Tværregionale dokumenter - Hjertelungeredning af voksne for sundhedsfagligt personale, ver. 4
Info
Dokumentnummer:
504037 /
Version:
4
Håndbog:
Tværregionale dokumenter
Niveau:
Tværregional
Type:
Retningslinjer
Redaktør:
anpe
Fagligt ansvar:
nroh
Ledelsesansvar:
Reg. Sgh.dok (Reg)
Godkendt af:
agla, djl, ipa, kjen, slf
Udgivelsesdato:
02.09.2020
Dokumentbrugere:
Alle Funk./still. i PHC, Alle funk./still. sundhedsfagl. i Psyk., Alle funk./still. sundhedsfag. i Som., Alle geografier i Psykiatri, Alle geografier i Somatik, Alle kli. spc. i Psykiatri, Alle kl. spc. i somatik, Alle områder i PHC, Internet
Sundhedsfaglige Råd:
Hjertestopkomite
D4Offline app:
 
Tværregionale dokumenter
Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret.
  Vis i Word
 
 
      
1) Formål
2) Målgruppe og anvendelsesområde
3) Definitioner
4) Fremgangsmåde
4.1) Undersøg om personen har hjertestop
4.2) Tilkald hjælp og alarmér hjertestopstedet
4.2.1) Ring hjertestopnummer
4.2.2) Giv præcis besked om følgende
4.3) Start hjertelungeredning
4.4) Hent og tilslut AED
5) Ansvar og organisation
6) Referencer
  
1) 
Formål
At sikre et fælles tværregionalt grundlag for sundhedsfagligt personale i erkendelse af hjertestop og alarmering samt påbegyndelse af hjertelungeredning ved hjertestop.
 
2) 
Målgruppe og anvendelsesområde

Retningslinjen gælder for alle ansatte i Region Sjælland og Region Hovedstaden med klinisk patientkontakt og Regionernes ambulancetjeneste.


Retningslinjen omfatter ikke

 • Genoplivning af børn med hjertestop
 • Uafvendeligt døende patienter eller patienter, hvor der ikke er indikation for behandling enten ud fra en lægefaglig begrundelse eller ud fra en tilkendegivelse fra patienten

 
3) 
Definitioner

AED: Automatisk Ekstern Defibrillator


Klinisk hjertestop: En tilstand, hvor personen er bevidstløs og ikke har normal vejrtrækning og i øvrigt uden tegn på liv


Hjertelungeredning (HLR) anvendes synonymt med det internationale begreb cardiopulmonary resuscitation (CPR). HLR består af hjertemassage og ventilationer. HLR kan kombineres med brug af AED.Ingen

 

Søgeord: stop, genoplivning, kald


 
4) 
Fremgangsmåde

Sundhedsfagligt personale med patientkontakt skal kunne erkende, alarmere og påbegynde hjertelungeredning (hjertemassage og ventilationer) ved hjertestop.

 

Gør følgende:

 

I.    Undersøg om personen har hjertestop
II.   Tilkald hjælp og alarmér hjertestopholdet
III.  Start hjertelungeredning
IV.  Hvis AED findes: Hent og tilslut AED


 
4.1) 
Undersøg om personen har hjertestop

Tilstanden klinisk hjertestop er defineret som en tilstand, hvor personen er bevidstløs og ikke har normal vejrtrækning og i øvrigt er uden tegn på liv.

Tilstanden kan erkendes uden hjælpemidler. Brug maksimalt 10 sekunder på at undersøge om en person har hjertestop. Er du fortsat i tvivl så kald hjertestop.


1. Er patienten bevidstløs?

 

 • Reagerer patienten? (tal højt og rusk i patientens skuldre) – brug maksimalt 10 sekunder
 • Hvis patienten reagerer ved at svare eller ved at bevæge sig, er patienten ikke bevidstløs og har ikke hjertestop. Patienten kan dog have anden kritisk tilstand. Vurdér derfor tilstanden og behov for assistance fra andet personale eller afdelingens vagthavende læge efter gældende retningslinjer
 • Hvis patienten ikke reagerer med øjenåbning, ord/lyde eller bevægelser, er patienten bevidstløs
 • Kald hjælp - råb efter hjælp og brug eventuelt nødkald. Gå videre til punkt 2.


2. Er der ikke normal vejrtrækning? 

 

 • Skab frie luftveje ved at bøje hovedet bagover og samtidigt løfte hage og kæbe frem. Undgå dog bagoverbøjning af hovedet, hvis der er mistanke om samtidig skade på halsen.
 • Se om brystkassen bevæger sig, lyt om der er respirationslyde, og føl om der er åndedræt. Umiddelbart efter kollaps kan der være en overfladisk vejrtrækning, vejrtrækningsforsøg eller gisp. Dette er ikke normal vejrtrækning
 • Hvis der er normal vejrtrækning: Læg patienten i stabilt sideleje og giv ilt-tilskud, hvis dette er muligt.

 
4.2) 
Tilkald hjælp og alarmér hjertestopstedet

Kald på hjælp fra andet personale. Alarmér hjertestop hurtigst muligt; Kald hjertestopkald og brug den normale procedure for alarmering af hjertestopholdet. Kald afdelingens vagthavende læge, hvis vedkommende ikke kaldes sammen med hjertestopholdet.


 
4.2.1) 
Ring hjertestopnummer

Sjællands Universitetshospital, Roskilde Sygehus: Ring 2-2424 eller rød hjertestop knap.


Sjællands Universitetshospital, Køge Sygehus: Ring 2-2323 eller rød hjertestop knap.


Holbæk Sygehus: Ring 8-4444 oplys afdeling og stue nummer.


Nykøbing F Sygehus: Ring 15000 afgiv præcis melding eller tryk på rød hjertestop knap.


Næstved Sygehus: Ring 13666 eller via hjertestop knap.


Slagelse Sygehus: Ring 5-2222 eller tryk hjertestop kaldet i NFA bygning på sengestuer.


Ringsted Sygehus: Ring 112. For særlige afdelinger gælder lokal instruks.

 

Psykiatrien: (0)112, dvs. 112 fra f.eks. mobiltelefon og (0) 112 fra fastnettelefon indenfor omstillingen eller (0) 7022 6082.


NOTE: Ovenstående gælder for fastnet telefoner og sygehus mobil tlf.


 
4.2.2) 
Giv præcis besked om følgende
 • Hvilket hospital/psykiatrisk center, der ringes fra
 • At der er hjertestop
 • Stedet for hjertestop
  Angiv stedet så præcist som muligt, f.eks. præcis bygning, etage, afsnit og stue eller anden præcis lokalisation. Giv besked om særlige adgangsforhold, aflåste døre og lign.
  Ved hjertestop på terræn: Oplys nærmeste kendte punkt, som kan findes af hjertestopholdet. Bliv på stedet efter, at meldingen er afgivet
 • Opgiv telefonnummer, hvorfra der ringes
  (så opkaldet kan spores, hvis beskeden misforstås)
  Send om muligt en ekstra person ud for at vise vej for hjertestopholdet
 
4.3) 
Start hjertelungeredning

Hjertemassage/ventilation skal udføres i forholdet: 30 tryk/2 indblæsninger. Start altid med hjertemassage.

 

1. Hjertemassage

 • Trykstedet er midt på brystkassen, svarende til midt på nederste halvdel af brystbenet (sternum). Tryk lodret ned over personens brystkasse med strakte arme
 • Tryk cirka 5 cm ned hver gang, dog maksimalt 6 cm
 • Giv 30 tryk ad gangen
 • Lad brystkassen udvide sig til normal størrelse før næste tryk, dog uden at slippe brystkassen med hænderne
 • Giv hjertemassage med frekvens på 100-120 tryk per minut. Undgå afbrydelser i hjertemassagen.


2. Ventilation

 • Giv to indblæsninger med ventilationsballon eller eventuelt mund-til-mund metode
 • Giv indblæsning over ét sekund til brystkassen netop hæver sig
 • Hvis det er vanskeligt at få brystkassen til at hæve sig, undersøges igen for eventuel obstruktion i svælg og det forsøges at bøje hovedet yderligere bagover og løfte hagen
 • Ved brug af ventilationsballon tilsluttes om muligt ilt med maximalt flow, typisk 10-15 liter per minut.

 

Brug kun to forsøg på at give to indblæsninger - brug maksimalt 5 sekunder. Efter to forsøg fortsættes med hjertemassage.
Hjertemassage foregår mest hensigtsmæssigt på et hårdt underlag som for eksempel på gulvet. Det er dog vigtigt, at hjertelungeredning ikke forsinkes for at rykke patienten fra sengen ned på gulvet. Hjertebræt anbefales ikke generelt, men kan lokalt anskaffes, hvis lokale madrasser vanskeliggør effektiv hjertemassage.


Fortsæt hjertemassage og ventilation:


Fortsæt hjertelungeredning til hjertestopholdet eller anden ekspertise ankommer og overtager behandlingen.


Undgå at afbryde hjertemassage i overdragelsesfasen.


 
4.4) 
Hent og tilslut AED

1. Hvor Automatisk Ekstern Defibrillator (AED) anvendes, fremskaffes denne hurtigst muligt og tilsluttes patienten i henhold til instruktionen fra AED’en.
2. Tænd AED’en og følg vejledningen.


 
5) 
Ansvar og organisation
Hospitals-, sygehus og virksomhedsdirektioner, center-, afdelings- og klinikledelser er ansvarlig for implementering af retningslinjen.
 
6) 
Referencer


Tværregionale vejledninger

 

Version
Godkendt
Revisions information
01.09.2020
Dokumentet har gennemgået 2¨årig revision. Genudgives uden ændringer
23.01.2018
Skift af faglig ansvarlig
31.10.2017
Hjertestopnummer for Psykiatrien ændret. Herudover er henvisning til regional retningslinje: Uddannelse i genoplivning i Region Sjælland er fjernet, da dette dokument er slettet.
25.01.2017