Mikrobiologi - Brandbekæmpelse. Hygiejnesygeplejersker, ver. 1
Info
Dokumentnummer:
606451 /
Version:
1
Håndbog:
Klinisk mikrobiologi
Niveau:
Afdeling
Type:
Instrukser
Redaktør:
ssak
Fagligt ansvar:
boh
Ledelsesansvar:
KMA SLA-NFS afd.ledelse
Godkendt af:
pkhe
Udgivelsesdato:
10.12.2019
Dokumentbrugere:
Alle funk./still. sundhedsfag. i Som., Brand, Internet, Klinisk Mikrobiologi, Kl. mikrobiologi - (reg), Nykøbing F., Slagelse
D4Offline app:
 
Klinisk mikrobiologi
Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret.
 
 
1) Formål
2) Anvendelsesområde
3) Fremgangsmåde
3.1) Ledelsesforhold i tilfælde af brand
3.2) Fremgangsmåde, når brand opdages
3.2.1) Alarmering af brandvæsenet Slagelse
3.2.2) Alarmering af brandvæsenet Nykøbing
3.2.3) Alarmering af brandvæsnet i Næstved
3.2.4) Alarmering af brandvæsnet i Køge
3.2.5) Alarmering af brandvæsnet i Roskilde
3.2.6) Alarmering af brandvæsnet i Holbæk
3.3) Red, sluk og begræns
3.3.1) Red - Ved forbrændinger på personer
3.3.2) Red - Personaleevakuering
3.3.3) Mandtal og gæster
3.3.4) Sluk - Brug af vandslange
3.3.5) Sluk - Brug af CO2--slukker
3.3.6) Begræns - Særlige forhold/installationer
4) Ansvarsforhold
5) Dokumentation
6) Definitioner/Søgeord
7) Referencer
8) Papirversioner
 
1) Formål

Proceduren har til formål at sikre, at personalet reagerer relevant i tilfælde af brand.


 

2) Anvendelsesområde

Hygiejnesygeplejersker under den regionale klinisk mikrobiologiske afdeling. 


 

3) Fremgangsmåde 
3.1) Ledelsesforhold i tilfælde af brand

Den der opdager branden, tager ledelse indtil indsatslederen overtager.


 

3.2) Fremgangsmåde, når brand opdages

I tilfælde af brand:

Bevar ro og konstater om vi selv kan slukke branden eller om det er nødvendigt at alarmere brandvæsenet.

Red mennesker i fare.

Sluk med nærmeste slukningsredskab (vand, pulverslukker eller brandtæppe).

Begræns ilden - luk døre.

 


 

3.2.1) Alarmering af brandvæsenet Slagelse

Hygiejnesygeplejerskekontor Fælleskontorerne (2. sal indgang 30)

Hvis brandvæsenet skal aktiveres tilkaldes de på telefon

Alarmering via bordtelefonen/ fastnet: Der trykkes først 0-1-1-2 og dernæst besked til omstillingen på  59141 

Alarmering via mobiltelefoner: Der trykkes 1-1-2 og dernæst besked til omstillingen på 5855 9141.

Meld:
• Hvor det brænder, og hvor jeg ringer fra
• Hvad der brænder
• Hvor mange der er i umiddelbar fare

Den, der opdager branden sørger for alarmering af brandvæsenet.

Inden brandvæsenet kommer søges branden begrænset ved brug af CO2-slukker eller brandtæppe.

Der er ikke behov for actioncards.

 

Brandbekæmpelse Slagelse Sygehus (249641)

 

Der findes brandtryk overfor rum nr. 12403 og ved bagtrappen rum nr 124 T2

 


 

3.2.2) Alarmering af brandvæsenet Nykøbing

Hygiejnesygeplejerskekontor

Hvis brandvæsenet skal aktiveres tilkaldes de på tlf. 15000.

Meld:
• Hvor det brænder, og hvor jeg ringer fra
• Hvad der brænder
• Hvor mange der er i umiddelbar fare

Den, der opdager branden sørger for alarmering af brandvæsenet.

Inden brandvæsenet kommer søges branden begrænset ved brug af CO2-slukker eller brandtæppe.

Der er ikke behov for actioncards.

 

Brandbekæmpelse Nykøbing F. Sygehus (35395)


 

3.2.3) Alarmering af brandvæsnet i Næstved

Hygiejnesygeplejerskekontor (på 9. etage)

Hvis brandvæsenet skal aktiveres tilkaldes de på tlf. 12088

Meld:
• Hvor det brænder, og hvor jeg ringer fra
• Hvad der brænder
• Hvor mange der er i umiddelbar fare

Den, der opdager branden sørger for alarmering af brandvæsenet.

Inden brandvæsenet kommer søges branden begrænset ved brug af CO2-slukker eller brandtæppe.

Der er ikke behov for actioncards.

 

Brandbekæmpelse Næstved Sygehus (249641)

 


 

3.2.4) Alarmering af brandvæsnet i Køge

 

Hygiejnesygeplejerskekontor

Hvis brandvæsenet skal aktiveres tilkaldes de på telefon 22121

Meld:
• Hvor det brænder, og hvor jeg ringer fra
• Hvad der brænder
• Hvor mange der er i umiddelbar fare

Den, der opdager branden sørger for alarmering af brandvæsenet.

Inden brandvæsenet kommer søges branden begrænset ved brug af CO2-slukker eller brandtæppe.

Der er ikke behov for actioncards.

 

Brandbekæmpelse Køge Sygehus (531685)

 

Der findes brandtryk på gang og baggang.

 


 

3.2.5) Alarmering af brandvæsnet i Roskilde

Hygiejnesygeplejerskekontor

Hvis brandvæsenet skal aktiveres tilkaldes de på telefon 22222

Meld:
• Hvor det brænder, og hvor jeg ringer fra
• Hvad der brænder
• Hvor mange der er i umiddelbar fare

Den, der opdager branden sørger for alarmering af brandvæsenet.

Inden brandvæsenet kommer søges branden begrænset ved brug af CO2-slukker eller brandtæppe.

Der er ikke behov for actioncards.

 

Brandbekæmpelse Roskilde Sygehus (531685)


 

3.2.6) Alarmering af brandvæsnet i Holbæk

Hygiejnesygeplejerskekontor

Hvis brandvæsenet skal aktiveres tilkaldes de på telefon 8 5555

Meld:
• Hvor det brænder, og hvor jeg ringer fra
• Hvad der brænder
• Hvor mange der er i umiddelbar fare

Den, der opdager branden sørger for alarmering af brandvæsenet.

Inden brandvæsenet kommer søges branden begrænset ved brug af CO2-slukker eller brandtæppe.

Der er ikke behov for actioncards.

 

Brand og evakueringsinstruks for Holbæk Sygehus (419870)

 


 

3.3) Red, sluk og begræns

 


 

3.3.1) Red - Ved forbrændinger på personer

Ved forbrændinger på personer benyttes brandtæppe til at kvæle ilden evt. vand og herefter oversprøjtes det forbrændte med rindende lunkent vand, indtil det ikke gør ondt mere. Samtidig kontaktes 112. Vand fra vandslanger kan anvendes. CO2- slukker må ikke rettes mod personer.

 

Slagelse: Bruser findes i rum .... Ingen

Nykøbing: Bruser findes i rum .... Ingen

Næstved: Bruser findes i rum 16.09.09C og i rum10.09.26

Køge: Bruser findes i rum ......... Ingen

Roskilde: Bruser findes i rum ......... Ingen

Holbæk: Bruser findes på toilet rum nr. 41-417 og 41-403

 


 

3.3.2) Red - Personaleevakuering

Slagelse: Alle evakuerede skal mødes ved indgang 22 overfor parkeringspladsen i indkørsel til jordmoderklinikken.

Nykøbing: Alle evakuerede skal mødes på plænen over for hovedindgangen.

Næstved: Alle evakuerede skal mødes ved hovedindgangen /forhal til højhuset.

Køge: Der er ikke udarbejdet en aftale om, hvor personale kan samles og hvordan der holdes mandtal, da der er mange flugtveje og nødudgange.

Roskilde: Der er ikke udarbejdet en aftale om, hvor personale kan samles. Men en samling udenfor indgangsdøren til villaen kunne være et forslag.

Holbæk: Der er ikke udarbejdet en aftale om, hvor personale kan samles.


 

3.3.3) Mandtal og gæster

Hvor det er muligt må det konstateres om alle man arbejder sammen med eller har besøg af er kommet ud. Hvis man savner nogle personer må det straks meddeles til brandvæsnet.

 


 

3.3.4) Sluk - Brug af vandslange

Vandslange benyttes, hvis der er tale om brand i inventar, dog ikke apparatur tilsluttet elektricitet.


 

3.3.5) Sluk - Brug af CO2--slukker

CO2-slukker anvendes især ved brand i gas, opløsningsmidler samt apparatur tilsluttet elektricitet evt. suppleret med brandtæppe.


 

3.3.6) Begræns - Særlige forhold/installationer

Slagelse: Ventiler med gas findes ved rum nr. 12419

Nykøbing: Ingen særlige forhold.

Næstved: Ventiler med gas forefindes ved rum nr. 16.09.01

Køge: Der findes et testrum for respiratorer

Roskilde: Ingen særlige forhold

Holbæk: Ventiler med gas findes ved dør nr. 42-401. Strøm hovedafbryder/ sikkerhedsafbryder i rum 41-428

 

Inden brandvæsenet kommer søges branden begrænset ved brug af CO2--slukker, brandtæppe eller vandslange.


 

4) Ansvarsforhold

Afdelingsledelsen har ansvaret for, at denne instruks er implementeret samt at personalet har modtaget undervisning i elementær brandbekæmpelse.

Det er afdelingsledelsens ansvar, at alle ansatte gennemgår og består E-Lærings programmet Tryg Brandskole mindst hvert 2. år – jf. D4-retningslinjen: ”Brand – forebyggelse”. For at afdelingsledelsen kan sikre dette, vil de hvert halve år  få tilsendt liste med angivelse af dato for alle ansattes sidste gennemgang af brandskolen.

 

Den enkelte medarbejder har ansvaret for at efterleve denne instruks samt at holde sin viden om brandbekæmpelse ajour.

Det er et fælles ansvar, at alle, der er på arbejde, bliver alarmeret om, at der er brand, så alle kommer ud af laboratoriet.

 

 


 

5) Dokumentation

Afholdte brand- og evakueringsøvelser er beskrevet og evalueret.

Se Brand - forebyggelse (Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse).


 

6) Definitioner/Søgeord

 


 

7) Referencer

Brand - forebyggelse (Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse)

Brandbekæmpelse (Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse)

Introduktion af eksternt personale (regionalt, 274144). Pjecer til sygehuse er bilag.

ISO 15189 5.2 Fysiske omgivelser og miljøforhold - 5.2.2 Laboratorie- og kontorfaciliteter, herunder styring af adgange.


 

8) Papirversioner

Slagelse:

Noter rumnr. hvis instruksen er udskrevet.

Nykøbing:

Noter rumnr. hvis instruksen er udskrevet.
Næstved:

Noter rumnr. hvis instruksen er udskrevet

Køge:

Print af instruks findes i rum V 1080.

Roskilde:

Noter rumnr. hvis instruksen er udskrevet.

Holbæk:

Noter rumnr. hvis instruksen er udskrevet


Version
Godkendt
Revisions information
10.12.2019