NFS Sygehus - Arbejdsmiljøgennemgang, ver. 6
Info
Dokumentnummer:
412866 /
Version:
6
Håndbog:
Nykøbing F Sygehus
Niveau:
Virksomhed
Type:
Instrukser
Redaktør:
amajg
Fagligt ansvar:
mvjo
Ledelsesansvar:
Sygehusled NFS(virk)
Godkendt af:
pily
Udgivelsesdato:
26.02.2019
Dokumentbrugere:
Alle NFS, Afd.led NFS (virk), Internet, Nakskov, Nykøbing F.
D4Offline app:
 
Nykøbing F Sygehus
Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret.
  Vis i Word
      
1) Formål
2) Anvendelsesområde
3) Fremgangsmåde
3.1) Plan for arbejdsmiljøgennemgang
3.2) Deltagere
3.3) Udførelse
3.4) Opfølgning
4) Ansvarsforhold
5) Dokumentation
6) Definitioner/Søgeord
7) Referencer
  
1) 
Formål
 • At sikre gennemførelse af arbejdsmiljøgennemgange i alle afdelingers afsnit og geografier, i kliniske og i ikke-kliniske afdelinger 2 gange årligt
 • At arbejdsmiljøgennemgangen konstruktivt understøtter og forbedrer det daglige arbejdsmiljøarbejde
 • At arbejdsmiljøgennemgangen bruges konstuktivt i forbindelse med nybygning, ombygning og renovering


 
2) 
Anvendelsesområde

Alle afdelinger på Nykøbing F. Sygehus


 
3) 
Fremgangsmåde 
3.1) 
Plan for arbejdsmiljøgennemgang

Afdelingens MED- udvalg fastsætter datoer for de enkelte afdelingers 2 årlige arbejdsmiljøgennemgange. I foråret skal gennemgangen foregå indenfor februar, marts eller april måned og i efteråret skal gennemgangen foregå indenfor august, september eller oktober måned. Henholdsvis 1. maj og 1. november skal afdelingernes tjeklister foreligge i SafetyNet

 

Tjeklisten må tilpasses afdelingens/afsnittets behov

 

Den lokale arbejdsmiljødrøftelse vil indgå i sygehusets arbejdsmiljødrøftelse.


 
3.2) 
Deltagere

Arbejdsmiljøgennemgangen foretages af afdelingernes arbejdsmiljøgrupper eller af en arbejdsmiljøgruppe fra et andet afsnit.

 

1 gang årligt inviteres stedlige arbejdsmiljøkonsulent til at deltage i afdelingens/afsnittes arbejdsmiljøgennemgang.


 
3.3) 
Udførelse

Arbejdsmiljøgruppen gennemgår afdelingen og udfylder afdelingens tjekliste for at undersøge, om arbejdet kan udføres og foregår sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Afvigelser noteres på tjeklisten. Afvigelserne risikovurderes umiddelbart efter. Resultatet af den umiddelbare risikovurdering noteres i bemærkningsfeltet med rød, gul eller grøn. Hvis den umiddelbare risikovurdering viser rød eller gul, skal afvigelsen risikovurderes i Risava. Husk endvidere at beskrive tiltag for afhjælpning af afvigelsen i bemærkningsfeltet.

 

Vedr. afhjælpning af afvigelser aftales det i arbejdsmiljøgruppen og med evt. involverede medarbejdere, hvilke handlinger og foranstaltninger, der skal gennemføres.

 

Det påføres tjeklisten, hvornår problemet forventes løst/afhjulpet (hvilket skal ske hurtigst muligt).

 

Efter risikovurdering i Risava af afvigelsen vurderer afdelingerns arbejdsmiljøgrupper, om der skal oprettes en APV på afvigelsen i SafetyNet. Ved oprettelse af APV i SafetyNet skal dokument id noteres på tjeklisten.

 


 
3.4) 
Opfølgning

Arbejdsmiljøgruppen og evt. involverede medarbejdere sørger for at løse eventuelle problemer indenfor den fastsatte tidsgrænse. Resultat af arbejdsmiljøgennemgang behandles efterfølgende i Lokal-MED.


 
4) 
Ansvarsforhold

Afdelingsledelsen har ansvar for:

 • At arbejdsmiljøgennemgange planlægges, gennemføres og dokumenteres
 • At tjeklisten tilføjes relevante emner for den enkelte afdeling (sker i samarbejde med de lokale arbejdsmiljøgrupper)
 • At tjeklisten er tids- og opgavesvarende
 • At arbejdsmiljøgennemgangen bliver taget op i Lokal-MED
   

Arbejdsmiljøgruppen har ansvar for at:

 • Gennemføre arbejdsmiljøgennemgang
 • At udarbejde risikovurdering. Både den umiddelbare samt i Risava

 
5) 
Dokumentation

Tjeklisten udfyldes - se tilhørende vejledning - og lægges i D4 på afdelingsniveau i niveau registrering eller i SafetyNet.

Arbejdsmiljøgennemgangene beskrives i afdelingens årlige arbejdsmiljøredegørelse og sendes til sikkerhedslederen ved årets slutning.


 
6) 
Definitioner/Søgeord

APV: ArbejdsPladsVurdering

SafetyNet: Arbejdsmiljøsystem - forefindes på intranettet - adgang til systemet er funktionsafhængigt.

RISAVA: Risikovurderingssystem


 
7) 
Referencer

Ingen

Version
Godkendt
Revisions information
26.02.2019
07.03.2017
03.06.2014
28.05.2014
27.05.2014
15.05.2014