PHC - Tranexamsyre, ver. 5
Info
Dokumentnummer:
525852 /
Version:
5
Håndbog:
Præhospitalt Center
Niveau:
Type:
Instrukser
Redaktør:
cskm
Fagligt ansvar:
olmh
Ledelsesansvar:
PHC Ledelse
Godkendt af:
olmh
Udgivelsesdato:
13.07.2020
Dokumentbrugere:
Internet, Næstved, PHC, PHC operativ tj.
D4Offline app:
 
Præhospitalt Center
Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret.
  Vis i Word
  
 

Medicininstruks

 

Tranexamsyre

Paramediciner  

 

 


Tranexamsyre er et antifibrinolytikum som benyttes til behandling eller forebyggelse af blødning, som skyldes øget fibrinolyse


Navn:

Tranexamsyre 

Injektionsvæske, opløsning.

1 ml indeholder 100 mg tranexamsyre. Anvendes til:

Behandling eller forebyggelse af blødning

 

At øge overlevelsen blandt traumepatienter samt nedsætte behovet for blodkomponentterapi.

 

CRASH-2 studiet har vist at tranexamsyre reducerer dødeligheden hos traumepatienter med blødningsshock eller med betydelig mistanke om signifikant blødning. Effekten er mest udtalt ved indgift i 1. time efter traumet (men ses op til mindre end 3 timer) eller ved systolisk BT < 75 mm Hg. Der findes gode randomiserede data for voksne (alder over 15 år), men også gode data for børn med traume som støtter anvendelsen. Samlet set er der ikke data som rejser bekymring i forhold til risiko for fx trombo-emboli, dog fraset at tranexamsyre kan være skadeligt hvis opstart er mere end 3 timer efter skaden og ophørt blødning


Virkemåde:

Farmakodynamik

Tranexamsyre er en syntetisk aminocarboxylsyre, som ved kompetitiv kompleksdannelse med plasminogen hæmmer aktivering af dette.


Farmakokinetik

·         Plasmahalveringstid ca. 3 timer ved normal nyrefunktion.

·         Udskilles hovedsageligt gennem nyrerne.

 

 


Effekt:

Nedsætter blødning


Indikation:
 
Postpartum blødning  > 500 ml op til 24 timer postpartum
 
Traume hos voksne eller børn med:
Blødningsshock (fx systolisk BT < 90 mm Hg og/eller Puls > 110/min l hos voksne) eller
Betydelig mistanke om signifikant forventelig transfusionskrævende blødning*

* Klinisk fund af betydelige skader som senere i forløbet kan medføre transfusion, dvs. fx bilateral femur fraktur, unilateral femur fraktur og højenergi traume med mistænkt anden skade, bækkenfraktur, abdominal organlæsion med blødning etc.Kontraindikationer:

 

Traume > 3 timer siden

Postpartum > 24 timer siden

Kendt aktiv trombotisk sygdom.

Kramper i anamnesen Dosis:


Ved Postpartum blødning > 500 ml

Gives efter konkret ordination af læge

Kan gentages efter 30 min.  - Ring til AMK lægen


Ved traume/blødningsshock:

Gives kun efter konkret ordination af læge - Ring til AMK lægen.


Ved præhospital transport:

Følg ordination fra afsendende afdeling

Ved tvivl ring til AMK lægen.


---------

 

Voksne (alder ≥ 15 år): Tranexamsyre 1 g. bolus iv.  

Børn (alder < 15 år): Ttranexamsyre 15 mg/kg bolus iv.    

 


Bivirkninger:

 

  • Diarré, Kvalme, Opkastning
  • Tromboemboli. 
  • Kramper. 
  • Anafylaktisk reaktion, Hypersensitivitetsreaktioner. 
  • Synsforstyrrelser.
  • Hypotension kan ses ved for hurtig injektion
Opbevaring:


I medicintaske paramediciner


Særlige forhold:


Tranexamsyre kan gives ufortyndet i iv. adgange.

Blandbar med elektrolyt-, kulhydrat-, aminosyre- eller dextran-infusionsvæsker samt heparin-injektionsvæsker.

Må ikke blandes med blod eller infusionsvæsker, der indeholder penicillin.

 

Såfremt ambulanceoperatøren vælger at udgive egne retningslinjer, er det altid regionens instruks der er retningsgivende.Version
Godkendt
Revisions information
02.07.2020
Der er tilføget "Kramper i anamnesen" og "Postpatum > 24 timer" til kontraindikation Der er tilføjet " kan gentages efter 30 min." under Dosis ved Postpartum blødning > 500 ml. der er fjernet afsnit om at dosis ikke kan gentages Præhospitalt.
20.07.2017
Kompetence for paramediciner (efter e-learning) Indikation: Postpartum blødning > 500 ml ---- Postpartum blødning > 500 ml Gives kun efter konkret ordination af læge - Ring til AMK lægen
03.04.2017
Opbevaring: I medicintaske A-paramediciner
28.03.2017
Ved traume/blødningsshock: Gives kun efter konkret ordination af læge - Ring til AMK lægen. Ved præhospital transport: Følg ordination fra afsendende afdeling Ved tvivl ring til AMK lægen.
07.03.2017