Tværregionale dokumenter - Mundhygiejne, vurdering af behov for og udførelse af, ver. 4
Info
Dokumentnummer:
495562 /
Version:
4
Håndbog:
Tværregionale dokumenter
Niveau:
Tværregional
Type:
Retningslinjer
Redaktør:
anpe
Fagligt ansvar:
jbor
Ledelsesansvar:
Reg. Sgh.dok (Reg)
Godkendt af:
agla, djl, ipa, kjen, lonbj, slf
Udgivelsesdato:
08.11.2019
Dokumentbrugere:
Alle geografier i Psykiatri, Alle geografier - Kli. spc. Somatik, Alle kli. spc. i Psykiatri, Alle kl. spc. i somatik, Internet, Leder, SOSU ass./hj. og sygehj., Sygeplejerske
Sundhedsfaglige Råd:
Harmonisering (Reg)
D4Offline app:
 
Tværregionale dokumenter
Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret.
  Vis i Word
      
1) Formål
2) Målgruppe og anvendelsesområde
3) Definitioner
4) Fremgangsmåde
4.1) Identifikation
4.2) Basal mundhygiejne
4.3) Udvidet mundhygiejne
4.4) Vurdering
5) Ansvar og organisation
6) Referencer
  
1) 
Formål

At plejepersonalet kan medvirke til at bevare patientens mundhule intakt, ren og fugtig, af hensyn til patientens velvære og for at forebygge komplikationer i mundhulen.


At plejepersonalet kan identificere behov for helt eller delvist hjælp til mund hygiejne, herunder kan udføre sufficient tandbørstning og mundhygiejne.


 
2) 
Målgruppe og anvendelsesområde

Retningslinjen er gældende for plejepersonale, der deltager i og/eller har ansvar for pleje og behandling af voksne indlagte patienter, der ikke eller kun delvist er i stand til at varetage egen mundhygiejne.


Afgrænsning
Retningslinjen dækker ikke: Patienter som er mundhule-opererede patienter, patienter i strålebehandling, patienter på intensive afdelinger og patienter, som kontinuerligt har maske for munden f.eks. NIV eller kontinuerlig CPAP behandling.


 
3) 
Definitioner

Mundhygiejne: De plejemæssige og evt. terapeutiske procedurer, der er nødvendige for at bevare eller genetablere en intakt, ren og fugtig mund


Basal mundhygiejne: De plejemæssige procedurer, der er relateret til den ukomplicerede tandstatus og mundhuleslimhinde


Udvidet mundhygiejne: De plejemæssige procedurer, som er relateret til en problematisk tandstatus og kompliceret mundslimhinde (defekt implantat eller protese, infektion, ulcus, mucosit mm.) og som er nødvendige ud over den basale mundpleje/hygiejne


ROAG: Screeningsredskab til vurdering af mundstatus samt interventionsskema til udførelse af mundhygiejne - se Bilag 1.

 

Søgeord: Mundpleje, tandbørste


 
4) 
Fremgangsmåde

Alle patienter bør tilbydes at få børstet tænder mindst to gange dagligt for mekanisk at fjerne og hindre udvikling af plak på tænder samt øge patientens velvære.


Mundhygiejne omfatter vurdering af patientens mund- og tandstatus, tandbørstning, evt. brug af tandtråd og andre hjælpemidler samt pleje af læber, slimhinde og tunge.


 
4.1) 
Identifikation

Vurder ved den indledende vurdering og ved ændring i patientens almentilstand i samarbejde med patienten, om denne har behov for helt, delvist eller ingen behov for hjælp til mundhygiejne.


Ved behov for helt eller delvis behov for hjælp til mundhygiejne:

 

 • Registrér i samarbejde med patienten og med udgangspunkt i screeningsredskab ROAG tand- og slimhindestatus for på den måde at identificere behov for hjælp til og graden af mundhygiejne
 
4.2) 
Basal mundhygiejne
 • Informér patienten om mundhygiejne og hvilke procedurer der vil være optimale. Inddrag patienten med udgangspunkt i ønsker og behov
 • Vær opmærksom på patientens evne til kommunikation og tilrettelæg i relation hertil
 • Skab rolige og venlige rammer om opgaven
 • Inddrag ergoterapeutisk vurdering/tiltag ved dysfagi
 • Tilbyd tandbørstning minimum to gange dagligt min. af 2 minutters varighed:
  • Sikre at patienten sidder/er lejret hensigtsmæssigt, med 45 grader eleveret hovedgærde eller fladt sideleje
  • Inspicér mundhule med hjælp af lygte og spatel
  • Fjern evt. slim og madrester med mundplejepind eller evt. gaze viklet om behandlerens finger
  • Børst omhyggeligt med roterende bevægelser med tandbørste (fugtet og med tandpasta), alle tænder og gummer. Hold pauser, så patienten kan synke eller spytte ud
  • Massér desuden let med børsten på gane, tunge og indersiden af kind med henblik at øge blodtilførsel og rense for belægning
  • Brug evt. vand med tandpasta i til at børste med, hvis patienten har svært ved at have skummet i munden
  • Brug specielt greb (se reference 1), hvis patienten har tendens til at bide sammen
  • Skyl efterfølgende med vand. Brug evt. sug (sugestyrke maks 100-150 mmHg), hvis der er risiko for aspiration
  • Brug mundplejepinde/gaze på finger til at fjerne tandpastaskummet med, hvis patienten er bevidsthedssvækket
  • Inspicér mundhulen igen og hvis der er sekretskorper løsnes/fjernes de forsigtigt
 • Tilbyd at smøre læber med vaseline/læbepomade. Hvis samtidig iltbehandling, skal der anvendes et vandbaseret produkt
 • For patienter med protese:
  • Tilbyd rengøring mindst en gang daglig og efter hvert måltid
  • Hjælp evt. patienten med at tage protesen ud
  • Udfør hygiejne/pleje af mundhulen jævnfør beskrivelse ovenover
  • Skyl protesen og rengør med børste og flydende uparfumeret håndsæbe. (alm. tandpasta vil ridse protesen, men respektér, hvis patienten ønsker det)
  • Skyl altid protesen inden patienten får den i munden,
  • Opbevaring: Tørt i bæger med låg og mærket med navn og cpr-nr. (forudgået af skyl og rengøring)
 • For patienter i cytostatisk/immunsupprimerende behandling: Brug blød tandbørste, så man undgår beskadigelse af slimhinde
 • For patienter som har helt eller delvis ophørt spytsekretion: Brug hyppig fugtning af mundslimhinde og undgå brug af sukkerholdige drikke og bolsjer
 • Til brug for stimulation af spytsekretion brug af sukkerfrit tyggegummi og bolsjer anvendes. Undgå sukker- og syreholdige produkter (www.tandlægeforeningen.dk)
 
4.3) 
Udvidet mundhygiejne
 • Udføre basal mundhygiejne mere end 2 gange dagligt
 • Derudover afslutte med at rense/duppe med klorhexidin mundskyl 0,1 % eller mundgel 1,0 %. Undgå at bruge tandpasta umiddelbart i relation hertil, da det kan ophæve virkning af klorhexidin
 • Udføre ordinerede behandlinger med præparater til komplicerede mundhuletilstande (svamp, ulcus, mucosit osv.)
 
4.4) 
Vurdering
 • Anvend ROAG som redskab til at evaluere/vurdere status/effekt af udført intervention - se Bilag 1

 
5) 
Ansvar og organisation
Hospitalsdirektioner, center-, klinik- og afdelingsledelser er ansvarlige for at retningslinjen implementeres.
 
6) 
Referencer
 • Instruks om mundhygiejne til patienter i tidlig neurorehabilitering, af Afd. for højtspecialiseret Neurorehabiliteringen / Traumatisk hjerneskade, Glostrup hospital med udefunktion på Hvidovre, Ingrid Poulsen sygeplejerske, dr. med sci, Trine Schow Hansen, ergoterapeut, PHD stud., Daniela Jacobsen, ergoterapeut. 2. udgave 2010. Instruksen indeholder illustrationer, greb, lejringer, flere referencer mm.
  • Frølund Jannie Christina et al (2016): Kliniske retningslinje for Mundhygiejne for voksne borgere og patienter. Center for kliniske retningslinjer-Nationalt Clearingshouse for Sygepleje
   • Paulsson G, Anderson P, Wårdh I, Öhrn K.: Comparison of oral health assessments between nursing staff and patients on medical wards. European Journal of Cancer Care 2008; 17(4): 264-268
    • Andersson P, Hallberg I, Renvert S. Inter-rater reliability of an oral assessment guide for elderly  patients residing in a Rehabilitation ward. Special  Care Dentist 2002;22(5):181-186
     • Berry A, Davidson P, Masters J, Rolls K. Systematic Literature Review of Oral Hygiene practices for Intensive Care Patients Receiving Mechanical Ventilation. AJCC American
      • Journal of Critical Care 2007;16(6):552-562
      • H. Dickinson, C. Watkins and M. Leathley: The development of the THROAT: the holistic and reliable oral assessment tool. Clinical Effectiveness in Nursing 2001:5 (3) 104 – 110.
      • Jablonski R., Barbara Therrien & Ann Kolanowski (2011): No more fighting and biting during mouth care: Applying the theoretical constructs of threat perception to clinical practice, Res Theory Nurs Pract. 2011;25(3):163-175.
      • Pace C.C, McCullogh (2010): The association between oral microorganisms and aspiration pneumonia in the instutionalized elderly: Review and recommandations. Dysphagia (2010) 25:307–322, Springer Science+Business Media, LLC 2010
      • Rawlins CA, Trueman IW. (2001): Effective mouth care for seriously ill patients, Prof. Nurse 2001:16;(4):1025-8)
      • Tandlægeforeningen
       Screeningsredskab til vurdering af mundstatus samt et interventionsskema
       Version
       Godkendt
       Revisions information
       06.11.2019
       Plejeplan er slettet i retningslinjen og i bilag 1
       22.01.2019
       Dokumentet har gennemgået 2-årig revision. Der er alene ændret i Referencer.
       10.10.2016
       11.07.2016