Tværregionale dokumenter - Håndhygiejne for Sundhedspersonale, ver. 5
Info
Dokumentnummer:
536817 /
Version:
5
Håndbog:
Tværregionale dokumenter
Niveau:
Tværregional
Type:
Retningslinjer
Redaktør:
anpe
Fagligt ansvar:
ulsj
Ledelsesansvar:
Reg. Sgh.dok (Reg)
Godkendt af:
agla, djl, ipa, kjen, lonbj, slf
Udgivelsesdato:
03.07.2020
Dokumentbrugere:
Alle Funk./still. i kl. spc.i Psykiatri, Alle Funk./still. i kl. spc.i Somatik, Alle Funk./still. i PHC, Alle funk./still. sundhedsfagl. i Psyk., Alle funk./still. sundhedsfag. i Som., Alle geografier, Alle områder i PHC, Alle spc./omr. uden PHC, Internet
Sundhedsfaglige Råd:
Udvalget for Inf.hygiejne
D4Offline app:
 
Tværregionale dokumenter
Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret.
  Vis i Word
 

 

      
1) Formål
2) Målgruppe og anvendelsesområde
3) Definitioner
4) Fremgangsmåde
5) Ansvar og organisation
6) Referencer
  
1) 
Formål

 

At beskrive og sikre anvendelsen af principper for håndhygiejne, for at forebygge kontaktsmitte via sundhedspersonalets hænder.


 
2) 
Målgruppe og anvendelsesområde

 

Sundhedspersonale, der er ansat på Region Hovedstadens og Region Sjællands hospitaler/sygehuse med direkte eller indirekte patientkontakt, eller som udfører rene eller urene procedurer/opgaver.


 
3) 
Definitioner

 

Behandling: Behandling omfatter, efter Sundhedsloven, undersøgelse, diagnosticering, sygdomsbehandling, fødselshjælp, genoptræning, sundhedsfaglig pleje samt forebyggelse og sundhedsfremme i forhold til den enkelte patient.

 

Hånddesinfektion er indgnidning af et alkoholbaseret hånddesinfektionsmiddel på synligt rene og tørre hænder, håndled og evt. underarme. Målet med hånddesinfektion er at dræbe den midlertidige flora, og reducere den blivende flora.

 

Håndhygiejne er en samlebetegnelse for de procedurer, der enten dræber eller reducerer den midlertidige flora samt evt. reducerer den blivende flora. Håndhygiejne kan udføres som hånddesinfektion alene eller som håndvask efterfulgt af hånddesinfektion.

 

Håndvask er den mekaniske bearbejdning af hænder, håndled og evt. underarme med vand og håndsæbe. Ved håndvask reduceres den midlertidige flora.

 

Leverandører er eksterne håndværkere, salgskonsulenter, private servicemedarbejdere, flextrafik, frivillige som Røde Kors, hospitalsklovne, ikke-ansat personale mv.

 

Medicinske engangshandsker er handsker, der anvendes i sundhedssektoren for at beskytte såvel patient som personale mod krydsforurening med potentielt sygdomsfremkaldende mikroorganismer.

 

Rene hænder, håndled og underarme er den tilstand, der findes umiddelbart efter udført håndhygiejne, og som kun varer, indtil man igen har kontakt med potentielt forurenede genstande/omgivelser eller personer.

 

Ren procedure/opgave er en handling, hvor målet er at forebygge, at der tilføres potentielt sygdomsfremkaldende mikroorganismer til patienten/borgeren eller genstande/omgivelser via personalets hænder, håndled, underarme og/eller via omgivelser. Rene procedurer/opgaver indebærer en begrænset, men acceptabel risiko for forurening af personalets hænder, håndled og underarme og/eller genstande/omgivelser.

 

Sundhedspersonale er alt personale, der varetager opgaver med behandling, inklusiv rengøring, patienttransport mv.

 

Uren procedure/opgave er en handling, hvor der er risiko for forurening af personalets hænder, håndled og evt. underarme og/eller genstande/omgivelser med potentielt sygdomsfremkaldende mikroorganismer.

 

Søgeord: Ingen.


 
4) 
Fremgangsmåde

 

Sundhedsfagligt personale skal have modtaget undervisning og oplæring i de retningsgivende principper for håndhygiejne:

 

 • Forudsætninger
 • Forudsætninger for håndhygiejne
 • Hvornår udføres hånddesinfektion
 • Hvordan udføres hånddesinfektion
 • Hvornår udføres håndvask
 • Hvordan udføres håndvask
 • Ved hudproblemer
 • Håndhygiejne for patienter, besøgende og leverandører
 • Yderligere krav og anbefalinger på området


Se actioncard ”Håndhygiejne for sundhedspersonale, retningsgivende principper” 


 
5) 
Ansvar og organisation

 

 • Hospital- og sygehusdirektioner, centerledelser er ansvarlige for distribuering og formidling af retningslinjen.
 • Afdelings- og klinikledelser er ansvarlige for implementering af retningslinjen og at de fysiske rammer og nødvendige hjælpemidler er tilstede, for at retningslinjen kan følges.
 • Den enkelte medarbejder er ansvarlig for at kende og anvende retningslinjen.
 
6) 
Referencer

1. Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer om Håndhygiejne, Centrale Enhed for Infektionshygiejne 2. udgave 2018, Statens Serum Institut

 

Tværregionale retningslinjer


Generelle infektionshygiejniske forholdsregler

 

Actioncard Håndhygiejne for sundhedspersonale, retningsgivende principper
Version
Godkendt
Revisions information
29.06.2020
Afsnit om forholdsregler og brug af desinfektionsservietter til håndhygiejne i lokaler uden håndvask er slettet i Actioncard
15.01.2020
Dokumentet har gennemgået 2-årig revision. Tilføjet ny tekst i actioncard, under pkt. ”Hvordan udføres håndvask”, om erstatning for håndvaskeprocedure i lokaler uden tilgængelig håndvask. National Infektionshygiejniske Retningslinjer om Håndhygiejne er opdateret med nyeste udgave.
11.10.2017
I bilag er link til retningslinjen generelle infektionshygiejniske forholdsregler tilføjet. Derudover er der linket til tværregional retningslinje under referencer.
13.07.2017
Rettelse i henhold til tidligere version: Rettet i referencer, hvor der er fjernet to retningslinjer "medicinske engangshandsler og kirurgisk håndhygiejne". Der er ligeledes fjernet reference i bilaget.
30.06.2017