Kl. Biokemi reg. - Prøvetagning - Rekvisition - alkohol (ethanol) og narko ved trafiksager , ver. 6
Info
Dokumentnummer:
558183 /
Version:
6
Håndbog:
Klinisk biokemi Regionalt
Niveau:
Regional
Type:
Instrukser
Redaktør:
jabo
Fagligt ansvar:
kares
Ledelsesansvar:
Kl. Bio Afd. ledelser (Reg)
Godkendt af:
kares, vkd
Udgivelsesdato:
28.08.2019
Dokumentbrugere:
Alle geografier i Somatik, Bioanalytiker/laborant, Internet, Kemiker, Klinisk Biokemi, Kl. Bio Advis (Reg), Læge
D4Offline app:
 
Klinisk biokemi Regionalt
Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret.
 Vis i Word
      
1) Formål
2) Anvendelsesområde
3) Fremgangsmåde
3.1) Generelt
3.2 ) Prøvetagning
3.3) Registrering af prøvetagningen
4) Ansvarsforhold
5) Dokumentation
6) Definitioner/Søgeord
7) Referencer
 
1) Formål
At beskrive korrekt patientidentifikation, prøvetagningsteknik, dokumentation og registrering i forbindelse med blodprøvetagning for Politiet. Blodprøverne kan være til undersøgelse for alkohol (ethanol) og / eller for euforiserende stoffer.
 
2) Anvendelsesområde
Klinisk Biokemiske afdelinger i Region Sjælland
 
3) Fremgangsmåde

 

 


 
3.1) Generelt

Ved prøvetagningen anvendes specielt prøvetagningskit, som forefindes / udleveres i de respektive akutafdelinger.

Bemærk : Prøvetagning skal foregå med handsker

Der må gerne anvendes en sommerfugl i stedet for kanylen i prøvetagningskittet.

Der behøver ikke være politi eller læge tilstede ved prøvetagningen

 


 
3.2 ) Prøvetagning

Prøvetagningskit: se billede.

 

 

Patienten identificeres af politiet før prøvetagning.

 

Prøvetagningsglasset mærkes med label fra prøvetagningskittet indeholdende navn, cpr. nr. og prøvetagnings dato og tidspunkt. Det forudsættes at labels er udfyldt af politiet alternativt af akutafdelingens personale før blodprøvetagning.

 

Punkturstedet afsprittes med swabs indeholdende isopropyl alkohol (lilla) fra prøvetagningskittet - der må IKKE anvendes en almindelig swabs (grøn). Der må gerne tørres efter med rent purcelin/vattot.

Punkturstedet skal være helt tørt inden venepunkturen.

 

Venepunkturen udføres og der udtages det eller de prøverør fra prøvetagningskittet, der er udleveret af politiet. Ved udtagning til både ethanol OG narko anvendes 2 sæt.

Hvis der skal tages andre prøver på patienten tages de efterfølgende. 


 

Blanketten "Rekvisition - alkohol ved trafiksager" og / eller "Rekvisition . Narko ved trafiksager" udfyldes:

- Prøvetagningsdato og klokkeslæt i feltet "Blodprøve, 5 ml. udtaget:"

- Navn, dato, underskrift og  for blodprøvetagningen i felterne nederst på blanketten.

- Adresse: Det noteres på hvilket sygehus blodprøven er udtaget. Ex Holbæk sygehus. Det er IKKE prøvetagerens adresse, men sygehusets.

 

eksemplet her er angivet hvilke felter prøvetager skal udfylde

 

Der skrives nederst i feltet, så lægen kan skrive ovenover, hvis denne er en del af prøvetagningen. 

Prøverne afleveres sammen med blanketten til lægen eller politiet.

 

Lægen / Politiet oplyser patienten / borgeren om at blodprøven opbevares på Retskemisk Afdeling i et år. 

 

 
3.3) Registrering af prøvetagningen

For at sikre registrering af prøvetagningen og muligheden for statistik på området opretter prøvetageren en PTB efter endt prøvetagning i Rekvireringsbilledet i BCC.

PTB oprettes med CPR: 0202920RS1, Rekvirentkode: RSJALKO, Kvantitetsnummer 100099 (Alkohol/narko ved trafiksager)og resultat TEK15* (Udført)

   

   

   

   


   
  4) Ansvarsforhold

  Bioanalytiker/laborant, der foretager blodprøvetagning, har ansvaret for at kende og anvende denne vejledning.

   


   
  5) Dokumentation
  PTB er dokumentation for prøvetagning.
   
  6) Definitioner/Søgeord

  Alkohol

  Ethanol

  Narko 

  Promille

  Politi

  Spiritus

  Spritkørsel


   
  7) Referencer

  Retningslinjer Honorar for udtagning af blodprøver for politiet

   

   


  Rekvisition - alkohol ved trafiksager
  Rekvisition - narko ved trafiksager
  Version
  Godkendt
  Revisions information
  28.08.2019
  pkt 3.2 anvisning på signering af blanket er tilføjet.
  27.06.2019
  Bilag: rekvisition = udskiftet og tilføjelser ang adresse og opbevaring. Rekv ved narkosager er tilføjet
  27.05.2019
  Søgeordet "Spiritus " er tilføjet
  24.01.2019
  enkelte ensretninger og tilføjelse af Narko. Lokal registreringsmetode i Holbæk er slettet.
  06.06.2018
  flere søgeord tilføjet
  09.05.2018