Drift.afd. NFS - Beredskab - Forsyninger Beredskabsplan teknisk afdeling, ver. 6
Info
Dokumentnummer:
470170 /
Version:
6
Håndbog:
Teknisk afdeling Nykøbing F
Niveau:
Afdeling
Type:
Retningslinjer
Redaktør:
blbi
Fagligt ansvar:
jklr
Ledelsesansvar:
TA NFS
Godkendt af:
mvjo
Udgivelsesdato:
27.08.2018
Dokumentbrugere:
Internet, Lægesekretær/Sekretær, Nykøbing F., Nødprocedure, Teknik, Tekniker, Tekn. afd. pers. NYF
D4Offline app:
 
Teknisk afdeling Nykøbing F
Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret.
 Ny version under udarbejdelse »     Vis i Word
      
1) Formål
2) Anvendelsesområde
3) Fremgangsmåde
4) Ansvarsforhold
5) Dokumentation
6) Definitioner/Søgeord
7) Referencer
  
1) 
Formål

At sikre at teknisk afdelings personale er bekendtgjort med Beredskabsplanen i en beredskabs-/katastrofesituation.

 


 
2) 
Anvendelsesområde

Nykøbing F. Sygehus.


 
3) 
Fremgangsmåde

Teknisk afdeling Nykøbing:

  1. Beredskabsalarm modtages fra Informationen.
  2. Teknisk chef/Teknisk souschef/Rådighedsvagt kontaktes.
  3. Uden for normal arbejdstid indkaldes ekstra person til pasning af lokal 15162 samt elevatormontør: Otis 44 888 999. 
  4. Teknisk chef eller stedfortræder henvender sig hos beredskabsledelsen i Akutmodtagelsen for orientering af omfanget og opgaver, samt behov for indkaldelse af personaler.
  5. Ekstra personale indkaldes, der forefindes ajourført telefonliste i forkontor og alle indkaldte møder i Teknisk afdeling.
  6. Bemærk at det er Kir.bagvagt, de lægelige ansvarlige samt AMK der afgør om der skal etableres beredskab ved en større brand eller bygningsskade.

 


 
4) 
Ansvarsforhold
Teknisk chef.
 
5) 
Dokumentation

 


 
6) 
Definitioner/Søgeord
Kendskab til Beredskabsplanen for teknisk afdelings personale samt Retningslinien Beredskab - Forsyninger Kommunikation.
 
7) 
Referencer

Beredskabsplan for Nykøbing F. tilgås via Flow.

 

01, D4_ Actioncard.ppt
Version
Godkendt
Revisions information
24.08.2018
28.10.2015
23.08.2013
14.06.2011
03.01.2011
12.03.2010