Tværregionale dokumenter - Måling af EKG, ver. 3
Info
Dokumentnummer:
510895 /
Version:
3
Håndbog:
Tværregionale dokumenter
Niveau:
Tværregional
Type:
Retningslinjer
Redaktør:
anpe
Fagligt ansvar:
giei
Ledelsesansvar:
Reg. Sgh.dok (Reg)
Godkendt af:
agla, djl, ipa, kjen, lonbj, slf
Udgivelsesdato:
23.09.2019
Dokumentbrugere:
Alle geografier - Kli. spc. Somatik, Alle kl. spc. i somatik, Alle områder i PHC, Internet, Jordemoder, Leder, Læge, Sygeplejerske
Sundhedsfaglige Råd:
SFR Kardio (Reg)
D4Offline app:
 
Tværregionale dokumenter
Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret.
 

Udløbsdato for dokumentet er overskredet: 2021-09-18

 

Udløbsdato for dokumentet er overskredet: 2021-09-18

 
 
1) Formål
2) Målgruppe og anvendelsesområde
3) Definitioner
4) Fremgangsmåde
4.1) Normale værdier
4.2) Optagelse af et EKG
4.3) Systematisk EKG analyse
5) Ansvar og organisation
6) Referencer
  
1) 
Formål

At understøtte ensartet EKG optagelse og en efterfølgende systematisk analyse og beskrivelse.


 
2) 
Målgruppe og anvendelsesområde

Sundhedspersonale og andre i Region Sjælland og region Hovedstaden, som optager EKG-optagelser.


 
3) 
Definitioner

 

Ingen definitioner.

 

Søgeord: EKG optagelse,  elektrocardiografi, undersøgelse af hjertets rytme, undersøgelse af hjertemusklen. EKG-komplekser.


 
4) 
Fremgangsmåde

 

EKG-Måling:

 

Ekg-måling er en let og hurtig metode til at undersøge hjertes rytme og hjertemuskelen. Undersøgelsen medfører begrænset ubehag for patienten. EKG-apparatet skal være kalibreret til 10 mm svarende til 1mVm og være godkendt.  EKG afspejler de elektriske strømme i hjertet.

 

 

Vigtig at forholde sig til forskellige takker og intervallerne mellem disse:

 

 • P-takken repræsenterer atriernes depolarisering
 • PQ-intervallet repræsenterer atriernes depolarisering samt impulsudbredningens forsinkelse til AV-knuden.
 • Den isoelektriske linje betegner den linje fra hvor P-takken slutter til QRS-komplekset starter.
 • QRS-komplekset udgør ventriklernes depolarisering.
  • Er første tak i QRS-komplekset negativ, kaldes den for Q-takken
  • Den første positive tak kaldes for R-takken
  • Hvis der forekommer negativ tak efter R-takken, er det S-takken.
 • St–segment er den linje, der normalt har samme højde som den isoelektriske linje.
  Den viser det tidsrum, hvor ventriklerne er fuldt depolariserede.
 • T-takken repræsenterer ventriklernes repolarisering.    
 • QT-interval udgør depolariseringen og repolariseringen af ventriklerne.
 • Efter T-takken kan der nogle gange være en tak som udtryk for senpolarisering, og den benævnes U-takken.

 
4.1) 
Normale værdier

 

Når et EKG analyseres, er det vigtigt at forholde sig til normalværdierne: Det fastlægges lokalt, hvem der har dette ansvar.

 

EKG Normalværdier
P Mindre end 0.12 s. (3 små tern).
Q Mindre end 2mm (2 små tern) dyb eller mindre end 25 % af efterfølgende Rtak eller mindre end 0,04 s bred.
PQ Mellem 0,12 s (3 små tern) og 0.20 s (5 små tern).
R Maksimal højde 25 mm (25 små tern).
S Maksimal dybde 25 mm (25 små tern).
QRS Mindre end 0,12 s (3 små tern).
ST Normalt isoelektrisk med PQ –intervallet
QT Mellem =35 s (ca. 9 små tern) og 0.44 s (11 små tern).
T Bør være 50 % maksimalt af højden af foregående QRS kompleks. Ofte negativ i V1, V2 samt aVR.


 
4.2) 
Optagelse af et EKG

 

Standard EKG 12 dannes med 6 prækordiale elektroder (figur 2) og 4 ekstremitetselektroder(figur 3). Elektroderne placeres som det er anvist på det godkendte EKG-apparat, der anvendes.

 

 • Patientidentifikation foretages og dokumenteres i SP
 • Der skal anvendes 10 elektroder, og undersøges, om patienten har allergi
 • Ved behåring på de identificerede steder, hvor elektroderne skal anbringes, bør behåring fjernes, da det er vigtigt for at sikre en god optagelse, at der er god kontakt mellem elektrode og hud
 • Huden renses af og tørres, inden elektrode påsættes
 • 6 prækordiale elektrode placeres på brystkassen ved ALTID at mærke og måle ud fra ribbensmellemrum

 

                 Figur 1

  • V1. 4. ribbensmellemrum lige til højre for brystbenet.
  • V2: 4. ribbensmellemrum lige til venstre for brystbenet.
  • V3: Mellem V2 og V4.
  • V4: 5. ribbensmellemrum på linje svarende til midten af nøglebenet.
  • V5: på højde med V4 på linje med forreste armhulefold.
  • V6: på højde med V4 på linje med midten af armhulen. 
  • Mammae kan forstyrre optagelsen, så det kan være nødvendigt at holde mammae til siden, sådan korrekt placering af elektrode er mulig.
 • 4 ekstremitetselektroder placeres med en på hvert håndled og fodryg.
   • Hvor der er forbindinger, gips eller amputation, kan elektroder placeres på femur, som vist figur 3.
 • For at opnå en god optagelse, bør patienten ligge stille, undgå kontakt med metal samt afholde sig fra at tale. 

 

Figur 2                                            Figur 3

 

Figur 2Figur 3


 
4.3) 
Systematisk EKG analyse
 • QRS kompleks:
  • Undersøg QRS–frekvens
  • Undersøg om QRS-frekvensen er regelmæssig eller uregelmæssig
  • Undersøg om bredden af QRS er kompleks
 • P-takker:
  • Undersøg om der er p-takker
  • Undersøg om de har relation til QRS–komplekset.


De fleste EKG apparater har mulighed for automatisk EKG analyse, denne er dog ikke altid pålidelig, hvorfor det er vigtigt at sammenholde patientens kliniske tilstand med lægens systematiske EKG-analyse.


 
5) 
Ansvar og organisation
 • Sygehusledelser/hospitalsdirektioner har ansvaret for at distribuere retningslinjen til relevante afdelinger
 • Center-, afdelings- og klinikledelser i kardiologiske afdelinger har ansvaret for lokal implementering af retningslinjen – og hvor relevant for lokal konkretisering heraf
 • Medarbejderne i kardiologiske afdelinger er ansvarlige for at kende og anvende retningslinjen
 
6) 
Referencer
 • Callesen, Torben & Kristian Antonsen: Den akutte patient, 2.udgave 3.oplage 2014.
 • Lund Kristian m.fl. Hjertepatienten i praksis, 2. oplag udgivet af dagens medicin.
 • Bjarne Sigurd & Erik Sandøe; Klinisk EKG-Atlas - med EKG-diagnose og –behandling, 2009
Version
Godkendt
Revisions information
18.09.2019
Dokumentet har gennemgået 2-årig revision. Dokumentet ændrer navn fra ”Måling af EKG – sygepleje” til ”Måling af EKG”. Der er alene foretaget sproglige og redaktionelle ændringer.
27.09.2018
"OPUS" er slettet
04.11.2016