Medicin NFS - Sondeanlæggelse hos apopleksipatienter - delegeret ret, ver. 1
Info
Dokumentnummer:
534996 /
Version:
1
Håndbog:
Medicin Nykøbing F
Niveau:
Afsnit
Type:
Instrukser
Redaktør:
lhi
Fagligt ansvar:
ellh
Ledelsesansvar:
Intern Med NFS Led (Afd)
Godkendt af:
bvw, ikr
Udgivelsesdato:
24.07.2017
Dokumentbrugere:
Geriatri, Intern Medicin, Intern Med NFS (Afd), Internet, Læge, Nykøbing F., Sygeplejerske
D4Offline app:
 
Medicin Nykøbing F
Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret.
  Vis i Word
      
1) Formål
2) Anvendelsesområde
3) Fremgangsmåde
4) Ansvarsforhold
5) Dokumentation
6) Definitioner/Søgeord
7) Referencer
  
1) 
Formål
At patienten får medicin, væske og ernæring uden unødig ventetid.
 
2) 
Anvendelsesområde
Anvendes af sygeplejersker på afsnit 240 til de akutte apopleksipatienter som ikke er i stand til at indtage medicin, væske eller ernæring på forsvarlig vis pr. os.
 
3) 
Fremgangsmåde

Hvis det efter synketest/dysfagiscreening vurderes, at patienten ikke er i stand til at indtage medicin, væske og ernæring på forsvarlig vis pr. os, kan sygeplejersken selvstændig beslutte, at der skal anlægges naso-gastrisk ernæringssonde efter nedenstående instruks.

Efter anlæggelsen skal sygeplejersken sikre sig, at sonden er placeret rigtigt.

Hvis der opstår problemer ved anlæggelsen, skal anlæggelse undlades og medicin og væskeindgift må håndteres på anden vis, indtil patienten er tilset af læge.

 

Nedlæggelse af sonde

(se også den tværregionale retningslinje dok.nr. 477563, specielt bilaget Særlige regler for bevidsthedssvækkede patienter og patienter med nedsat hoste-/synkerefleks):

 • Patienten og evt. de pårørende orienteres om sondenedlæggelsen, og hvorfor den foretages.
 • For at kunne bedømme sondens længde, udmåles afstanden fra øreflip over næsetip til nederste ende af brystbenet, dertil lægges 15 cm – aflæs og notér markering på sonden. Markeringen skal bruges til senere kontroller.
 • Anbring patienten i siddende stilling eller med overkroppen hævet min. 45 grader og hovedet let foroverbøjet. Dyp sondespidsen i vand.
  Indfør forsigtigt sonden igennem det ene næsebor til svælg.
  Når sonden rammer svælget, foretager vågne patienter oftest en synkebevægelse. Hvis patienten synker, nedføres sonden sammen med synkebevægelserne.
  Ved bevidstløse patienter må sonden forsøges nedlagt uden synkebevægelser.
 • Efter kontrolproceduren fjernes guidewiren, og sonden fikseres.

 

Kontrolprocedure (jfr. bilag 1 i den tværregionale retningslinje)

Der indblæses af 10 - 20 ml luft i en sprøjte og samtidig stetoskopi af øvre abdomen (epigastriet/øvre ve. kvadrant) og desuden ved aspiration af ventrikelindhold, evt. aspiration af 10-15  ml indgivet væske (start med 2-5 ml).

I tvivlstilfælde udføres røntgenkontrol.

 

Kontrolproceduren foretages

 • efter anlæggelse af ernæringssonde
 • ved mistanke om forkert sondeplacering, fx ved opkastning, ventrikelretention, hoste og
 • før hver indgift i sonden
 • Ved kontinuerlig indgift kontrolleres før hver dags start og x 1 i hver efterfølgende vagt, hvor der gives sondeernæring (= beliggenhed kontrolleres to-tre gange i døgnet).

Kontrol af beliggenhed dokumenteres i journalen.


 
4) 
Ansvarsforhold

Sygeplejersken har ansvar for synketest/dysfagiscreening, evt. i samarbejde med ergoterapeut samt for efterfølgende sondenedlæggelse efter denne instruks.


 
5) 
Dokumentation
Samtykke, sondeanlæggelse og kontrol af sondens beliggenhed efter anlæggelsen dokumenteres i journalen.
 
6) 
Definitioner/Søgeord

 


 
7) 
Referencer

Sundhedsstyrelsens vejledning nr. 10241 af 21/11/2007: Vejledning om anvendelse af perorale fødesonder

Referenceprogram for behandling af patienter med apopleksi og TCI. Dansk Selskab for Apopleksi, 2013

Tværregionale dokumenter - Sondeernæring og anlæggelse og kontrol af sonde (voksne, alder 16 år eller ældre)
Version
Godkendt
Revisions information
05.07.2017