Mikrobiologi - Nødprocedure ved nedbrud af IT-systemer, ver. 8
Info
Dokumentnummer:
448384 /
Version:
8
Håndbog:
Klinisk mikrobiologi
Niveau:
Afdeling
Type:
Instrukser
Redaktør:
an
Fagligt ansvar:
tib
Ledelsesansvar:
KMA SLA-NFS afd.ledelse
Godkendt af:
tib
Udgivelsesdato:
29.03.2021
Dokumentbrugere:
Alle funk./still. sundhedsfag. i Som., Internet, Klinisk Mikrobiologi, Kl. mikrobiologi - (reg), Nykøbing F., Slagelse
D4Offline app:
 
Klinisk mikrobiologi
Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret.
 

Nødprocedure ved nedbrud af IT-systemer.

 

Ved nedbrud af MADS se MADS problemer.

 

Hvis MADS ikke kan komme op at køre, må aflæsning afvente at systemet er oppe igen.

 

Hvis rekvisitioner ikke kan hentes ind (MADS nede eller integrationer til MADS ikke fungerer):

 

 • Udsåning af prøver kan foregå ved manuel håndtering.

 

 • Bloddyrkninger sættes i bloddyrkningsapparatur uden yderligere. Når systemet er oppe igen tages anonyme/orphant kolber ud ifølge instruks og registreres i MADS.

 

 • Spinalvæsker: Rekvisition og prøve tildeles MADS-nummer (rekvisitionsnummer skal være synligt). Mikroskopi noteres på rekvisitionen og dette registreres sammen med øvrige oplysninger i MADS når systemet er oppe igen. Efter udsåning sættes prøverne i stativ tydeligt mærket: IKKE REGISTRERET I MADS.

 

 • Malaria og øvrige akutte prøver: Rekvisition og prøve tildeles MADS-nummer (rekvisitionsnummer skal være synligt). Mikroskopi noteres på rekvisitionen og dette registreres sammen med øvrige oplysninger i MADS, når systemet er oppe igen.

 

 • Uriner tildeles manuelt MADS-nummer (rekvisitionsnummer skal være synligt), og sås ud. Prøver registreres i MADS når systemet er oppe. Efter udsåning sættes prøverne i stativ tydeligt mærket: IKKE REGISTRERET I MADS.

 

 • Podninger sorteres efter kategori og tildeles manuelt MADS-nummer (rekvisitionsnummer skal være synligt), og sås ud. Prøver registreres i MADS når systemet er oppe. Efter udsåning sættes prøverne i stativ tydeligt mærket: IKKE REGISTRERET I MADS.

 

 • Ekspektorater og lignende: Rekvisition og prøve tildeles MADS-nummer (rekvisitionsnummer skal være synligt). Mikroskopi noteres på rekvisitionen og dette registreres sammen med øvrige oplysninger i MADS når systemet er oppe igen. Efter udsåning sættes prøverne i stativ tydeligt mærket: IKKE REGISTRERET I MADS.

 

 • Fæcesprøver til dyrkning tildeles manuelt MADS-nummer (rekvisitionsnummer skal være synligt), og sås ud. Prøver registreres i MADS når systemet er oppe. Efter udsåning sættes prøverne i stativ tydeligt mærket: IKKE REGISTRERET I MADS.

 

 • Fæcesprøver til mikroskopi tildeles manuelt MADS-nummer (rekvisitionsnummer skal være synligt), og præpareres. Prøver registreres i MADS når systemet er oppe. Efter udsåning sættes prøverne i stativ tydeligt mærket: IKKE REGISTRERET I MADS.

 

 • GX-prøver sorteres efter kategori og tildeles manuelt MADS-nummer (rekvisitionsnummer skal være synligt), og køres. Prøver registreres i MADS når systemet er oppe. Efter kørsel sættes prøverne i stativ tydeligt mærket: IKKE REGISTRERET I MADS.

 

 • Chlamydia-prøver afventer at systemet igen er oppe.

 

 • PCR-prøver afventer at systemet igen er oppe.

 

 • Serologi-prøver afventer at systemet igen er oppe.

 

Ved nedbrud af elektronisk rekvirering.

Brug en blank PTB og noter alle relevante oplysninger for prøvetagning: CPR-nummer, navn, rekvirent, prøvetagningstidspunkt, prøvemateriale, anatomisk lokalisation, ønsket undersøgelse, antibiotikabehandling og andre relevante oplysninger for prøvebehandling. Desuden mærkes prøveglas med CPR-nummer og navn.

Prøveglas og udfyldt PTB sendes samlet til Klinisk Mikrobiologisk afdeling.

 

I tilfælde af manglende overførsel af svar fra MADS til SP, kan svar tilgås via CCOW Link (MiBa) i SP. I SP vælges Parakliniske systemer, Mikrobiologi, Link til MiBa.

 

Link til Samarbejdsaftale om elektronisk rekvirering.

 

Ved nedbrud af netforbindelse kan D4 tilgås offline på computer ved vinduet i kontor 45-2634.

Hvis der er brug for at se en offline udgave af D4:

Dobbeltklik på C:\D4MakeBook\Start_KMA Klinisk Mikrobiologi.htm eller Start_Klinisk Mikrobiologi.htm (vælg den nyeste).

 

 

Så kommer netbogen frem. Det kan være nødvendigt at trykke på gul linje foroven (for at hjælpe med at beskytte din sikkerhed, har Internet Explorer begrænset denne webside, så den ikke kan køre scripter eller ActiveX-objekter, der evt. ellers ville kunne får adgang til din computer. Klik her for indstillinger og vælge "Tillad blokeret indhold"):

 

 

Tryk ja i "Sikkerhedsadvarsel":

 

 

Offline-udgaven af D4 opdateres en gang om ugen:

 

På pc'en ved vinduet i sekretærkontor, rum 45-2634, opdateres offline-udgaven af D4 en gang om ugen:

Dobbeltklik på C:\D4MakeBook\makebook\makebook.bat.

 

 

Herved hentes D4 automatisk ned på C-drevet. Følgende billede dukker op mens programmet kører. Det kan tage det meste af dagen (computeren kan benyttes til andet imens). Når datoen ud for "C:\D4MakeBook\Start_KMA Kliniskmikrobiologi.htm" er dagens dato, er offline udgaven hentet.

 

 

 

IT-helpdesk Region Sjælland

Se bilag 2 eller http://intra.regionsjaelland.dk/regionshus/praktisk/it-service/helpdesk%20kontakt/sider/default.aspx.

 

Papirversioner:

Instruksen og bilag 1 og 2 er udskrevet i mappe "MADS FØRSTEHJÆLP" i rum 45-2609 - Prøvemodtagelsen.

 

Instruksen er udskrevet og sat i prøvemodtagelsens flip-flip-mappe.

 

Instruksen er udskrevet og hænger på opslagstavlen i kontor 45-2634.

 


Bilag 1 - Problemer med MADS - flowskema (.pdf)
Bilag 2 IT Helpdisc (.docx)
Version
Godkendt
Revisions information
29.03.2021
Offline-udgaven af D4 opdateres en gang om ugen.
17.04.2019
Under papirversioner er indsat: Instruksen er udskrevet og sat i prøvemodtagelsens flip-flip-mappe.
15.11.2018
Ny tekst under afsnit Ved nedbrud af MADS. Link til Samarbejdsaftale om elektronisk rekvirering indsat i afsnit om Ved nedbrud af elektronisk rekvirering. Bilag 1 - Problemer med MADS/flowskema - er udskiftet.
05.09.2018
Redaktør ændret fra cbjn til an.
22.11.2017
13.01.2017
Afsnit om D4 offline (D4 MakeBook) er indsat
11.11.2016
09.02.2015