Kl. Biokemi SUH - Instr. - Service fra Klinisk Biokemisk Afdeling, ver. 15
Info
Dokumentnummer:
611634 / Instr.
Version:
15
Håndbog:
Klinisk Biokemi SUH
Niveau:
Afdeling
Type:
Instrukser
Redaktør:
sua
Fagligt ansvar:
vvm
Ledelsesansvar:
KBA SUH AL
Godkendt af:
ckel
Udgivelsesdato:
19.10.2021
Dokumentbrugere:
Bioanalytiker/laborant, Internet, KBA_SUH, Kemiker, Klinisk Biokemi, Køge, Leder, Læge, Lægesekretær/Sekretær, Nødprocedure, Roskilde
D4Offline app:
 
Klinisk Biokemi SUH
Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret.
 

 

 
 
1) Formål
2) Anvendelsesområde
3) Klinisk Biokemisk Afdeling SUH - Akkreditering
3.1) Kontaktoplysninger
3.2) Blodprøvetagning og EKG
3.2.1) Indlagte patienter
3.2.1.1) Prøvetagningsrunder, Køge
3.2.1.2) Prøvetagningsrunder, Roskilde
3.2.1.3) Patienter med IV-adgang
3.2.2) Ambulante patienter
3.2.2.1) Ambulatorier og åbningstider
3.2.3) Nødprocedure
3.2.5) Udekørende funktioner
3.3) Laboratoriemedicinskvejledning - LMV
3.4) Prøver udtaget af kliniske afdelinger
3.4) Forberedelse af patient
3.4.1) Arterieblod
3.4.2) Cerebrospinalvæske, lumbalpunktur
3.4.3) Aflevering og forsendelse af prøver
3.4.3.1) Køge
3.4.3.2) Roskilde
3.5) Svarafgivelse incl. ringesvar
3.6) Kontaktbioanalytikere
3.7) POCT
3.8) Forskning
4) Ansvarsforhold
5) Dokumentation
6) Definitioner/Søgeord
7) Referencer
 
1) Formål

At beskrive Klinisk Biokemisk Afdelings service vedr. prøvetagning på indlagte og ambulante patienter, forsendelse af diverse prøver og svarafgivelse.


 

2) Anvendelsesområde
Klinisk Biokemisk Afdeling Sjællands Universitetshospital
 

3) Klinisk Biokemisk Afdeling SUH - Akkreditering

Klinisk Biokemisk Afdeling på Sjællands universitetshospital har 2 geografisk adskilte afsnit, et i Køge og et i Roskilde. Afdelingen er akkrediteret efter DS/EN ISO 15189, liste over akkrediterede analyser kan findes i LMV.


 

3.1) Kontaktoplysninger

Klinisk Biokemisk Afdeling

 Køge

 Roskilde

Klinisk Biokemisk Afdeling

 473 25500

 473 25600

Ambulatoriet og prøvetagning i hjemmet (personale på SUH)

 473 25598

 

Ambulatoriet og prøvetagning i hjemmet (patienter og rekvirenter udenfor SUH) 473 25500

 

Akut prøvetagning Roskilde

 -

 473 25613

Vagthavende bioanalytiker 473 25571 -

Hasteprøver på Akut afdelingen

 473 25576 eller 473 25566

 -

Efterbestilling af prøver, forespørgsel på svar, diverse analyser mm.

 473 25506 (hverdage kl. 7-22)

 -

Vagthavende overlæge

 473 25510 (hverdage kl. 8-15.30)

 473 25510

Laboratoriefaglig konsulent

 473 25507

 473 25627

Afsnitsledelse

 473 25512

 4732 5678

Ledende Overlæge Karen Søeby

 473 25601/Mobil 93570347

Ledende Overbioanalytiker Merete Steensgaard-Hansen

 473 25502

 


 

3.2) Blodprøvetagning og EKG

Klinisk Biokemisk Afdeling tilbyder blodprøvetagning på indlagte patienter på SUH og ambulante patienter i Region Sjælland.

I meget sjældne tilfælde kan det være nødvendigt for Klinisk Biokemisk Afdeling af en eller anden årsag at afvise prøvetagning pga. manglende utensilier (specialglas), ekstrem travlhed, ikke velegnet prøvetagningsdag i forhold til holdbarhed etc. 

Der indgås aftale med rekvirent eller patient om nyt tidspunkt for prøvetagning.


 

3.2.1) Indlagte patienter

Alle prøver på patienter tilknyttet sygehusets sengeafsnit og ambulatorier bestilles i Sundhedsplatformen (SP).

Rekvisitioner kan bestilles som rutine eller haste.

Prøvetagningerne skal så vidt muligt indplaceres på tilgængelige runder. Ved behov for prøvetagning uden for runderne kontaktes i Roskilde Akut prøvetagning på tlf. 473 25613 og i Køge den vagthavende bioanalytiker på tlf. 473 25571.

 

Det er muligt for personale på de klinisk afdelinger, at blive oprettet som brugere af ambulatoriets tidsbestillingssystem, så de kan booke tid til deres patienter dags dato eller i fremtiden.

 

Oplysninger om oprettelse af brugere mm. findes i D4 dokumentet Synlab Tidsbestilling - Kliniske afdelinger og ambulatorier.

Roskilde

Indlagte patienter til ambulant prøvetagning kan få booket en tid i "QuickLab" på dags dato (Børn i "Roskilde" prøvetagningen) af personalet på stamafdelingen via Synlab tidsbestilling.


 

3.2.1.1) Prøvetagningsrunder, Køge

Afsnittet har følgende runder hverdage, weekender og helligdage:

 

 • Kl. 07.00 Morgenrunde
 • Kl. 13.00 Runde for prøver, der ikke kan vente til næste morgenrunde

 • Kl. 20.00 Runde for prøver, der ikke kan vente til næste morgenrunde

 • Kl. 01.00 Runde til væsketal på A2

 


 

3.2.1.2) Prøvetagningsrunder, Roskilde

Afsnittet har følgende runde hverdage, weekender og helligdage:

 

 • Kl. 07.30 Morgenrunde
 
3.2.1.3) Patienter med IV-adgang

Patienter med intravenøs adgang (IV) kan få trukket blodprøver herfra.

 

 • Prøvetagning foretages altid af læge eller sygeplejerske på afdelingen. Prøvetagningen kan foregå uden indblanding af KBA. Prøverne afleveres efterfølgende på KBA.
 • Roskilde: Ambulante patienter henvises til Onkologisk eller Pædiatrisk Afdeling. 
 
3.2.2) Ambulante patienter

Prøver på patienter fra sygehusambulatorier bestilles i SP.

 

Prøver på patienter fra praksis bestilles i Webreq.

Det fremgår af praksisrekvisitionsliste, hvilke analyser praksis kan rekvirere.

 

Det er muligt for personale på de klinisk afdelinger, at blive oprettet som brugere af ambulatoriets tidsbestillingssystem, så de kan booke tid til deres patienter dags dato eller i fremtiden på et af regionens prøvetagningssteder.

Oplysninger om oprettelse af brugere mm. findes i D4 dokumentet Synlab Tidsbestilling - Kliniske afdelinger og ambulatorier.

Roskilde

Patienter som med fordel kan gå til prøvetagning på Klinisk Biokemisk afdelings ambulatorium kan få booket en tid i "QuickLab" på dags dato (Børn i "Roskilde" prøvetagningen) af personalet på stamafdelingen.


 

3.2.2.1) Ambulatorier og åbningstider

Patienter kan frit vælge prøvetagningssted i Region Sjælland.

Nedenfor ses åbningstider for prøvetagningssteder i Køge, Faxe og Roskilde.   

Åbningstider

Køge Sygehus

Klinisk Biokemisk Afdeling
Lykkebækvej 1
4600 Køge

Tlf.: 4732 5500
 

Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

07.15 - 14.30
07.15 - 14.30
07.15 - 14.30
07.15 - 18.00
07.15 – 14.00

Faxe By-laboratoriet 

Faxe Sygehus

Præstøvej 78

4640 Fakse

Tlf.: 5651 8681

Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

08.00 - 11.00

08.00 - 11.00

08.00 - 11.00

08.00 - 11.00

08.00 - 11.00

Roskilde Sygehus

 

Klinisk Biokemisk Afdeling

Sygehusvej 10
4000 Roskilde

Tlf.: 4732 5600
 

Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

07.15 - 14.30
07.15 - 14.30
07.15 - 14.30
07.15 - 18.00
07.15 - 14.00 

Praksislæger og ambulatorier på sygehuset opfordres til at sikre at deres patienter bestiller tid til blodprøvetagning på hjemmesiden www.blodproever.dk 

 

 


 

3.2.3) Nødprocedure

Ved nedbrud af IT-systemer anvendes enten Nødblanket til praksis eller Nødblanket Sygehus.

Det er muligt at printe referenceintervaller til Nødblanket.


 

3.2.5) Udekørende funktioner

Der kan tages blodprøver og EKG i eget hjem, plejehjem, psykiatriske bosteder, plejeboliger og ældreboliger. Denne service kan tilbydes patienter, som ellers skulle være transporteret liggende eller ledsaget til sygehuset, med det ene formål at få taget blodprøver og/eller EKG. 

Vejledning til dette se Roskilde og Køge: Prøvetagning i eget hjem.

 

Der er udekørende funktion til Psykiatrien Øst og Børne- og Ungdomspsykiatrien Smedegade i Roskilde alle hverdage.


 

3.3) Laboratoriemedicinskvejledning - LMV

LMV er en fælles laboratorievejledning for alle de diagnostisk specialer i Region Sjælland. LMV kan tilgås via ikon på alle PC-skriveborde på regionens PC'er, via LMV i D4 eller via internettet.

Vejledningen har oplysning om bl.a. SP-nummer, prøvetagning, holdbarhed, indikation, medicinsk baggrund, måleusikkerhed, dynamisk rekvirering etc.

 

Ved bestilling af sendeanalyser, der ikke fremgår af LMV, er det rekvirentens ansvar at formidle sendestedet og prøvetagningsomstændigheder til prøvetageren.


 

3.4) Prøver udtaget af kliniske afdelinger

Prøvematerialer udtaget af personale fra rekvirerende afdeling afleveres på KBA.

Bestil Best./Ord. som "tages af afdelingen". Udfør patientidentifikation. Mærk altid prøverør inden udtagning af prøvemateriale.

Benyt Rover til kvittering for prøvetagningen.


 

3.4) Forberedelse af patient

I flere situationer er det nødvendigt at patienter er forberedt på specielle forhold ved prøvetagningen. Det forventes, at rekvirenten har informeret patienten om dette.

Oplysninger om særlige forhold forud for prøvetagning kan findes i LMV under den enkelte analyse eller i patientinformationer.

 


 

3.4.1) Arterieblod

Arteriepunktur foretages i hepariniseret sprøjte (minimum 0,5 - 1,0 ml blod taget af en læge eller af afdelingens personale). Prøven mærkes og blandes grundig. Der må ikke være luft i. 
Prøven afleveres i Klinisk Biokemisk Afdeling umiddelbart efter prøvetagnin­gen. I vagten skal Laboratoriet  adviseres.


 

3.4.2) Cerebrospinalvæske, lumbalpunktur

Prøven bestilles i SP.

Udtagning af spinalvæske foretages altid af en læge ifølge regional instruks: Cerebrospinalvæske, lumbalpunktur. Glas til undersøgelse for celler, glucose og protein bringes straks til Klinisk Biokemisk Afdeling, hvor det afleveres til en bioanalytiker. I vagten adviseres laboratoriet før aflevering. Oplys venligst at det er en spinalvæske.

Se instruks: Lumbalpunktur, fremstilling og prøveforsendelse.


 

3.4.3) Aflevering og forsendelse af prøver

Klinisk Biokemisk Afdeling yder en forsendelsesservice til diagnostiske laboratorier i hele landet.


 

3.4.3.1) Køge

Aflevering af prøver

 • Bloddyrkninger afleveres på rullebord på gangen ved indgang 13. Rekvisitionsseddel ligeledes.
 • Urinprøver bestilles i Sundhedsplatformen. Urinprøver til Mikrobiologisk afdeling placeres i køleskab på gangen ved indgang 13. Prøver til u-osmolaritet, afleveres personligt til en bioanalytiker.
 • Prøver og rekvisitionsseddel til Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Slagelse afleveres i kasse nederst i køleskab på gangen ved indgang 13
 • Øvrige prøver afleveres personligt til personalet, det gælder pleuravæske, spinalvæske, A-punktur, blodprøver trukket fra cvk etc.

Forsendelse af prøver

 • Prøver til Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Slagelse afsendes
  • Hverdage kl. 9.00, 13.30 og 17.00
  • Lørdage, søn- og helligdage kl. 7.00 og 13.30
 • Prøver til Klinisk Biokemisk Afdeling Roskilde sendes hverdage kl. 10.45.
 • Prøver til Klinisk Biokemisk Afdeling Holbæk sendes hverdage kl. 8.30
 • Prøver til øvrige henvisningslaboratorier sendes hverdage fortrinsvis morgen/formiddag.
 
3.4.3.2) Roskilde

Aflevering af prøver

 • Bloddyrkninger afleveres på rullebord ved prøvemodtagelsen i laboratoriet. Rekvisitionsseddel ligeledes.
 • PKU sættes i ramme ved siden af bloddyrkning på rullebord ved prøvemodtagelsen.
 • Spinal, A-punktur og Prøver på køl afleveres personligt til personale i afdelingen.
 • Øvrige prøver afleveres i kurv ved prøvemodtagelsen.

Forsendelse af prøver

 • Prøver til Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Slagelse afsendes
  • Hverdage kl. 7.30, 11.30, 13.00 og 16.30.
  • Lørdage, søn- og helligdage kl. 7.30 og 12.30
 • Prøver til Klinisk Biokemisk Afdeling Køge sendes hverdage kl. 09.30.
 • Prøver til Statens Serum institut afsendes
  • Hverdage kl. 16.30
  • Søndag kl. 16.30
 • Prøver til Hovedstadsområdet sendes hverdagekl. 8.30
 • Prøver til resten af region Sjælland og øvrige laboratorier sendes om eftermiddagen.
 
3.5) Svarafgivelse incl. ringesvar

Svar på laboratorieprøver, der er bestilt af hospitalets rekvirenter, overføres til SP og Sundhed.dk efter endt analysering.

 

Svar på laboratorieprøver, der er bestilt af praktiserende læger, overføres til rekvirerende læges lægesystem og Sundhed.dk efter endt analysering.

 

Svartid for de enkelte analyser fremgår af LMV for den enkelte analyse.

Ringesvar

Skemaet Fælles regionale ringegrænser indeholder ringegrænser fastsat af De Klinisk Biokemiske Afdelinger i Region Sjælland.

Bioanalytiker, der udfører analysen, ringer svaret til rekvirenten. Ved afgivelse af svaret bedes modtager gentage svaret samt oplyse initialer.


 

3.6) Kontaktbioanalytikere

Klinisk Biokemisk afdeling har en ordning med kontaktbioanalytikere til at sikre godt tværfagligt samarbejde og til at formidle information og vejledning til sygehusets afdelinger.

Køge

Kontaktbioanalytikerne kan kontaktes via mail: koe-kba-kontaktbio@regionsjaelland.dk

 Roskilde

Kontaktbioanalytikerne kan kontaktes via mail: ros-kba-kontaktbio@regionsjaelland.dk eller gennem sekretariatet på lok. 473 25600.


 

3.7) POCT

Ved indkøb af nyt udstyr tilbyder KBA faglig rådgivning om kvalitetssikring og validering af udstyret. Hvis dette samarbejde er etableret ved indkøb af udstyr kan samarbejdet indeholde driftsmæssigt samarbejde i forhold til vedligeholdelse og kvalitetssikring. Disse samarbejder beskrives i samarbejdsaftaler.

 


 

3.8) Forskning

Klinisk Biokemisk Afdeling SUH har en Forskningsenhed. Afdelingen deltager aktivt i en række forskningsprojekter, dels indenfor egne rammer, dels fondslønnet eller lignende. Ansvarlig for området er forskningsansvarlige professorer.

Forskningsenheden kan tilbyde rådgivning omkring projekter og evt. prøvetagning og håndtering se Anmeldelse af forskningsprojekter.


 

4) Ansvarsforhold

Alle ansatte på Klinisk Afdelings har pligt til at anvende og følge instruksen.

Alle rekvirenter, der anvender service fra Klinisk Biokemisk Afdeling, har pligt til at anvende og følge instruksen.

Faglig ansvarlig for dokumentet, har i samarbejde med relevant gruppe ansvaret for at ajourføre instruksen.

Alle ansatte har pligt til at påtale eventuelle fejl og fremkomme med eventuelle forbedringsforslag til dette dokument (gerne ved feed-back funktionen).


 

5) Dokumentation
Resultater opbevares min. 5 år i laboratoriets IT-system.
 

6) Definitioner/Søgeord

BCC

Regionalt LABsystem for Klinisk Biokemi

 

SP

Sundhedsplatformen

 

KBA

Klinisk Biokemisk Afdeling


 

7) Referencer

Synlab Tidsbestilling - Kliniske afdelinger og ambulatorier


DS/EN ISO 15189:2013 - 4. 7 Rådgivningsydelser
DS/EN ISO 15189:2013 - 5. 4.02 Information til patienter og brugere
DS/EN ISO 15189:2013 - 5. 4.04.03 Instruktioner om aktiviteter ved prøvetagning
Version
Godkendt
Revisions information
19.10.2021
Køge email virkede ikke.
28.09.2021
Tilføjet email adresse på kontaktbioanalytikere i Køge
15.06.2021
Slettet oplysninger om Synlab, så det ikke står dobbelt, 3.2.1 Slettet Klinisk Biokemisk Afdeling monitorerer responstid på prøvetagning, dvs. tid fra rekvisition til prøvetagning, samt svartider på analysesvar for de forskellige prioriteter, tilføjet Ved behov for prøvetagning uden for runderne kontaktes i Roskilde Akut prøvetagning på tlf. 473 25613 og i Køge den vagthavende bioanalytiker på tlf. 473 25571. Slettet afsnit om bloddyrkninger. Slettet linje om at vi kontakter afdeling ved mangelfuld rekvisition 3.2.1.1 Fjernet klokken 15. slettet tekst om akutafdelingen og intensiv. 3.2.2 Slettet linje om at patienten selv skal kontakte rekvirenten ved mangelfuld rekvisition. Tilføjet afsnit 3.2.3 Nødprocedure 3.2.5 i eget hjem ændret til udkørende funktioner 3.4. Slettet typer af prøvematerialer. Tilføjet kvittering med Rover. 3.4.1 Slettet blanding i 1 minut. 3.6 Ændret valideret til endt analysering. Tilføjet verificering af svar og oplysning om initialer. 3.7. tilføjet link til regionalt dokument 5. Fjernet "se desuden Kvalitets- og tekniske registreringer i Klinisk Biokemi for angivelse af øvrig opbevaringstid." 3.2. Ændret tekst til Der indgås aftale med rekvirent eller patient om nyt tidspunkt for prøvetagning. 3.3 Tilføjet LMV er en fælles laboratorievejledning for alle de diagnostisk specialer i Region Sjælland, Ved bestilling af sendeanalyser, der ikke fremgår af LMV, er det rekvirentens ansvar at formidle sendestedet og prøvetagningsomstændigheder til prøvetageren. 3.6 ændret tekst så kontaktbioanalytikeren kan kontaktes gennem 47325506. 3.8 tilføjet evt. prøvetagning og håndtering
06.05.2021
3.1. havde sneget sig ind i overskriften.
06.05.2021
3.1: Tilføjet hverdage kl. 7-22 efter telefonnr. 25506, tilføjet hverdage efter telefonnr. 25510, ændret 25535 til 25507, tilføjet Akut prøvetagning Roskilde til 25613
26.04.2021
Afsnit 3.1: Telefonnummer til akut prøvetagning i Roskilde revideret. Afsnit 3.2.1 og Afsnit 3.2.2: Tekst tilføjet vedr. "QuickLab" samt link til regionalt dokument/Bhob Tilføjet mulighed for tidsbestilling i Faxe og Køge/ckel Afsnit 3.2.2.1 Køgevej 7-13 ændret til Sygehusvej 10. Fax numre slettet Afsnit 3.7: Mail til kontaktbioanalytikere Roskilde tilføjet /Bhob Tlf. nr. til kontaktbioanalytikere i Køge tilføjet/ckel Afsnit 3.1. Tilføjet Efterbestilling af prøver, forespørgsel på svar, diverse analyser mm. telefonnummer 25506 samt revideret øvrige tlf. nr. i Køge/sua/ckel
05.03.2021
Oplysninger om blodbank er slettet og alle runder bortset fra morgenrunde i ROS er slettet af dokumentet/bkn
29.09.2020
Ændret kl. 01 runde med TN-I til væsketal på A2
11.05.2020
Slettet at pt kan komme til 14.45/Vvm
22.04.2020
Sætningen under 3.2.2.1 Roskilde: "Fredag kl. 14.00-14.45 kan patienter fra sygehusets ambulatorier ringe og træffe aftale på lok. 25630 " er slettet. Under 3.7 er tilføjet link til LMV/bkn
10.01.2020
Ændret ambulatoriernes åbningstid, slettet fax i Faxe/ckel
28.10.2019
Små ændringer i afsnit 3.1, 3.5 og 3.6.2/Vvm
22.10.2019
små rettelser og ændring af tlf.nr./Vvm
21.10.2019
Diverse små rettelser. Ændret tlf.nr til KOE/Vvm
10.10.2019
Fusioneret dok. Tidligere ROS 232823, KOE 232938. Dok. indeholder opfyldelse af pkt. 15: Styrelsen for patientsikkerhed: Målepunkter for det parakliniske område - 2019/vvm Desuden dele af ROS 202738, 207154, 209388 Evt. også KOE 333608