Radiologi Region Sjælland - Brand på BDA - Køge , ver. 5
Info
Dokumentnummer:
353086 /
Version:
5
Håndbog:
Radiologi Region Sjælland
Niveau:
Afdeling
Type:
Instrukser
Redaktør:
karinie
Fagligt ansvar:
kbu
Ledelsesansvar:
Rad KOE/ROS afd.led
Godkendt af:
karinie
Udgivelsesdato:
27.10.2020
Dokumentbrugere:
Brand, Internet, Køge, Leder, Læge, Lægesekretær/Sekretær, Radiograf, Radiologi, SOSU ass./hj. og sygehj., Sygeplejerske
D4Offline app:
 
Radiologi Region Sjælland
Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret.
  
 

KØGE

 
1) Formål
2) Anvendelsesområde
3) Fremgangsmåde
3.1) Alarmering
3.2) Brandslukningsmateriel
4) Ansvarsforhold
5) Dokumentation
6) Definitioner/Søgeord
7) Referencer
  
1) 
Formål

At sikre en hensigtsmæssig adfærd ved brand samt en korrekt håndtering af udstyr til brandbekæmpelse.


 
2) 
Anvendelsesområde

Region Sjælland, Radiologisk Afdeling, Køge


 
3) 
Fremgangsmåde

Samlingssted er i foyeren, hvor alle mødes hvis afdelingen evakueres.

 

Læs på forhånd: Brand og -evakuering

 

Actioncard for afdelingsradiograf/den som har beredskabstelefonen

Actioncard for alle medarbejdere

 

Specielt for MR: Brand i MR-scannerafsnit


 
3.1) 
Alarmering

 

TRYK: 22121

 

Meld ildebrand (omfang/sted)

 

(alarmen modtages i omstillingen hele døgnet)

 

Omstillingens opgaver:

  1. Alarmerer brandvæsen
  2. Alarmerer teknisk vagt
  3. Giver besked til afdelinger placeret over brandstedet.
  4. Alarmerer og sender portører/serviceassistenter til afdelingen.

 

Efter brandalarmeringen er afgivet foretages følgende:

- Red mennesker i fare

- Luk døre til brandstedet

- Påbegynd slukning

- Fjern evt. trykflasker

 

Brand- og evakueringsinstruks

 

HUSK: Giv altid besked om, at der har været brand på afdelingen. Også selv om du har slukket den.


 
3.2) 
Brandslukningsmateriel

Brandudstyret (brandslanger, brandtæpper, kulsyreslukkere) findes strategisk placeret på afdelingen.

Brandskabene indeholder slanger.

 

Brandslange

• rul slangen ud

• åben hovedhanen i skabet (se anvisning i skabet)

• hold den ene hånd på slangen og drej højre om på det røde håndtag med den anden hånd

• efter endt brug lukkes for hovedhanen og slangen rulles op

 

Kulsyreslukker

Vejledning findes på kulsyreslukker

 

Anvendelse af brandmateriel

Brand i personer:

Fjern de brændende beklædningsgenstande hvis muligt, brug brandtæppe og rigelig mængder kuldslået vand.

Brand i el-udstyr:

Afbryd strømmen på hovedafbryder, brug brandtæppe og/eller kulsyreslukker.

Brand i væsker:

Brandtæppe og/eller kulsyreslukker. 
4) 
Ansvarsforhold

Den enkelte medarbejder har ansvar for at kende og anvende retningslinien 
5) 
Dokumentation

Teknisk afdeling registrerer gennemgang og vedligehold af brandmateriel ved

brandmyndighed. 
6) 
Definitioner/Søgeord
Ingen
 
7) 
Referencer

Brandsikkerhed Drift SUH


Actioncard Køge Brand alle medarbejdere - pdf (.pdf)
Actioncard Køge Brand alle medarbejdere - word (.docx)
Version
Godkendt
Revisions information
27.10.2020
26.05.2020
23.08.2019
26.04.2017
30.05.2013