Patologi ROS - Procedure for sene sikre dødstegn, ver. 1
Info
Dokumentnummer:
494663 /
Version:
1
Håndbog:
Patologi Roskilde
Niveau:
Afdeling
Type:
Instrukser
Redaktør:
crln
Fagligt ansvar:
bmn
Ledelsesansvar:
Patologi ROS afd.led.
Godkendt af:
bmn
Udgivelsesdato:
09.05.2016
Dokumentbrugere:
Alle KOE, Alle ROS/KOE, Internet, Køge, Roskilde
D4Offline app:
 
Patologi Roskilde
Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret.
 Vis i Word
      
1) Formål
2) Anvendelsesområde
3) Fremgangsmåde
4) Ansvarsforhold
5) Dokumentation
6) Definitioner/Søgeord
7) Referencer
 
1) Formål

 

At sikre sene sikre dødstegn ved ligsyn.


 
2) Anvendelsesområde

 

Sjællands Universitetshospital, Roskilde og Køge. 
3) Fremgangsmåde

 

Dødstegn inddeles i:

 

De tidlige sikre dødstegn, der omfatter:

  • ophør af respiration
  • hjerteaktion 
  • hjerneaktion

 

De sene sikre dødstegn, der omfatter:

  • livores (ligpletter)
  • rigor mortis (dødsstivhed)
  • cadaverositas (forrådnelse)
  • maceratio (steril forrådnelse)
  • forkulning
  • decapitatio etc.

 

 

Livores:

Lokaliseret til kroppens nedadvendende flade og opstår ca. ½ - 1 time efter dødens indtræden. Er almindeligvis fuldt udviklet efter nogle timer, men tidsvariationen i ligpletternes udvikling er meget stor. Det sted man oftest først ser fremtræden af ligpletter, er på steder, hvor huden er tynd, eksempelvis bag ved øret. De første timer efter dødens indtræden vil ligpletterne blegne, hvis man trykker på dem og er normalt totalt fikserede efter 12 – 14 timer. Hudpartier beliggende mod en hård overflade eller hvor tøj strammer, forbliver blege.


Rigor mortis:
Begynder i de små muskelgrupper (Kæbe, nakke, håndled og ankler) og opstår ca. 2 – 5 timer efter dødens indtræden. Ofte fuldt udviklet i løbet af 8 – 12 timer og består i 1 – 3 døgn. Tidspunktet for opståen af dødsstivhed samt styrken af denne varierer meget afhængig af temperaturforhold, muskelaktivitet på dødstidspunktet og træningstilstand. Hvis dødsstivheden brydes, når denne er fuldt udviklet gendannes den ikke.


Cadaverositas:
Enzymatisk og bakteriel nedbrydning, der oftest viser sig som begyndende grønlig misfarvning af bugen ca. 24 -48 timer efter dødens indtræden. Hastigheden af forrådnelsesprocessen nedsættes, såfremt liget hurtigt kommer på køl.


Maceratio:
Enzymatisk forrådnelsesproces ved intrauterin død.

 

 

Hvor mange sikre dødstegn skal være opfyldt:

Et sikkert dødstegn er nok. I nogle tilfælde vil der kun være cadaverose, men for praktiske formål vil der ofte være to.

 

Ved nedkølede lig, bør man ikke nøjes med dødstivhed, da det kan forveksles med kuldestivhed.


 
4) Ansvarsforhold

 

Det er den medarbejder, der foretager ligsyn på afdøde, der har til ansvar at følge instruksen.


 
5) Dokumentation

 

Ikke relevant.


 
6) Definitioner/Søgeord

 

Søgeord: mors, kapel, død, køl, afdøde, ligsyn


 
7) Referencer

 

Jørgen Lange Thomsen, Retsmedicin, Nordisk lærebog 2. udgave

 

Dokument: Procedure for lokale ligsyn samt morstransport


Procedure for lokale ligsyn samt morstransport
Version
Godkendt
Revisions information
09.05.2016