NFS Sygehus - Brandbekæmpelse, ver. 6
Info
Dokumentnummer:
353095 /
Version:
6
Håndbog:
Nykøbing F Sygehus
Niveau:
Virksomhed
Type:
Retningslinjer
Redaktør:
pily
Fagligt ansvar:
joo
Ledelsesansvar:
Sygehusled NFS(virk)
Godkendt af:
mvjo
Udgivelsesdato:
27.01.2016
Dokumentbrugere:
Alle Funk./Still. uden PHC, Alle spc./omr. uden PHC, Internet, Nykøbing F.
D4Offline app:
 
Nykøbing F Sygehus
Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret.
  Vis i Word
 

 

 

      
1) Formål
2) Anvendelsesområde
3) Fremgangsmåde
3.1) Generelt
3.2) Alarmering
3.3) Opgaver i ildsramt afdeling
3.3.1) Alarmering jf. ovenstående
3.3.2) Vagthavende/leder
3.3.3) Så snart det er muligt, informeres nærmeste leder
3.4) Opgaver for tilkaldte afdelinger/personale
3.4.1) Opgaver for Informationen
3.4.2) Opgaver for Portørerne
3.4.3) Opgaver for Teknisk afdeling
3.4.5) Opgaver for Anæstesipersonale (læge/sygeplejerske)
3.5) Beredskabsledelse vedr. brand
3.5.1) Beredskabsledelse ved brand og ulykke består af
3.5.2) Beredskabsledelsens konkrete opgaver
4) Ansvarsforhold
5) Dokumentation
6) Definitioner/Søgeord
7) Referencer
  
1) 
Formål

At sikre, at alle ansatte ved, hvordan de skal agere i tilfælde af brand på deres afdeling.


 
2) 
Anvendelsesområde

Denne retningslinje gælder hele Nykøbing Falster sygehus.


 
3) 
Fremgangsmåde

Da forholdene på sygehuset er forskellige, skal den enkelte afdeling udarbejde lokale instrukser - se hjælpeskema.


 
3.1) 
Generelt

På alle afdelinger forefindes ”alarminstrukser” på centrale steder, som personalet kan handle efter i nødsituationer. På alle afdelinger findes oversigtsplaner, der beskriver flugtveje og brandmateriel.

  

Personalet har viden om, hvor instrukserne forefindes, og hvordan de skal bruges.

 

Beredskabsplanen for sygehuset træder i kraft, hvis en opstået brand har et omfang, hvor det er nødvendigt at evakuere patienter og personale, og hvor der evt. er behov for behandling af de personer, der har opholdt sig på brandstedet (omplacering af patienter på andre afdelinger, behandling af brandsår, røgforgiftning mv.)

 

Sygehusets beredskabsplan findes som bilag til dette dokument.


 
3.2) 
Alarmering

Den røde alarminstruks findes opslået forskellige steder i samtlige områder.

 

Ring til det telefonnummer, der står på Alarminstruksen: 15000

 

Meld:
• Hvor det brænder, og hvor jeg ringer fra
• Hvad der brænder
• Hvor mange der er i umiddelbar fare


 
3.3) 
Opgaver i ildsramt afdeling

 


 
3.3.1) 
Alarmering jf. ovenstående 
3.3.2) 
Vagthavende/leder
 • Sætter eget personale i gang med at – REDDE – SLUKKE – BEGRÆNSE
 • Sender bud efter hjælpepersonale fra ikke-berørte afdelinger
 • Kontakter internt ALARM nummer 15000 for tilkald af anæstesilæge og -sygeplejerske og portører med henblik på eventuel evakuering
 • Koordinerer samarbejdet med tilkaldt personale og brand/redningsvæsen. Hjælpende personaler afventer ordre fra den vagthavende/ledelse på den ildsramte afdeling
 • Advarer brandvæsen om eventuelle kendte trykflasker
 • Kontrollerer at alle er evakueret, hvor mange der er evakueret, og hvor de evakueret til

 
3.3.3) 
Så snart det er muligt, informeres nærmeste leder  
3.4) 
Opgaver for tilkaldte afdelinger/personale 
3.4.1) 
Opgaver for Informationen

Informationen har lokal instruks.

 

 • Foretager kontrolopringning til Falck vagtbord eller politi - 112
 • Alarmerer portører og Teknisk Afdeling
 • Ringer til overliggende afdelinger – sideliggende afdelinger – underliggende afdelinger. (Det SKAL være i denne rækkefølge)
 • Alarmerer vagthavende anæstesilæge - se vagtplan
 • Andre opgaver i henhold til egen lokale instruks

 
3.4.2) 
Opgaver for Portørerne

Portørerne har lokal instruks.

 

 • Hjælper med slukning og eventuelt evakuering
 • Hjælper ved modtagelse af brandvæsen
 • Andre opgaver i henhold til egen lokale instruks

 
3.4.3) 
Opgaver for Teknisk afdeling

Teknisk Afdeling har lokal instruks.

 

 • Yder teknisk bistand   
 • Afbrydelse af ventilation – ilt – gas – strøm
 • Elevatorer
 • Nødgenerator
 • Andre opgaver i henhold til egen lokale instruks

 

Når situationen er afværget og under kontrol, orienterer teknisk afdeling Informationen.

 

Informationen kontakter de berørte afdelinger og fortæller:

 • hvad der er foregået
 • hvordan det er håndteret 
 • hvad der evt. skal ske herefter - det kan være ift. rengøring og udbedring af skader, herunder tidshorisont, samt om der er forhold, som afdelingerne skal iagttage - fx grundig udluftning eller andet

 
3.4.5) 
Opgaver for Anæstesipersonale (læge/sygeplejerske)
 • Er visiterende ved evt. evakuering/flytning af patienter ud fra kendte oplysninger vedrørende den enkelte patient.
 • Hjælper i øvrigt med at tilse patienternes tilstand
 • Tilkalder evt. lægelig og sygeplejefaglig assistance
 • Melder tilbage til beredskabsledelsen, hvis dette er indkaldt – se nedenfor i henhold til egen og sygehustes instruks
 • Andre opgaver i henhold til egen lokale instruks

 
3.5) 
Beredskabsledelse vedr. brand

Beredskabsledelsen vedr. brand indkaldes altid, når der er persontilskadekomst eller mange mennesker er involveret.

 


 
3.5.1) 
Beredskabsledelse ved brand og ulykke består af
 • Sygehusdirektør/vicedirektør
 • Teknisk chef
 • Sikkerhedsleder
 • Lægefaglig person - Ortopædkirurgisk bagvagt
 • Plejefaglig person - Koordinerende sygeplejerske Akut 1
 • Sekretær - Administration og HR

 
3.5.2) 
Beredskabsledelsens konkrete opgaver
 • Kontakter indsatslederne fra politi og brandvæsen
 • Koordinerer kommunikation via AMK med andre sygehuse, f.eks. om antal sengepladser
 • Kontakter sygehusets øverste ledelse
 • Forestår al kommunikation om krisen for at sikre, at organisationen taler med én stemme
 • Har som beredskab distributionslister til pressemeddelelser
 • Samarbejder med presse
 • Samarbejder med politi og redningsvæsen
 • Har planer for evt. psykologisk kriseberedskab
 • Debriefer involverede
 • Har som beredskab planer for fortsat drift under en krise
 • Har som beredskab planer for overgang til normal drif

 
4) 
Ansvarsforhold

Sygehusledelsen har ansvaret for:

 • At retningslinjen er opdateret, kendt og implementeret på sygehuset
 • At der foreligger dækkende brandbekæmpelsesplaner for alle enheder på sygehuset
 • At der udarbejdes rapporter efter interne beredskabshændelser med evt. tiltag for at forbedre kvaliteten. Hvis beredskabsledelsen har medvirket, sker dette i samarbejde med dem

 

Afdelingsledelsen har ansvaret for:

 • At der er ud
 • arbejdet lokale instrukser for deres område, og at de er implementeret
 • At personalet har modtaget undervisning i elementær brandbekæmpelse

 

Den enkelte medarbejder har ansvaret for:

 • At efterleve retningslinjen/instruksen samt at holde sin viden om brandbekæmpelse ajour


Beredskabsledelsen har ansvaret for:

 • At sikre at organisationen kan løse sin opgave
 • At opgaverne også skal kunne løses, når organisationen bliver udsat for ekstraordinære hændelser f.eks. gasudslip (naturgas), kemisk forurening, oversvømmelse, kraftig regn, strømafbrydelse, giftig røg, drikkevandsforurening, osv.
 • At det er beskrevet, hvor beredskabsledelsen mødes i tilfælde af katastrofer
 • Selv at sammensætte deres hjælpefunktioner
 • At medvirke ved udarbejdelse af rapport over hændelsesforløbet

 


 
5) 
Dokumentation

Lokale retningslinjer/instrukser skal foreligge i D4.

Der skal foreligge rapporter efter interne beredskabshændelser indeholdende, hvor det fungerede som planlagt, og hvor planen ikke fungerede som forventet med tiltag til forbedring af kvaliteten.


 


 
6) 
Definitioner/Søgeord 
7) 
Referencer
 1. Retningslinje for beredskabsplaner
Standard DDKM for Sygehuse 2. version - 1. 6.03 Interne beredskabshændelser
Version
Godkendt
Revisions information
27.01.2016
24.07.2014
24.07.2014
23.07.2014
26.05.2014
15.05.2014