Mikrobiologi - Brand- og evakueringsøvelser, ver. 10
Info
Dokumentnummer:
454215 /
Version:
10
Håndbog:
Klinisk mikrobiologi
Niveau:
Afdeling
Type:
Instrukser
Redaktør:
ssak
Fagligt ansvar:
boh
Ledelsesansvar:
KMA SLA-NFS afd.ledelse
Godkendt af:
ssak
Udgivelsesdato:
09.03.2021
Dokumentbrugere:
Alle funk./still. sundhedsfag. i Som., Internet, Klinisk Mikrobiologi, Kl. mikrobiologi - (reg), Nykøbing F., Slagelse
D4Offline app:
 
Klinisk mikrobiologi
Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret.
 Vis i Word
      
1) 2015
2) 2016
3) 2017
4) 2018
5) 2019
6) 2020
7) 2021
 
1) 2015

Brand- og evakueringsøvelse Nyk: F: Vi havde  brandevakueringsøvelse i Klinisk Mikrobiologisk afdeling i Nykøbing Falster den 21. januar 2015. Øvelsen var varslet. Der blev delt actionscard  ud som blev fulgt og alle blev ”reddet”. Der var  overblik over evt.  gæster og at alle medarbejder i afdelingen var tilstede ved mødestedet. Alle rum blev set efter både laboratorier, toiletter, affaldsrum og øvrige disponible rum. Biokemisk afdeling og rengøringspersonalet ”blev advaret” og der var ikke andet sygehuspersonale tilstede. Øvelsen  gav anledning til at actionscard blev klippet ud og lamineret.

Næste øvelse vil være uvarslet

 

 

Brand- og evakueringsøvelse Slagelse : Noter fra evaluering af brand- og evakueringsøvelse afholdt torsdag 8. januar 2015.

Evaluering afholdt i frokostpause samme dag som øvelsen.

Øvelsen var varslet og forløb planmæssigt. Det "brændte" i urin-lab

 

Alarmering via rød knap på væg virker OK. Enkelte var i tvivl om placering og funktion

Bemærkninger til actioncards:

-Tvivl om hvad betegnelsen "Stuen" gælder for (Kontorområdet i patologi-plan)

-Actioncard hænger for godt sammen

Den der viderebringer brand-alarmen skal sige hvor det brænder, så man ikke løber ind i branden under sin "flugt"

Mandtal. Virkede OK. For at undgå misforståelser opråbes både fornavn og efternavn ved flere af samme fornavn.

Varsling af vagtværelse-kontor manglede. (Tina B.s kontor)

 

Næste øvelse vil være uvarslet


 
2) 2016

Brand- og evakueringsøvelse i Slagelse:

Der blev afholdt uvarslet øvelse onsdag den 24. februar.

Opgaverne på uddelte actioncards blev udført som beskrevet. Brandsted blev ikke nævnt.

Alle naboer blev varskoet om afholdelse af øvelsen.

Alle evakuerede samledes foran indgang 44.

Navneopråb blev foretaget ud fra print af arbejdsplan (tog 3 min.). 2 Kort på rengøringspersonale medtaget, men overset. En studerende fremgik ikke af af arbejdsplanen.

Gæstebog blev tjekket for evt gæster i afdelingen.

Alle var ude på 3 min. Personalet fra kælderen var lidt forsinket.

 

Brandsted angives ved næste øvelse og alle studerende skrives på arbejdsplanen

Øvelsen blev gennemgået på personalemødet 2. marts 2016

 

Brand- og evakueringsøvelse i Nykøbing:

Der blev afholdt uvarslet øvelse i Nykøbing. F tirsdag den 19. april 

Personalet øvede at der var brand i bloddyrkningsrummet.  Aktioncard blev anvendt og fungerede - Alle blev reddet ud - Biokemisk afdeling blev adviseret og alle rum efterset. Efter brandevakueringen blev brandslukningsudstyr gennemgået med hvor det er placeret og hvordan det skal anvendes.

OBS: CO2 slukker ud for bloddyrkningsrum ligner den beholder ud for Biokemisk afdeling der indeholder vand! Der er på personalemødet gjort opmærksom på dettte.

Skabet indeholdende remedier til brug ved kemikalieudslip mærkes med sikkerhedsudstyr.

Øvelsen blev gennemgået på personalemødet 19. april 2016

 

Der var brandalarm i december 2016. Alarmen viste sig at være falsk, men evakuering og alarmering blev gennemført tilfredsstillende. 


 
3) 2017

Brand- og evakueringsøvelse i Slagelse:

Der blev afholdt uvarslet øvelse torsdag 26. oktober.

Det ”brændte” i urinlab.

Opgaverne på uddelte actioncards blev udført som beskrevet. Ved næste øvelse spørger øvelsesleder "actioncard-personen" hvad der står på deres actioncard og om opgaven er udført.

Brandsted blev  nævnt ifm advarslerne.

Naboer (Patologi) blev varskoet om afholdelse af øvelse (Actioncard 6).

Portører mangler at blive varskoet. Det indskrives på actioncard 4 (Advare kælder)

Alle evakuerede samledes foran indgang 44.

Navneopråb blev foretaget ud fra print af arbejdsplan. Påbegyndt inden leder var kommet ud. Leder overtog derefter. Print er meget småt

Print fra arbejdsplan og noter om fravær og tilstedeværelse var fyldestgørende.

Gæstebog blev tjekket for evt gæster i afdelingen.

Alle var ude på kort tid.

Leder der ifølge actioncard (nr 7) skal tjekke om alle rum er tomme var ”længe” om at komme ud. Rumtjek fjernes fra actioncard 7. Rumtjek indskrives på actioncard 2 - 3 - 4 og der udarbejdes yderligere et actioncard til advarsel og rumtjek

 

Øvelsen bliver gennemgået på personalemøde 1. november 2017

Instruks  Brandbekæmpelse D4 2243 og bilag med actioncards ændres med ovenstående tiltag

 


 
4) 2018

Brand- og evakueringsøvelse i Nykøbing:

Der blev afholdt øvelse torsdag den 8. februar 2018

Der var fingeret brand i LAF-bænk i bloddyrkningsrum, som skyldes ”hul i gasslange og en gnist fra fireboy der antændte gassen”. Da branden blev opdaget, blev der lukket for gasstophanen, men branden var for kraftig til at vi kunne slukke den. Brandvæsnet blev ”alarmeret” og actioncards blev delt ud.

Alt personalet blev evakueret og tilstødende lokaler blev advaret.

Der blev holdt mandtal ved hovedindgangen og det var hurtigt at overskue om alle var kommet ud.

Konklusion: Alle vidste hvordan de skulle handle og vores actioncards fungerede. Dog blev actioncard lydende på ”advar tilstødende afdelinger læst som advar tilstødende lokaler”, men Biokemisk afdeling fik dog besked om ”branden”, da de har lokaler tilstødende mikrobiologisk afdeling.


 
5) 2019

Brand- og evakueringsøvelse i Slagelse den 10. januar:

Der blev afholdt uvarslet øvelse torsdag 10. januar 2019.

Det ”brændte” i anaerob laboratorie (rum 45-2635) pga utæt gasslange. BOH opdagede ”branden” og uddelte actioncards som beskrevet.

Hver enkelt der fik udleveret et actioncard bekræftede overfor PKHE at de havde udført opgaven beskrevet på kortet.

Ikke alle fik at vide hvor brandstedet var.

Alle blev advaret og de evakuerede samledes foran indgang 44.

Navneopråb blev påbegyndt hurtigt og det var en fordel at personen var vant til at læse vagtplans-print. Det kan være en god ide efterfølgende at spørge om alle er blevet råbt op.

Actioncard 5) Man var i tvivl om toiletter hos portører skal tjekkes. Tekst uddybes.

Actioncard 4) Affaldsrum tilføjes i tekst

Actioncard 8) Hvad menes konkret med tekst vedr afdelingsledelsens ansvar?

Øvelse og alle actioncards blev gennemgået vedr indhold og udførelse til frokost samme dag (BOH)

Til næste øvelse:

Leder spørger ”Actioncard-personen” hvad der står på deres actioncard og om opgaven er udført.

Prøve en eftermiddag ved 15-tiden.

 

Brandevakueringsøvelse KMA Nykøbing F. den 27. marts

Der blev afholdt uvarslet brandevakueringsøvelse den 27. marts

Kl. 11.15 var der kraftig røgudvikling fra computerplads” i bloddyrkningsrum B1017. BOH opdagede branden. Da det ikke var muligt at slukke branden blev ”brandvæsnet alarmeret” på tlf. nr. 15000 og evakuering iværksat. BOH uddelte actionscard.

Ved mødestedet foran hovedindgangen blev konstateret at alle blev reddet ud. De der havde fået actioncard beskrev hvordan de havde løst opgaven.

Øvelsen giver kun anledning til en lille ændring idet det på actioncard nr. 2 skal tydeliggøres at det omhandler KMA’s laboratorier og rum.

Desuden mærkes afdelingens telefoner med telefonnummer ved Brand/hjertestop (15000)

IT afdelingen kontaktes så computeren i rum B1017, der var meget til-støvet, bliver renset.

 

 

Brandalarm Nykøbing F. den 5. november
Der har været brandalarm 05 11 2019 og i den forbindelse evakuerede vi afdelingen- Actioncard blev anvendt og fungerede. Da det var i frokostpausen var ikke alle i afdelingen og sekretær blev adviseret pr. telefon. Svingdøren i hovedindgangen er et problem og giver flaskehalse ved evakuering- Kan man risikere at døren holder op med at fungere og at man ikke kan komme ud? Teknisk chef Jesper Larsen kontaktes om problemet. Svar fra Jesper Larsen: Nej. Den kan presses op, hvis det går helt galt. Normalt trykker man på ”Flugtvejs” knappen på døren hvor efter de to dørblade kan skubbes op, og der er fri gennemgang.

 


 
6) 2020

Brandevakuering fredag den 17. april Nykøbing F.

Brandalarmen gik fredag den 17. april ved ca. 12:30 tiden, mens personalet fra mikrobiologisk afdeling var til frokost i undervisningslokalet. Alt personalet var samlet og forlod lokalet samlet.  Actionscards blev  delt ud. Lokaler blev set efter for personer under evakueringen. Da alle var sammen til frokost mens brandalarmen gik, var det hurtigt overskuet at alle var med ud. Det  kunne konstateres at dørene ved hovedindgangen blev åbnet, så det var muligt at få evakueret bygningen hurtigt. Brandalarmen var affødt af en tagbrand på det gamle Intensiv afsnit under tagrenovering, og da der var kontrol over situationen blev arbejdet genoptaget. Evaluering af forløbet  giver ikke anledning til ændringer i forhold til brandinstruks og actioncards.

Bodil Hansen

 

Brandevakuering lørdag 26. september Nykøbing F.

Der har været brandøvelse i Nyk. F den 26. september 2020:

En personale fra anden afdeling aktiverer ved en fejl brandalarmen. Actionscard blev uddelt og fulgt. Camilla tjekkede alle rum og alle var ude. I forhallen fik personalet information om at alarmen var udløst ved en fejl og alle gik tilbage til arbejdet. Hændelsen giver ikke anledning til ændringer i instruksen.

Bodil Hansen

 

 

Brand- og evakueringsøvelse afholdt tirsdag 1. december 2020 Slagelse.

Kælderetage. BOH "opdagede" brand med kraftig røgudvikling i BDMAX-rum i kælderetagen. BOH alarmerede brandvæsen. Telefonnr bag på alle telefoner.

Der er ingen actioncards i kælderen, derfor delte BOH opgaver ud mundtlig til personer i kælderen.

Der blev advaret i kontorer i trapperum. Laboratorier blev advaret. KBA, portører og medico "blev advaret". Molekylærbiologer blev advaret. Serologi-laboratoriet blev glemt. Det er svært at huske alle rum, når man ikke har et actioncard i hånden.

Stueetage. BOH uddelte actioncards i stueetagen. Alle personer i stueetagen blev advaret. Mange vidste ikke hvor det brændte. Det nye redaktørkontor blev glemt (tomt).

Mandtal. Samling på mødestedet (indgang 44) gik hurtigt. MERK tjekker tilstedeværelse ihht vagtplan ved navneopråb. Molekylærbiologer blev ikke nævnt. Person i Starlet-rum (45-1514) blev overset (sad bag ved dør). Gæstebog blev ikke tjekket. En teknikkers tilstedeværelse fremgik ikke af gæstebogen, da han ikke havde afleveret kortet i går og tjekket ind i dag. BOH tjekkede hvordan de udleverede actioncard var fulgt og hvordan de uddelte opgaver var håndteret.

Forbedringer:

Der skal hænge actioncards i stueetagen, der passer til stueplan.

Der skal hænge actioncards i kælderetagen, der passer til kælderplan. Et sæt på hver side af den store branddør.

Actioncards skal opdateres med alle de nye rum i kælderplan.

Teknikkere skal aflevere deres gæstekort hver dag ved arbejdstids ophør, uanset de kommer igen næste dag.

Den der går rundt skal ikke bare se ind i rummene, men råbe brand når de undersøger rummene så vi sikrer alle bliver alarmeret

Instruks (2243) opdateres ihht ovenstående.

 

 


 
7) 2021

Brandevakuering torsdag 4. marts Nykøbing F.

Der var brandevakuering torsdag den 4. marts 2021 kl. 14:30. Der blev delt actioncards ud til de fem medarbejdere i afdelingen der var tilbage. Evakueringen af afdelingen foregik uden at det giver anledning til at der ændres i ordlyden på kortene. Ved hovedindgangen opstod flaskehalse af personale der skulle ud til mødestedet. Der var endda en sengeliggende der skulle bringes ud under evakueringen. Alt for mange personer stod alt for tæt og uden hensyn til Corona-afstandskrav . Leder for Teknisk afdeling (jklr) kontaktes af boh den 5. marts med kritik af forløbet. TA vil stramme op og ved brandalarmer kontakte Informationen og sikre sig at dørene bliver åbnet. Men det er også ok at vi fra KMA beder Informationen om at åbne dørene, hvis det glipper.

I øvrigt kan oplyses at brandalarmen blev udløst af et arbejde med vinkelsliber i kælderetagen.


Version
Godkendt
Revisions information
09.03.2021
Brandevakuering 4. marts 2021 i Nykøbing F.
14.12.2020
12.10.2020
Evakuering i Nykøbing 26. september 2020
21.04.2020
Brandalarm i Nykøbing F. 5. november 2019 og brandevakuering i Nykøbing F. 17. april 2020 i Nykøbing F.
27.03.2019
Brand-og evakueringsøvelse i Nykøbing 27. marts 2019
15.01.2019
Brand- og evakueringsøvelse i Slagelse 10 01 2019
14.02.2018
Brand- og evakueringsøvelse i Nykøbing 8. februar 2018
02.11.2017
Brand-og evakueringsøvelse i Slagelse i oktober 2017
25.04.2016
09.04.2015