PHC - Non-invasiv pacing, ver. 3
Info
Dokumentnummer:
445157 /
Version:
3
Håndbog:
Præhospitalt Center
Niveau:
Regional
Type:
Retningslinjer
Redaktør:
cskm
Fagligt ansvar:
olmh
Ledelsesansvar:
PHC Ledelse
Godkendt af:
olmh
Udgivelsesdato:
02.07.2018
Dokumentbrugere:
Internet, Læge, Næstved, PHC, PHC AMK-læger, PHC Kva sekr., PHC operativ tj., Redder i PHC
D4Offline app:
 
Præhospitalt Center
Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret.
  Vis i Word
      
1) Formål
2) Anvendelsesområde
3) Fremgangsmåde
3.1) Indikationer
3.2) Kontraindkation:
3.3) Sådan udføres Non-invasiv pacing med LP15:
4) Ansvarsforhold
5) Dokumentation
6) Definitioner/Søgeord
7) Referencer
  
1) 
Formål

At skabe kardiel depolarisering og dermed sammentrækning af myokardiet.


 
2) 
Anvendelsesområde

AMK-læger og paramedicinere i Præhospitalt Center samt paramedicinere hos operatørerne.


 
3) 
Fremgangsmåde

 

 


 
3.1) 
Indikationer

Bradykardi: Puls mindre end 40 slag pr. min.

Systolisk blodtryk: Lavere end 90 mmHg

 

Pacing kan være indicieret i situationer med ekstrem bradykardi (defineret som puls mindre end 40 som regel pga. 2. eller 3. grads AV-blok), hvor patienten samtidig er cirkulatorisk kompromitteret (defineret som systolisk blodtryk lavere end 90 mmHg), som ikke responderer på atropin-behandling.

Det kan også være behov for pacing hos patienter, hvis permanente pacemaker svigter.

 

For paramediciner er pacing en ordination efter aftale med AMK-lægen eller vagthavende kardiolog på RH.


 
3.2) 
Kontraindkation:

Bradykardi der ikke er symptom givende eller hvor atropin har haft den ønskede effekt.


 
3.3) 
Sådan udføres Non-invasiv pacing med LP15:

1.    Tryk på TIL

2.    Anbring og tilslut ekstremitets EKG-elektroderne på patienten og vælg afledning I, II eller III. Det bedste overvågningssignal opnås ved at sørge for, at der er tilstrækkelig plads mellem EKG-elektroderne og Stødpads (QUIK-COMBO pads)

3.    Anbring og tilslut stødpads (QUIK-COMBO pads) på patienten. Brug enten anterior-lateral eller anterior-posterior position

4.    Tryk på PACER

5.    Observer og vurder rytmen. Kontrollèr, at der vises en trekant (registreringsmarkering) nær midten af hver QRS-kompleks. Hvis registreringsmarkeringerne ikke vises eller vises på et forkert sted (for eksempel på T-takken), skal EKG-størrelse justeres, eller der skal vælges en anden afledning.

6.    Tryk på FREKVENS eller drej på hjulet for at opnå den ønskede pacing hastighed (frekvens 60-90 pr. min.)

7.    Tryk på STRØM eller drej på hjulet for at øge strømmen, indtil der registreres elektrisk capture (Typisk ved 50-100 mA). Øg med 10 mA ad gangen. Ved capture forstås, at en givne elektrisk impuls genererer QRS-komplekser på EKG’et (elektrisk capture) og kontraktion af myokardiet, som givet et pulsslag (mekanisk capture) Vær opmærksom på, at der kan ses elektrisk capture uden mekanisk capture!

 

OBS: Hvis man bruger knapperne FREKVENS eller STRØM til at regulere henholdsvis pace frekvens og pace strøm er der et spring på 10. Vælger man at bruge hjulet er der et spring på 5.

 

Inden den Non-invasiv pacing påbegyndes gives smertestillende (Fentanyl 50-100 microgram iv.) og evt. beroligende medicin (2,5 mg Midazolam iv med et interval på 2-3 minutter optil kumuleret 10 mg. Herefter kontakt til AMK-lægen ved behov for yderligere ordination.) Fortsæt denne behandling i refrakte doser under pacing

 

For paramediciner skal der altid indhentes ordination fra AMK-lægen i forbindelse med indgivelse af Fentanyl og Midazolam i forbindelse med pacing.


 
4) 
Ansvarsforhold

Præhospital Lægelig Chef har ansvar for at instruksen opdateres.  

Den enkelte AMK-læge og paramediciner har ansvar for at kende og efterleve instruksen. 
5) 
Dokumentation
Der dokumenteres i PPJ/ambulancejournalen
 
6) 
Definitioner/Søgeord

Non-invasiv pacing er en elektrisk stimulation af hjertet gennem huden med det formål at skabe kardiel depolarisering og dermed sammentrækning af myokardiet.

 

Non-invasiv pacing giver mulighed for midlertidigt opretholdelse af en vis grad af hjertets normal pumpefunktion indtil mere permanent pacing (pacemaker) kan etableres.  


 
7) 
Referencer

Advanced Life Support 5. Edition

Betjeningsvejledning til LIFEPAK 15-monitor/defibrillator 5-32

Version
Godkendt
Revisions information
27.06.2018
27.11.2017
Revideres grundet tidsudløb 5) Der dokumenteres i PPJ/ambulancejournal
14.01.2015