Kl Biokemi reg. - Opret erstatningscpr i SP - KBA brugere, ver. 2
Info
Dokumentnummer:
555356 /
Version:
2
Håndbog:
Klinisk biokemi Regionalt
Niveau:
Regional
Type:
Instrukser
Redaktør:
lnep
Fagligt ansvar:
vkd
Ledelsesansvar:
Kl. Bio LIMS (Reg)
Godkendt af:
vkd
Udgivelsesdato:
21.12.2018
Dokumentbrugere:
Bioanalytiker/laborant, Holbæk, Internet, Kemiker, Klinisk Biokemi, Kl. Bio Advis (Reg), Køge, Nykøbing F., Næstved, Roskilde, Slagelse
D4Offline app:
 
Klinisk biokemi Regionalt
Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret.
 Vis i Word
      
1) Formål
2) Anvendelsesområde
3) Fremgangsmåde
3.1) e-CPR i SP
4) Ansvarsforhold
5) Dokumentation
6) Definitioner/Søgeord
7) Referencer
 
1) Formål

Formålet med denne instruks er at sikre korrekt oprettelse af e_CPR i Sundhedsplatformen SP.


 
2) Anvendelsesområde
Klinisk Biokemiske afdelinger i Region Sjælland
 
3) Fremgangsmåde

Denne vejledning beskriver udelukkende hvordan erstatningscpr oprettes i SP. Se endvidere arbejdsgange med erstatningscpr i BCC vejledning Skift CPR i BCC samt retningslinjer for oprettelse af erstatningscpr.


 
3.1) e-CPR i SP

Log på SP og vælg Patientopslag øverst i menulinjen.

 

 

Søg på en del af patientens navn ved at angive navn i Navn/CPR-nr.: og trykke Find patient. Hvis navn findes i SP vil de mulige patienter med CPR vises. Prøv evt. fødselsdag.

 

 

 

 

Klik Fortsæt og vælg fanen Søg CPR

 

 

Indtast navn korrekt igen Efternavn(e), Fornavn og vælg Find patient

 

 

Tryk Fortsæt

 

    

 

Tryk Fortsæt

 

Udfyld herefter følgende felter Patient opslaget

 

Fødselsdag - Angiv som DD-MM-YYYY

Køn - Klik på lup og vælg fra liste Mand eller Kvinde, tryk Accepter

 

Det er nu muligt at trykke Ny i Patientopslag og følgende billede vises igen

 

 

Tryk Fortsæt

 

 

Der er nu trukket et e_CPR i SP, men yderlig oplysninger skal tilføjes.

 

OBS! Hvis man opretter et nyt e-CPR med samme navn og fødselsdag som en patient, der findes i forvejen skal nedenstående pop-up besvares.

 

 

Klik i feltet Årsag og vælg Ikke samme patient(1), herefter Fortsæt

 

Opdater nu yderligere informationer (obligatorisk).

 

Klik Aftale øverst i menulinjen og vælg patienten nederst i det næste skærmbillede, ved at dobbeltklikke på navnet.

 

 

Vælg Rediger

 

 

Tilføj følgende

Adresse - hvis kendt

Kommunekode - ved ukendt adresse vælges 999

Regionskode - 98

Alias - udfyldes ikke længere pr. 17.12.2018

 

 

Flygtninge/udlændingenummer, Færøsk ID eller eventuel e-CPR fra Praktiserende læge registreres på følgende måde:
Vælg Reg.-ikon øverst i Personoplysninger i samme skærmbillede, klik dernæst på linket Personoplysninger, under overskriften Familienr./ID-nr. vælges Tilføj, vælg mellem udlændingenummer eller Færøsk identitetsnummer. Tilføj nummer i næste rubrik

 

  

 

Afslut med Accepter oplysningerne

 

Du kan efterfølgende fremsøge patienten, der er registreret med færøsk ID eller andet ID-nummer via aktiviteten Patientopslag, feltet Navn/CPR-nr.


 
4) Ansvarsforhold

Personale, som under udførelse af deres arbejde anvender BCC, har ansvar for at kende og følge denne procedure.

Alle ansatte kan fremsætte forbedringsforslag til proceduren (Feedback).

Alle ansatte har initiativpligt til at rapportere afvigelser fra proceduren ud fra lokale retningslinjer.


 
5) Dokumentation 
6) Definitioner/Søgeord 
7) Referencer
Version
Godkendt
Revisions information
19.12.2018
Fremgangsmåde for registrering af udlændige nummer mm. registreres på anden måde i SP, ændring markeret med gult
28.03.2018
Ny BCC vejledning