Anæstesi NFS - Respirator Hamilton G5, betjening og brug af:, ver. 4
Info
Dokumentnummer:
434084 /
Version:
4
Håndbog:
Anæstesiologi Nykøbing F
Niveau:
Afdeling
Type:
Instrukser
Redaktør:
vwhe
Fagligt ansvar:
hbpn
Ledelsesansvar:
Anæ NFS (Afd)
Godkendt af:
bpdr, nroh
Udgivelsesdato:
27.05.2020
Dokumentbrugere:
Anæstesi, Anæst NFS, Internet, Læge, Nykøbing F., SOSU ass./hj. og sygehj., Sygeplejerske
D4Offline app:
 
Anæstesiologi Nykøbing F
Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret.
 Vis i Word
      
1) Formål
2) Anvendelsesområde
3) Fremgangsmåde
3.1) Undervisningsindhold
3.2) Apparatur
3.3) Betjening
3.3) Undersøgelsesresultater
3.4) Kvalitetskontrol og kalibrering
3.5) Rengøring og vedligeholdelse
3.6) Service, nedbrud og reparation
3.7) Sikkerhed
3.8) Brugere
4) Ansvarsforhold
5) Dokumentation
6) Definitioner/Søgeord
7) Referencer
 
1) Formål
  • Beskrive uddannelse af personale i brug af Hamilton respiratorer G5 og C6.
  • Beskrive rengøring og vedligeholdelse af Hamilton respiratorer G5 og C6.

 

Vejledningen skal sikre at alle, der anvender og betjener respirator Hamilton G5:

 

  • Har generel viden om Hamilton G5´s opbygning og anvendelse - herunder simpel fejlsøgning.
  • Kan anvende funktioner i respiratoren som er nødvendige i forbindelse med patientpleje.
  • Har forståelse for de modi der anvendes i respiratoren. (ikke social- og sundhedsassistenter).
 
2) Anvendelsesområde

Instruksen er gældende for sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter på Nykøbing F. Sygehus, Intensiv afsnit (ITA) og intermediært afsnit (IMA).

 


 
3) Fremgangsmåde

 


 
3.1) Undervisningsindhold

Opbygning:

Hvad ser man for og bag på maskinen?

Skærmjustering.

Quickguide.

Respirator, flowsensor, ekspirationsventil, CO2 cuvette og nebulizer.

 

Anvendelse:

Tænd/sluk knap.

Opstartsbillede. Indstille højde.

Skærmopbygning.

Modusindstillinger.

Valg af modus.

Alarmgrænser og justering heraf.

Gennemgang af system og brug af kviktaster.


 
3.2) Apparatur

Afdelingen har 8 stk. Hamilton G5 og 3 stk Hamilton C6,  som kan ventilere patienter fra 30 cm og opefter.

Til børn under 15 kg anvendes en af de 2 respiratorer, som har indbygget neonatal funktion (der er påsat label med neonatal på skærmen). Til børn skal respiratoren påmonteres respiratorslanger, flowsensor, CO2-adaptor til børn. Forefindes i børneskabet.


 
3.3) Betjening

Vedhæftet dansk betjeningsvejledning og billedvejledning)


 
3.3) Undersøgelsesresultater

Det forventes, at personalet kan vurdere patientens tilstand og respiratoriske status og sammenholde dette med petCO2, (aflæst på respiratoren) saturation og ABG (hvis dette er målt) og handle relevant efter dette i samråd med vagthavende intensiv læge.

 


 
3.4) Kvalitetskontrol og kalibrering

Respiratorerne testes mellem hver patient.

Flowsensor og tæthed testes og CO2 sensor kalibreres inden opstart af behandling af patienten. Følg vejledning på skærmen.

Det er ikke nødvendigt at kalibrere O2-cellen rutinemæssigt. Respiratorerne giver automatisk besked, når det er nødvendigt. Både CO2-sensor og O2-celle kan kalibreres selvstændigt under ventilation.

Respiratorerne kontrolles rutinemæssigt af medicoteknisk afdeling.


 
3.5) Rengøring og vedligeholdelse

Respiratorslanger (både varmfugter- og coaxialslanger). Flowsensor og CO2-cuvette er engangsmateriale og kasseres mellem hver patient. De er godkendt til maksimum 28 dages brug.

Skift dokumenteres i den elektroniske patientjournal.

HME filter, svirvel og bakteriefiltre er ligeledes engansmateriale, men skiftes dagligt eller hyppigere ved behov.

Ekspirationsventilens dele vaskes i anæstesivaskemaskine og tørres efter brug. Tåler at blive rengjort minimum 50 gange.

Kassering af ekspirationsmembranen beror på individuel vurdering. Hvis "spejlet" på membranen er mat og gummiet er itu og/eller tørt kasseres membranen og ny lægges i ekspirationsventilen.

Respiratorerne aftørres mellem hver patient med først en rengøringsklud og derefter med desinficerende middel i henhold til lokale retningslinjer.

Fan filter (fileteret bag respiratorerne) tjekkes for støv og snavs når respiratorslangerne skiftes.

Fan filter afmonteres og vaskes en gang månedligt af depotansvarlig som selv opbevarer dokumentation herfor.


 
3.6) Service, nedbrud og reparation

Ved nedbrud udfyldes en fejlmeldingsblanket som sættes på den pågældende respirator.

Respiratoren stilles i depotrummet, hvor den depotansvarlige sørger for, at der bliver etableret kontakt til medicoteknisk afdeling mhp. udbedring af fejlen hurtigst muligt.

Medicoteknisk afdeling er ansvarlig for regelmæssig servicering af respiratorerne.

 


 
3.7) Sikkerhed

Personalet skal have modtaget undervisning i brug af respiratorerne.


 
3.8) Brugere

Sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter ansat på Intensiv behandling- og observationsafsnit på Nyk. F. Sygehus.

Superbrugerne er ansvarlige for undervisning af nyt personale som foregår både bedside og som fælles undervisning.


 
4) Ansvarsforhold

Vejledningen er udarbejdet af sygeplejersker med superbrugeruddannelse i respirator Hamilton G5 og C6 samt intensiv specialuddannelse.

Undervisningen kan kun foretages af personale, der er uddannet superbruger i respirator Hamilton G5 og C6.

Undervisningen foregår enkeltvis eller i grupper af max. 5 personer.


 
5) Dokumentation
Alt plejepersonalet bliver registreret for undervisningen, når de har deltaget i denne.
 
6) Definitioner/Søgeord 
7) Referencer

Hamilton G5 billedvejledning.

Invasiv respiratorbehandling.


Version
Godkendt
Revisions information
27.05.2020
22.08.2016
03.07.2015
10.11.2014