PHC - Ventoline - Salbutamol, inhalation, ver. 7
Info
Dokumentnummer:
315905 /
Version:
7
Håndbog:
Præhospitalt Center
Niveau:
Type:
Instrukser
Redaktør:
thomaa
Fagligt ansvar:
jakro
Ledelsesansvar:
PHC Ledelse
Godkendt af:
jakro
Udgivelsesdato:
08.10.2021
Dokumentbrugere:
AMK-Akutlægebiler i PHC, Internet, Læge, Næstved, Operatør i PHC, Operatørenheden i PHC, PHC, PHC operativ tj.
D4Offline app:
 
Præhospitalt Center
Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret.
  
  
 

Medicininstruks 

 

Ventoline - salbutamol, inhalation

 

Paramediciner + Ambulancebehandler


 

Navn:  
Ventoline inj. Væske til nebulisator 1 mg/ml 
2,5 ml pr ampul = 2,5 mg salbutamol 
 


Anvendes til:
Astma bronchiale og anden bronchospasme, beregnet til inhalation, virker på β2 receptorstimulation

 


Hvad er det:
Ventoline, klar væske i afmålt doser i plastampuller med 1 mg/ml (2,5 ml pr. ampul (2,5 mg))
Inhalationsvæske er til inhalation og må ikke injiceres eller synkes.


Virkemåde:
Forstøves via nebulisator med ilt som drivmiddel over periode på 5 – 15 min. Flow mindst 6l/min.
Afslapper bronciemuskulaturen via direkte påvirkning af disses β2 receptorer.
Påvirker i mindre grad også andre musklers β- receptorer (hjerte og ekstremiteter)
Med lokal effekt efter 2 – 5 minutter. Max. Virkning ca. 30 min.

 


Effekt:
Afhjælper dyspnø hos patienter med reaktive luftveje.

 


Indikation:
Patienter med akutte symptomer på bronchospasme i forbindelse med akut opstået eller forværring af bestående lungesygdom.

 


Kontraindikationer:
Der skal udvises forsigtighed ved samtidig hjertesygdom
Patienter med tachycardi over 150

 


Dosis:
Patienter:  over 8 år:  Ventoline 5,0 mg
Patienter: 1 – 8 år: Ventoline 2,5 mg
Patienter under 1 år:      Ingen behandling!

Kan gentages efter 10 minutter fra afslutningen af forrige behandling.

Hvis herefter ingen effekt efter få minutter – kontakt SFV (Sundheds Faglig Vagtcentral) ved læge.

Patienten skal monitoreres tæt under behandlingen.

 


Bivirkninger:
Tremor
Øget hjertefrekvens
BT- fald (sjældent)
Irritation af mund og svælg
Øget blodsukker kan forekomme hos diabetiker

 


Opbevaring:
Medicintaske - ambulancebehandler/paramediciner

 


Særlige forhold:


Ikke første valg til behandling af voksne KOL og astma patienter!


Ampullerne skal opbevares mørkt  i medicintaske


Ampullerne skal anvendes senest 3 måneder efter folieposen er åbnet

 

Såfremt ambulanceoperatøren vælger at udgive egne retningslinjer, er det altid regionens instruks der er retningsgivende.

 

 

Version
Godkendt
Revisions information
08.10.2021
Genudgivet uden ændringer
27.08.2018
Tilføjet 'inhalation' Falck orienteret
19.05.2016
20.10.2015
03.07.2013
29.10.2012
01.05.2012