Kl. Bio. SUH - Instr. - EKG Cardio soft KOE, ver. 12
Info
Dokumentnummer:
323975 / Instr.
Version:
12
Håndbog:
Klinisk Biokemi SUH
Niveau:
Afdeling
Type:
Instrukser
Redaktør:
sua
Fagligt ansvar:
ckel
Ledelsesansvar:
KBA SUH Amb
Godkendt af:
ckel
Udgivelsesdato:
27.02.2019
Dokumentbrugere:
Bioanalytiker/laborant, Internet, KBA_SUH, Kemiker, Klinisk Biokemi, Køge, Leder, Læge, Lægesekretær/Sekretær
D4Offline app:
 
Klinisk Biokemi SUH
Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret.
 Vis i Word
      
1) Formål
2) Anvendelsesområde
3) Fremgangsmåde
3.01) Beskrivelse og anvendelse
3.02) Betjening
3.02.1) Ændring af tid og dato
3.02.2) Overførsel af patientdata til MUSE
3.02.3) Daglig afslutning
3.02.4) Søg patient i MUSE-databasen og udskriv
3.03) Sletning af EKG
3.04) Patientforberedelse
3.05) Programmering
3.06) Rengøring og vedligeholdelse
3.06.1) Før dagens første EKG
3.06.2) Rengøring efter patientkontakt.
3.06.3) Dagligt
3.06.4) Ugentlig
3.06.5) Månedligt
3.06.7) Vedligeholdelse efter behov
3.07) Nedbrud, service og reparation
3.07.01) Kvalitetssikring og kontrol efter reperation
4) Ansvarsforhold
5) Dokumentation
6) Definitioner/Søgeord
7) Referencer
 
1) Formål

 Til optagelse af EKG på patienter i hjemmet.


 
2) Anvendelsesområde

Klinisk Biokemisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital, Køge


 
3) Fremgangsmåde
Cardio soft bruges til at registrere og tolke EKG signaler fra overflade elektroder.

Apparatet registrerer elektrokardiografiske informationer fra patienten, efterfølgende analyserer og gemmer computeren data. 


 
3.01) Beskrivelse og anvendelse

Klinisk Biokemisk afdeling har 1 stk. Cardio soft EKG-apparat. 

 

ID nummer

 

Apparat

Serienummer

Individnummer

Køge KBA Køge

1012277470

Pc 232017

 

Leverandør af CARDIO SOFT

GE Healthcare, Clinical Systems A/S

Park Allé 295

2605 Brøndby.

 


 
3.02) Betjening

 

Tænd for pc’en på den lille knap øverst til venstre.

 

Log på med eget Outlook ID og egen adgangskode.

 

Åben CardioSoft programmet på skrivebordet.

 

 

 

 

 1. Vælg ikon [Ny Test
 2. Stil curseren udfor Patient-ID,
 3. Scan eller tast cpr-nummer
 4. Eksisterer patienten i den lokale database, forsæt til punkt 10.
 5. Eksisterer patienten ikke i lokal database fremkommer vælges ikon [Ny patient]
 6. TAB x 2, stil curseren udfor Patient-ID, næst nederst på siden og indtast cpr nr.
 7. I nederste felt indtastes fødselsdato, dd.md.årstal.
 8. Vælg accepter
 9. Svar JA til at fortsætte uden efternavn.
 10. Tryk hvile EKG
 11. Vælg ikon [EKG opsamling]. De sidste 10 sekunders EKG opsamles. Vent til EKG er ok.
 12. Tryk på ikonet [Post testkontrol]. EKG´et bliver gemt og overført til den lokale database i CardioSoft, hvorfra det efterfølgende kan overføres til MUSE og ses i SP.
 13. Gå ud af billedet ved at trykke på [Start Skærm]-
 14. Tryk (afslut program)

 
3.02.1) Ændring af tid og dato

Det er vigtigt at klokkeslæt og dato er korrekt før optagelse af EKG.

 

Klik på Skift systemdato/tid (M på fanen Generelt) for at vise opsætningsvinduet.

 

 

Bemærk: Adgangen til diaglogen Egenskaber for dato/tid er begrænset til aqutoriserede systembruger.


 
3.02.2) Overførsel af patientdata til MUSE

 

 1. Programmet Cardiosoft åbnes (i Hundige skal PC'en sættes i Netstik)
 2. Vælg knappen [lokal database]
 3. Vælg den patient der ønskes overført ved at klikke på cpr.nr.
 4. Klik på det EKG der skal overføres.
 5. Klik på undersøgelser
 6. Klik på knappen ”overførsel til MUSE”, hvorved data overføres og gemmes

 
3.02.3) Daglig afslutning

Tjek om alle EKG'er er overført til MUSE-Databasen.

 1. Vælg [LOKAL DATABASE]
 2. Klik på [UNDERSØGELSER]. Tjek at alle EKG'er er overført til MUSE , der skal stå overført efter personnumeret.
 3.  Herefter lukkes PC'en.

 
3.02.4) Søg patient i MUSE-databasen og udskriv

Åbn MUSE ved at dobbeltklikke på MUSE-ikonet på skrivebordet, på en af de pc´er hvor MUSE er instaleret.

 

For at finde en bestemt patient.

 

klik på ”Test/bestilling” fanen i nederste venstre hjørne.

Tast CPR-nummeret inkl. bindestregen og klik på ”Søg” med musen.

Nu kommer en oversigt med  patientens EKG´er frem.

Dobbelt klik på det ønskede EKG, det udskrives ved at klikke på printeren i øverste linje. Vælg printer:

Køge rum P2033. EKG printes ud på printer på P-gangen.

 

Alternativt kan følgende gøres :

 • Klik på ”Test/bestilling” fanen i nederste venstre hjørne.
 • Tast CPR-nummeret inkl. bindestregen og klik på ”Søg” med musen.
 • Nu kommer en oversigt med  patientens EKG´er frem.
 • Vælg Ctrl + Print Scrn
 • Vælg Start i nederste venstre hjørne af PC.
 • Vælg Paint
 • Vælg "Sæt ind"
 • Vælg ikonet til venstre for "Hjem" 
 • Vælg udskriv

 

Vejledning til MUSE - Digitalt EKG.


 
3.03) Sletning af EKG

Når der er brug for at slette et EKG, skal det slettes både i Muse og SP (Sundhedsplatformen).

Slet i Muse: se afs. 3.5 MUSE - Digitalt EKG KOE (320852)

Slet i SP: Opret en Helpdesk-sag vha. ikonet.


 
3.04) Patientforberedelse

Hudforberedelse

 1. Hvis patienten er meget svedende, kan anvendes særlige kraftigt klistrende elektroder, som ligger i plastboks under EKG-apparet i skadestuen, samt under to af KBA´s apparater.
 2. Afsprit huden om nødvendigt
 3. Kraftig behåring på brystkassen kan fjernes med engangsbarberskraber

 

 1. Elektrodehåndtering
 2. Elektroderne placeres på patienten. Se Placering af elektrode
 3. Lad elektrodetilslutningen "pege" i kablets retning
 4. Efter elektroderne er fjernet tørres eventuelle gelrester af patienten

 


 
3.05) Programmering
 Ændring noteres i arket Programmering.
 
3.06) Rengøring og vedligeholdelse

Alt rengøring og vedligeholdelse noteres med dato og initialer i skema.

Rengøring og vedligeholdelse


 
3.06.1) Før dagens første EKG

PC, kabler, tastatur og skærm  aftørres med Wet Wipe (blå) før første patient.


 
3.06.2) Rengøring efter patientkontakt.

Mellem hver patient aftørres kabler med Wet Wipe (grøn) og der udføres håndhygiejne.
Hvis kabler, ledninger, eller apparat er synligt forurenet, skal der først aftørres med Wet Wipe (grøn) og derefter med Wet Wipe (blå).


 
3.06.3) Dagligt
Opfyldning af elektroder og papir
 
3.06.4) Ugentlig
Ikke relevant
 
3.06.5) Månedligt
Ikke relevant
 
3.06.7) Vedligeholdelse efter behov

Rengøring af bananstik 

- Håndsprit hældes i plastkop (1/4 fyldt)

- Bananstik som sidder på ledningerne dyppes/rystes i spritten i ca. 1 minut

- Derefter aftørres de i serviet


 
3.07) Nedbrud, service og reparation

Reparation varetages af enten Medicoteknisk afd. eller eksternt firma.


 
3.07.01) Kvalitetssikring og kontrol efter reperation

Apparatet kvalitetssikres ved at sammenholde med et "Reference-EKG", som er udarbejdet for det enkelte EKG-apparat.  "Reference-EKG" er udarbejdet med simulator med ID700793 fra Teknisk afdeling.

Der udføres kvalitetssikring ved at udføre simulatortest 1 gang årligt efter reparation. Selve simulatortesten udføres af medokoteknisk afdeling, som sender en kopi med apparatet, som inden apparatet frigives til brug kontrolleres med "Reference-EKG" for det enkelte apparat.

 

Til optagelsen anvendes simulator FLUKE ProSim2, ID 700793 med følgende indstilling; Rate=80bpm, Amplitude=1mV, PT type=Adult, ST=0.00mV og ARTF=Off.

 

Nedbrud eller efterfølgende reparation og stillingstagning til ibrugtagning noteres i skema i apparaturmappen Nedbrud, service og reparation.


 
4) Ansvarsforhold

Afdelingsbioanalytiker har ansvar for at dette dokument er ajourført.
 

Personale der arbejder med dette apparatur har ansvar for at kende og anvende dette dokument. 
   

Alle ansatte har pligt til at påtale eventuelle fejl og fremkomme med eventuelle forbedringsforslag til dette dokument.


 
5) Dokumentation

Dokumentationsark

Rengøring og vedligeholdelse

Nedbrud, service og reparation

Programmering

Dagbog


 
6) Definitioner/Søgeord

SP

Sundhedsplatformen


 
7) Referencer

KBA dokument

MUSE - Digitalt EKG

Regionale sygehusdokument

MUSE (Digitalt EKG) - IT Nødprocedure

Regionale dokumenter, samt Holbæk-Køge-Roskilde Sygehuse retningslinjer
(samlet i KBA instruks)

Anskaffelse og implementering af apparatur til klinisk brug

KBA dokumenter

Reparation og service af apparatur og inventar

Apparatur defekt

 

Dokumentet findes på print ved apparaterne.


Standard DS/EN 15189:2013 - 5.03.01.03 Brugsanvisning til ydstyr
Version
Godkendt
Revisions information
27.02.2019
Uddybet kvalitetssikring, slettet Hundige og nyt skema Nedbrud, service og reparation/ckel
01.03.2018
Nyt afsnit "Sletning af EKG" Ændring i skema til vedligeholdelse og rengøring / heib
24.01.2018
Diverse små tilretninger/kfrr
17.02.2016
17.02.2016
28.01.2016
04.09.2015
27.08.2015
26.08.2015
12.06.2014
14.05.2014
19.03.2014