Anæstesi NFS - Lukket sug - sugeprocedure, ver. 6
Info
Dokumentnummer:
335915 /
Version:
6
Håndbog:
Anæstesiologi Nykøbing F
Niveau:
Afdeling
Type:
Instrukser
Redaktør:
vwhe
Fagligt ansvar:
hbpn
Ledelsesansvar:
Anæ NFS (Afd)
Godkendt af:
bpdr
Udgivelsesdato:
08.03.2019
Dokumentbrugere:
Anæstesi, Anæst NFS, Internet, Læge, Nykøbing F., SOSU ass./hj. og sygehj., Sygeplejerske
D4Offline app:
 
Anæstesiologi Nykøbing F
Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret.
 Vis i Word
      
1) Formål
2) Anvendelsesområde
3) Fremgangsmåde
4) Ansvarsforhold
5) Dokumentation
6) Definitioner/Søgeord
7) Referencer
 
1) Formål

 

  • At sikre frie luftveje
  • At begrænse luftbåren smitterisiko
  • At beskytte personale
  • At nedsætte risiko for smittespredning

 

Der er ikke længere evidens for at anvendelsen af lukkede sug nedsætter forekomsten af VAP, krydskontaminering af div. bakterier eller risikoen for multiresistente bakterier.


 
2) Anvendelsesområde

Lukkede sug anvendes, hvor det hygiejnemæssigt skønnes relevant, primært for at beskytte personalet.

Instruksen gælder ikke for børn under 15 år.


 
3) Fremgangsmåde

3.1 Opsætning af det lukkede system.

Der vælges den størrelse og type sugekateter som patienten har brug for:

 

Str. 14 til de mindre tuber.

Str. 16 til tube str. 8, 8,5 og 9 (orange).

 

Når eksisterende lager er brugt op, vil afdelingen udelukkende have str. 14 til orale tuber, da de kan bruges til alle tubestørrelser og typer.

 

3.2 Sugning med det lukkede sug.

Det anbefales ikke at suge med mere end 0,2- 0,25 kPa.

 

Før og efter proceduren udføres håndvask/desinfektion.

 

Der anvendes handsker, da der oftest også skal suges i mund og svælg.

 

Patienten informeres om, at vi har til hensigt at suge.

 

Der præoxygeneres via respiratoren og sugningen udføres.

 

Patientens kliniske tilstand observeres grundigt før, under og efter proceduren.

 

Sugesystemet understøttes med den ene hånd, mens sugekateter indføres til den ønskede dybde.

 

Der er cm-angivelse på kateteret, så den korrekte sugedybde kan beregnes i forhold til mærket ved tandrækken (se figur i bilag).

 

Der suges ved at trykke vedvarende på vakuumbetjeningsknappen, tæl langsomt til 3 og kateteret trækkes tilbage med en lige og jævn bevægelse.

 

Sugekateteret skal trækkes helt tilbage, så man kan se den sorte markering i sugeposen. Selve procduren bør ikke vare mere end 10-15 sekunder. Den kan dog gentages, hvis der er behov.

 

Kateteret skal skylles omhyggeligt igennem efter sugningen for at nedsætte risikoen for autokontaminering og tilstopning af kateteret. Der sættes ca. 20 ml plastikampul (lyserød) på skylleporten og der skylles ved igen at holde vakuumbetjeningsknappen nede. Skylningen gentages om nødvendigt.


 
4) Ansvarsforhold
Sygeplejerske eller SSA, der er rutineret i proceduren.
 
5) Dokumentation

Sugeproceduren skal dokumenteres i SP.

 


 
6) Definitioner/Søgeord
VAP = Ventilator Associated Pneumonia.
 
7) Referencer

Tove Guldbrandsen og Dag - Gunner Stubberud, Intensivsykepleie.

Sheila K. Adaom & Sue Osborne, Intensiv sygepleje, viden og praksis.

Tracheobronchial sugning af intensive patienter, Klinisk sygepleje nr. 5 1998.

Klinisk retningslinje for trakealsugning af den voksne intuberede patient, Center for kliniske retningslinjer 26 juni 2014.


KimVent Trach Care MEDA.doc
Vejledning_Trach_Care_72_lukket_sugesystem[1].doc
Version
Godkendt
Revisions information
08.03.2019
Genudgivelse, ingen revision.
08.06.2015
05.06.2014
04.06.2014
24.09.2013
19.02.2013