LMV - Anmeldelse af forskningsprojekter KBA SUH, ver. 14
Info
Dokumentnummer:
349595 /
Version:
14
Håndbog:
Laboratoriemedicinsk vejledning - LMV
Niveau:
Afdeling
Type:
Instrukser
Redaktør:
bkn
Fagligt ansvar:
jahda
Ledelsesansvar:
KBA SUH AL
Godkendt af:
kares
Udgivelsesdato:
13.12.2019
Dokumentbrugere:
Bioanalytiker/laborant, Internet, KBA_SUH, Kemiker, Klinisk Biokemi, Køge, Leder, Læge, Lægesekretær/Sekretær, Roskilde
D4Offline app:
 
Laboratoriemedicinsk vejledning - LMV
Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret.
 Vis i Word
      
1) Formål
2) Anvendelsesområde
3) Fremgangsmåde
3.1) Anmeldelse af forskningsprojekt til KBA
3.2) Prissætning for ydelser i KBA
3.2.1) Administration
3.2.2) Prøvetagning- og håndtering
3.2.3) Analyseomkostninger
4) Ansvarsforhold
5) Dokumentation
6) Definitioner/Søgeord
7) Referencer
 
1) Formål

Denne procedure skal sikre, at forskningsprojekter håndteres korrekt, og beskrive hvordan der udarbejdes instrukser til brug i Klinisk Biokemisk afdeling.


Proceduren skal ligeledes sikre prissætning for ydelser i Klinisk Biokemisk Afdeling.


 
2) Anvendelsesområde
Klinisk Biokemisk Afdeling Sjællands Universitetshospital.
 
3) Fremgangsmåde

Forskningsprojekter kan være:

  • Projekter med hovedansvar i KBA.
  • Projekter fra andre kliniske afdelinger.
  • Projekter fra andre interessenter.

 

For alle typer, gælder det, at ansvaret for at indhente alle godkendelser i relevante nævn påhviler den projektansvarlige.


 
3.1) Anmeldelse af forskningsprojekt til KBA

Udfyldt Oplysningsskema og projektprotokol, samt evt. prøvehåndteringsvejledning sendes til forskningsansvarlig overlæge eller projektkoordinerende bioanalytiker, på Klinisk Biokemisk Afdeling.

 

Forskningsansvarlig overlæge eller projektkoordinerende bioanalytiker vurderer projektet ud fra de oplysninger, projektlederen har indsendt.


Projektets omfang og belastning for afdelingen vurderes.

Det kan være nødvendigt at afvise enkelte projekter, såfremt det ikke skønnes muligt at varetage disse samtidig med afdelingens øvrige forpligtigelser. Afvisningen kan være hel eller delvis (f.eks. nej til prøvetagning, men ja til analysering, opbevaring og forsendelse af prøver).


Hvis det vurderes at projektet kan gennemføres, udarbejder Klinisk Biokemisk Afdeling en Projektkontrakt incl. en pris for ydelserne.

 

Accepterer projektlederen prisen, underskrives kontrakten af denne og forskningsansvarlig overlæge på KBA.


Den underskrevne kontrakt opbevares på KBA, og en kopi fremsendes til den projektansvarlige læge fra den kliniske afdeling/firma.


 
3.2) Prissætning for ydelser i KBA


 
3.2.1) Administration

 

Eksterne firmafinansierede projekter

  2000 - 5000 kr.

Interne projekter uden deltagelse af KBA

       0 - 3000 kr.

Interne projekter med deltagelse af KBA

          0 kr.

 

Administrationsgebyret dækker gennemgang af projektet, orientering af personale, udarbejdelse af blodprøve- og håndteringsvejledning, samt kontrakt, budget, dokumentation for analysekvalitet, CV for laboratoriets kontaktperson, og evt. resultatudtræk. 

 

Administationsgebyret udskrives altid som engangsydelse ved projektstart. Ydelsen dækker laboratoriets organisering og planlægning af projektet. Dette gælder også hvis projektet afbrydes inden første prøvetagning.

 

For kopi af dokumentation af f. eks. temperaturovervågning, kvalitetssikring o.a. betales 250 kr./stk.


 
3.2.2) Prøvetagning- og håndtering

 

Blodprøvetagning i KBA's ambulatorium

            71 kr.

Blodprøvetagning på afdelingerne 

          101 kr.

EKG-tagning i KBA's ambulatorium

            82 kr.

 

EKG-tagning på afdelingerne 

          130 kr.

 

Prøvetagningsgebyr indgår ikke i opstartsprisen da det altid udskrives pr. rekvisition via faktureringsprogrammet i BCC.

 

Der tages et prøvehåndteringsgebyr, som beregnes særskilt for hvert enkelt projekt, for efterbehandling af blodprøver, herunder centrifugering, afpipettering, nedfysning og forsendelse.

 

Tidsforbrug pr. håndtering beregnes, under hensyntagen til:
• Er prøvetagningen planlagt eller akut f.eks.  ved sygdomsudbrud.
• Omstændig planlægning af forsendelse (bestille transport 2 dage før prøvetagning etc.).

 

Dette tidsforbrug multipliceres med lønudgiften 250 kr./time (gennemsnitstimeløn for en bioanalytiker).


 
3.2.3) Analyseomkostninger

Analyser der udføres i Region Sjælland

Til prissætning af disse analyserne anvendes den fælles regionale prisliste, som findes på:

O:\Fælles regional prisliste\Region Sjælland prisliste.xls

 

Ved prisfastsættelsen tages kun stilling til de i protokollen beskrevne projektanalyser. Skal der i forbindelse med projektet tages rutineprøver, ud over de analyser der normalt indgår i udredningen af patientforløbet, skal de opgives og prissættes som projektanalyser.

 

Analyser som udføres udenfor Region Sjælland

Der opsættes som hovedregel ikke analyser på KBA kun med henblik på eksterne projekter.

Klinisk Biokemisk Afdeling kan evt. være behjælpelig med at finde andre laboratorier, hvor analysen udføres.

Prisen for disse analyser andrager det eksterne laboratoriums analysepris, forsendelsesomkostninger samt pris for prøvehåndtering.


 
4) Ansvarsforhold

Alt personale der tager og håndterer projektblodprøver har pligt til at anvende og følge denne instruks.
 

Faglig ansvarlig har sammen med relevant gruppe ansvaret for at instruksen ajourføres. 

 

Alle ansatte har pligt til at påtale eventuelle fejl og fremkomme med eventuelle forbedringsforslag til dette dokument.


 
5) Dokumentation

Dokumentation til projekter gemmes på fælles drev hos KBA:

O:\Sjællands Universitetshospital - Klinisk Biokemi\Grupper\Klinisk Forskningsenhed

 

Der opbevares efter tidsintervaller beskrevet i Kvalitets- og tekniske registreringer i Klinisk Biokemi


 
6) Definitioner/Søgeord

KBA

Klinisk Biokemisk afdeling

 

BCC

Navn på afdelingens lavboratorieinformationssystem


 
7) Referencer

 


Oplysningsskema
Projektkontrakt
Version
Godkendt
Revisions information
28.11.2019
Projektkontrakt er opdateret. Opdatering udført af Jahda/bkn
16.07.2019
04.03.2019
2019-02-21 Opdateret Projektkontrakt, skabelon ROS ifølge aftale med Jane /slj Afsnit 4 : Ansvarsforhold opdateret jævnfør dok 562101. Afsnit 5: Projektkontrakt, skabelon ROS : Opus ændret til SP samt anwu udskiftet med kares; Oplysning om opbevaring af dokumentationsark tilføjet. Ark A01 - A06 er nu ændret til fulde navn på arket som link/hrla
15.02.2018
Flyttet fra fælles HOL-KOE-ROS i regional netbog og tilrettet. Priser for prøvetagning og ekg er justeret./kjk A01 og A04 uploaded version 7 og 2 OPUS rettet til SP/hrla Afsnit 3.1 tilrettet/hrla
24.03.2017
A01 uploaded version 06/hrla
09.11.2016
02.11.2016
12.10.2016
04.02.2016
05.01.2016
10.03.2015
04.03.2015
10.09.2014
09.05.2014