610

Vagthavende overlæge

 25510

 25510

Blodbanken, Køge

 25581 eller 25571

 

Laboratoriefaglig konsulent

 4732 5535

 4732 5627

Afsnitsledelse

 4732 5512

 4732 5678

Ledende Overlæge Karen Søeby

 47325601/Mobil 93570347

Ledende Overbioanalytiker Merete Steensgaard-Hansen

47325502

 


 
3.2) Blodprøvetagning og EKG

Klinisk Biokemisk Afdeling tilbyder blodprøvetagning på indlagte og ambulante patienter i Region Sjælland.

I meget sjældne tilfælde kan det være nødvendigt for Klinisk Biokemisk Afdeling af en eller anden årsag at afvise prøvetagning pga. manglende utensilier, ekstrem travlhed, ikke velegnet prøvetagningsdag i forhold til holdbarhed etc. Rekvirenter til indlagte patienter bliver orienteret om dette. Der aftales anden mulig prøvetagning med ambulante patienter.


 
3.2.1) Indlagte patienter

Alle prøver på patienter tilknyttet sygehusets sengeafsnit og ambulatorier bestilles i Sundhedsplatformen (SP).

Rekvisitioner kan bestilles som rutine eller haste.

Prøvetagningerne skal så vidt muligt indplaceres på tilgængelige runder.

 

Klinisk Biokemisk Afdeling varetager blodprøvetagning til andre diagnostiske laboratorier. Der tilbydes prøvetagning til bloddyrkninger på patienter indlagt på SUH, dog IKKE på kirurgiske afdelinger Køge, hvor det er lægefagligt personale, der tager bloddyrkninger.

 

Ved manglende eller mangelfuld rekvisition kontakter Klinisk Biokemisk afdeling personale på rekvirerende afdeling.

 

Ved nedbrud af SP eller laboratoriets IT-system anvendes Nødblanket Sygehus.

 

Klinisk Biokemisk monitorerer responstid på prøvetagning, dvs. tid fra rekvisition til prøvetagning, samt svartider på analysesvar for de forskellige prioriteter.


 
3.2.1.1) Prøvetagningsrunder, Køge

Afsnittet har følgende runder hverdage, weekender og helligdage:

 

 • Kl. 07.00 Morgenrunde
 • Kl. 13.00 Runde for prøver, der ikke kan vente til næste morgenrunde

 • Kl. 20.00 Runde for prøver, der ikke kan vente til næste morgenrunde

 • Kl. 01.00 Runde til væsketal på A2

Akutafdeling og OBS-afsnit

Haste bioanalytikerne tager prøver og EKG i OBS-Afsnittet og på AKUT-Afdelingen på morgenrunde, de har derudover tilstedeværelse i afdelingen frem til kl. 15.00.

Intensiv afdeling

Intensiv foretager selv prøvetagning på deres patienter. Prøverne bringes til prøveforsendelsen, Klinisk Biokemisk Afdeling senest kl. 6.00 og analyseres af nattevagten. Blodprøvesvar skal foreligge senest kl. 8.00.

Hvis intensiv undtagelsesvis har en patient, som skal have taget blodprøver af KBA, kontaktes Haste bioanalytikerne.


 
3.2.1.2) Prøvetagningsrunder, Roskilde

Afsnittet har følgende runder hverdage, weekender og helligdage:

 

 • Kl. 07.30 Morgenrunde
 • Kl. 13.00 Runde for prøver, der ikke kan vente til næste morgenrunde, samt antitrombotisk behandling
 • Kl. 17.00 Runde for prøver, der ikke kan vente til næste morgenrunde, samt antitrombotisk behandling
 • Kl. 20.00 Runde for prøver, der ikke kan vente til næste morgenrunde, samt antitrombotisk behandling

   

 
3.2.1.3) Patienter med IV-adgang

Patienter med intravenøs adgang (IV) kan få trukket blodprøver herfra.

 

 • Prøvetagning foretages altid af læge eller sygeplejerske på afdelingen. Prøvetagningen kan foregå uden indblanding af KBA. Prøverne afleveres efterfølgende på KBA.
 • Ambulante patienter henvises til Onkologisk eller Pædiatrisk Afdeling. 
 
3.2.2) Ambulante patienter

Prøver på patienter fra praksis bestilles i Webreq, prøver på patienter fra sygehusambulatorier bestilles i SP.

Det fremgår af praksisrekvisitionsliste, hvilke analyser praksis kan rekvirere.

 

Ved manglende eller mangelfulde rekvisitioner beder Klinisk Biokemisk afdeling patienten kontakte rekvirent for afklaring, i sjældne tilfælde kontakter Klinisk Biokemisk Afdeling rekvirenten.

 

Ved nedbrud af SP eller laboratoriets IT-system anvendes Nødblanket til praksis.


 
3.2.2.1) Ambulatorier og åbningstider

Patienter kan frit vælge prøvetagningssted i Region Sjælland.

Nedenfor ses åbningstider for prøvetagningssteder i Køge, Faxe og Roskilde.   

Åbningstider

Køge Sygehus

Klinisk Biokemisk Afdeling
Lykkebækvej 1
4600 Køge

Tlf.: 4732 5556
Fax: 5663 1042

Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

07.15 - 14.30
07.15 - 14.30
07.15 - 14.30
07.15 - 18.00
07.15 – 14.00

Faxe By-laboratoriet 

Faxe Sygehus

Præstøvej 78

4640 Fakse

Tlf.: 5651 8681

Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

08.00-11.00

08.00-11.00

08.00-11.00

08.00-11.00

08.00-11.00

Roskilde Sygehus

 

Klinisk Biokemisk Afdeling
Køgevej 7 - 13
4000 Roskilde

Tlf.: 4732 5600
Fax: 4632 1615

Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

07.15 - 14.30
07.15 - 14.30
07.15 - 14.30
07.15 - 18.00
07.15 - 14.00 

Praksislæger og ambulatorier på sygehuset opfordres til at sikre at deres patienter bestiller tid til blodprøvetagning på hjemmesiden www.blodproever.dk 

 

 


 
3.2.3) I eget hjem

Der kan tages blodprøver og EKG i eget hjem, plejehjem, psykiatriske bosteder, plejeboliger og ældreboliger. Denne service kan tilbydes patienter, som ellers skulle være transporteret liggende eller ledsaget til sygehuset, med det ene formål at få taget blodprøver og/eller EKG. 

Vejledning til dette se Roskilde og Køge: Prøvetagning i eget hjem.

 


 
3.3) Laboratoriemedicinskvejledning - LMV

LMV kan tilgås via ikon på alle PC-skriveborde på regionens PC'er, via LMV i D4 eller via internettet.

Vejledningen har oplysning om rekvisitionsnummer, prøvetagning, holdbarhed, indikation, medicinsk baggrund, måleusikkerhed, dynamisk rekvirering etc.

 


 
3.4) Blodbank og blodprodukter

Blodbanksarbejdet i Køge varetages af personale fra Klinisk Biokemisk Afdeling. Blodbanksarbejdet i Roskilde varetages af personale fra Klinisk Immunologisk Afdeling.

Køge

Udlevering af blodkomponenter

 • Udlevering foregår ved indgang 13 i blodbanken, som er en del af Klinisk Biokemisk Afdeling 
 • Der udleveres normalt en portion ad gangen sammen med transfusions journal
 • Blod opsættes elektronisk. Ved nødprocedure/manuel opsætning skal transfusionsjournal returneres til blodbanken.

Mistanke om transfusionskomplikation

Kontakt straks blodbanken på 25581 eller 25571


 
3.5) Forberedelse af patient

I flere situationer er det nødvendigt at patienter er forberedt på specielle forhold ved prøvetagningen. Det forventes, at rekvirenten har informeret patienten om dette. Beskrivelse af specielle forhold ses nedenfor.

Fastende patienter

Til flere analyser skal patienten være fastende, se oplysninger i LMV.

Se de forskellige former for faste defineret her

Isolation

Ved rekvirering af laboratorieanalyser på patienter i isolation, anføres dette i SP. Sengestue mærkes desuden og værnemidler stilles til rådighed.


 
3.6) Prøver udtaget af kliniske afdelinger

Følgende prøvematerialer udtages ikke af Klinisk Biokemisk Afdeling, men udtages af personale fra rekvirerende afdeling og afleveres på KBA. Blod fra arteriepunktur, cerebrospinalvæske, urin, fæces og diverse andre væsker.

 

Alle prøvematerialer skal mærkes med mærkat fra PTB, alternativt navn og personnummer, før opsamling finder sted.

Klinisk Biokemisk Afdelings afviser utilstrækkeligt mærket prøver af patientsikkerhedsmæssige årsager.


 
3.6.1) Arterieblod

Arteriepunktur foretages i hepariniseret sprøjte (minimum 0,5 - 1,0 ml blod taget af en læge eller af afdelingens personale). Prøven mærkes og blandes grundigt i 1 minut. Der må ikke være luft i.
Den afleveres i Klinisk Biokemisk Afdeling umiddelbart efter prøvetagnin­gen. I vagten skal Laboratoriet  adviseres.


 
3.6.2) Cerebrospinalvæske, lumbalpunktur

Prøven bestilles i SP.

Udtagning af spinalvæske foretages altid af en læge ifølge regional instruks: Cerebrospinalvæske, lumbalpunktur. Glas til undersøgelse for celler, glucose og protein bringes straks til Klinisk Biokemisk Afdeling, hvor det afleveres til en bioanalytiker. I vagten adviseres laboratoriet før aflevering. Oplys venligst at det er en spinalvæske.

Se instruks: Lumbalpunktur, fremstilling og prøveforsendelse.


 
3.6.3) Aflevering og forsendelse af prøver

Klinisk Biokemisk Afdeling yder en forsendelsesservice til diagnostiske laboratorier i hele landet.


 
3.6.3.1) Køge

Aflevering af prøver

 • Bloddyrkninger afleveres på rullebord på gangen ved indgang 13. Rekvisitionsseddel ligeledes.
 • Urinprøver bestilles i Sundhedsplatformen. Urinprøver til Mikrobiologisk afdeling placeres i køleskab på gangen ved indgang 13. Prøver til u-osmolaritet, afleveres personligt til en bioanalytiker.
 • Prøver og rekvisitionsseddel til Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Slagelse afleveres i kasse nederst i køleskab på gangen ved indgang 13
 • Øvrige prøver afleveres personligt til personalet, det gælder pleuravæske, spinalvæske, A-punktur, blodprøver trukket fra cvk etc.

Forsendelse af prøver

 • Prøver til Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Slagelse afsendes
  • Hverdage kl. 9.00, 13.30 og 17.00
  • Lørdage, søn- og helligdage kl. 7.00 og 13.30
 • Prøver til Klinisk Biokemisk Afdeling Roskilde sendes hverdage kl. 10.45.
 • Prøver til Klinisk Biokemisk Afdeling Holbæk sendes hverdage kl. 8.30
 • Prøver til øvrige henvisningslaboratorier sendes hverdage fortrinsvis morgen/formiddag.
 
3.6.3.2) Roskilde

Aflevering af prøver

 • Bloddyrkninger afleveres på rullebord ved prøvemodtagelsen i laboratoriet. Rekvisitionsseddel ligeledes.
 • PKU sættes i ramme ved siden af bloddyrkning på rullebord ved prøvemodtagelsen.
 • Spinal, A-punktur og Prøver på køl afleveres personligt til personale i afdelingen.
 • Øvrige prøver afleveres i kurv ved prøvemodtagelsen.

Forsendelse af prøver

 • Prøver til Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Slagelse afsendes
  • Hverdage kl. 7.30, 11.30, 13.00 og 16.30.
  • Lørdage, søn- og helligdage kl. 7.30 og 12.30
 • Prøver til Klinisk Biokemisk Afdeling Køge sendes hverdage kl. 09.30.
 • Prøver til Statens Serum institut afsendes
  • Hverdage kl. 16.30
  • Søndag kl. 16.30
 • Prøver til Hovedstadsområdet sendes hverdagekl. 8.30
 • Prøver til resten af region Sjælland og øvrige laboratorier sendes om eftermiddagen.
 
3.7) Svarafgivelse incl. ringesvar

Svar på laboratorieprøver, der er bestilt af hospitalets rekvirenter, overføres til SP straks analysen er valideret. Svartid for de enkelte analyser fremgår af LMV til den enkelte analyse.

 

Svar på laboratorieprøver, der er bestilt af praktiserende læger, overføres til rekvirende læges lægesystem og Sundhed.dk, når analysen er valideret.

Ringesvar

Skemaet Fælles regionale ringegrænser indeholder ringegrænser fastsat af De Klinisk Biokemiske Afdelinger i Region Sjælland.

Bioanalytiker, der udfører analysen, ringer svaret til rekvirenten i flg. BCC-instruks Telefonisk henvendelse.


 
3.8) Kontaktbioanalytikere

Klinisk Biokemisk afdeling har en ordning med kontaktbioanalytikere til at sikre godt tværfagligt samarbejde og til at formidle information og vejledning til sygehusets afdelinger.

Køge

Kontaktbioanalytikerordningen er under etablering

Roskilde

Kontaktbioanalytikerne kan kontaktes gennem sekretariatet på lok. 25600.


 
3.9) POCT

Ved indkøb af nyt udstyr tilbyder KBA faglig rådgivning om kvalitetssikring og validering af udstyret. Hvis dette samarbejde er etableret ved indkøb af udstyr kan samarbejdet indeholde driftsmæssigt samarbejde i forhold til vedligeholdelse og kvalitetssikring. Disse samarbejder beskrives i samarbejdsaftaler.

 


 
3.10) Forskning

Klinisk Biokemisk Afdeling SUH har en Forskningsenhed. Afdelingen deltager aktivt i en række forskningsprojekter, dels indenfor egne rammer, dels fondslønnet eller lignende. Ansvarlig for området er forskningsansvarlige professorer.

Forskningsenheden kan tilbyde rådgivning omkring projekter, se Anmeldelse af forskningsprojekter.


 
4) Ansvarsforhold

Alle ansatte på Klinisk Afdelings har pligt til at anvende og følge instruksen.

Alle rekvirenter, der anvender service fra Klinisk Biokemisk Afdeling, har pligt til at anvende og følge instruksen.

Faglig ansvarlig for dokumentet, har i samarbejde med relevant gruppe ansvaret for at ajourføre instruksen.

Alle ansatte har pligt til at påtale eventuelle fejl og fremkomme med eventuelle forbedringsforslag til dette dokument (gerne ved feed-back funktionen).


 
5) Dokumentation
Resultater opbevares min. 5 år i laboratoriets IT-system, se desuden Kvalitets- og tekniske registreringer i Klinisk Biokemi for angivelse af øvrig opbevaringstid.
 
6) Definitioner/Søgeord

BCC

Regionalt LABsystem for Klinisk Biokemi

 

SP

Sundhedsplatformen

 

KBA

Klinisk Biokemisk Afdeling


 
7) Referencer

Ingen


DS/EN ISO 15189:2013 - 4. 7 Rådgivningsydelser
DS/EN ISO 15189:2013 - 5. 4.02 Information til patienter og brugere
DS/EN ISO 15189:2013 - 5. 4.04.03 Instruktioner om aktiviteter ved prøvetagning
Version
Godkendt
Revisions information
29.09.2020
Ændret kl. 01 runde med TN-I til væsketal på A2
11.05.2020
Slettet at pt kan komme til 14.45/Vvm
22.04.2020
Sætningen under 3.2.2.1 Roskilde: "Fredag kl. 14.00-14.45 kan patienter fra sygehusets ambulatorier ringe og træffe aftale på lok. 25630 " er slettet. Under 3.7 er tilføjet link til LMV/bkn
10.01.2020
Ændret ambulatoriernes åbningstid, slettet fax i Faxe/ckel
28.10.2019
Små ændringer i afsnit 3.1, 3.5 og 3.6.2/Vvm
22.10.2019
små rettelser og ændring af tlf.nr./Vvm
21.10.2019
Diverse små rettelser. Ændret tlf.nr til KOE/Vvm
10.10.2019
Fusioneret dok. Tidligere ROS 232823, KOE 232938. Dok. indeholder opfyldelse af pkt. 15: Styrelsen for patientsikkerhed: Målepunkter for det parakliniske område - 2019/vvm Desuden dele af ROS 202738, 207154, 209388 Evt. også KOE 333608