NFS Sygehus - Hjertestopkald- og behandling på Nykøbing F. Sygehus, ver. 7
Info
Dokumentnummer:
301813 /
Version:
7
Håndbog:
Nykøbing F Sygehus
Niveau:
Type:
Instrukser
Redaktør:
vwhe
Fagligt ansvar:
ewh
Ledelsesansvar:
Sygehusled NFS(virk)
Godkendt af:
ipa
Udgivelsesdato:
24.03.2020
Dokumentbrugere:
Alle Funk./still. i kl. spc.i Somatik, Alle kl. spc. i somatik, Alle NFS, Afd.led NFS (virk), Internet, Nykøbing F.
D4Offline app:
 
Nykøbing F Sygehus
Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret.
  Vis i Word
      
1) Formål
2) Anvendelsesområde
3) Fremgangsmåde
4) Ansvarsforhold
5) Dokumentation
6) Definitioner/Søgeord
7) Referencer
  
1) 
Formål
At sikre hurtig, korrekt og effektiv alarmering ved hjertestop.
 
2) 
Anvendelsesområde
Instruksen gælder for hele sygehusområdet Nykøbing F. Sygehus - dvs. både klinisk og ikke-klinisk personale.
 
3) 
Fremgangsmåde

Ved uventet bevidstløshed, pulsløshed og ophørt respiration meldes hjertestop:

 

 1.  Kald 15000 og afgiv præcis melding :

 

 • Hvem er du
 • Hvor ringer du fra: afd./stue/rum
 • Hvad er årsagen

eller tryk på rød hjertestopknap i de afdelinger der er indrettet med dette.

  2. Start hjerte- lungeredning.

 

  3. Hent afdelingens genoplivningsudstyr, inkl. hjertestarter (AED).

 

  4. Tænd AED og følg dennes vejledning (vejledning i brug af hjertestarter).

     

 

3.1 Generelt

Hjerte- lungeredning følger de Tværregionale retningslinjer, se under Referencer, som anvender de seneste retningslinjer for genoplivning fra Europæisk Råd for Genoplivning www.erc.edu. Internationale guidelines er gældende i 5 år og revideres næste gang 2020.

 

3.2 Hjertestopholdets sammensætning

(Actioncard på nedenstående links)

 

 

Ved pædiatrisk hjertestop udenfor børne- og ungeafdelingen kaldes tillige speciallæge fra pædiatrisk afdeling.

Medicinsk mellemvagt er hjertestopholdets teamleder. Pædiatrisk speciallæge bistår teamleder i forhold til medicinering og beslutning om behandlingsindikation.

Endvidere kaldes medicinsk bagvagt og anæstesi bagvagt.

 

Teamleder kan overdrage teamlederfunktionen til højeste kompetence, hvilket i givet fald skal ske via klar kommunikation til hele teamet.

 

3.3 Efterbehandling

Genetableres cirkulationen overflyttes patienten til center, hvor den videre behandling kan foregå.

 

3.4 Hjertestopudstyr

For at sikre, at hjertestopholdet kan fungere overalt, medbringes relevant udstyr - medicin, defibrillator, hjertekompressionsmaskine, ventilationsudstyr, ilt og sug.

 

På alle afdelinger skal forefindes engangsudstyr til maskeventilation.

 

Forefindes vægudtag til ilt/vakuum skal disse forefindes klargjort. Det er de enkelte afdelingers ansvar at ovenstående forefindes. 

 

 

3.5 Behandlingsniveau

Stillingtagen til evt. behandlingsniveau dokumenteres i journalen. Det dokumenteres også, at patienten er oplyst om eventuelle lægefaglige beslutninger vedrørende begrænsninger i  behandlingsniveauet.

 

3.6 Hjertestop på terræn

Ved hjertestop på terræn vurderer hjertestopteamet om der er behov for tilkald af Falck til overflytning af patienten til modtagelsen.

 

 • Hjertestopteam vurderer behovet for overflytning til modtagelsen
 • Kald Falck via 70 22 60 82  - angiv transportform samt tydelig adresse og indgang (kig i oversigtskortet over matriklen, der ligger i hjertestop-tasken)
 • Ved tvivl ringes 1-1-2
 • Meld patient til akutlæge på 16969

 

 


 
4) 
Ansvarsforhold

Afdelings- og afsnitsledelse er ansvarlige for at:

 

 • Alle ansatte i afdelingen/afsnittet har modtaget relevant undervisning i genoplivning.

 

 • Alle ansatte i afdelingen hvert andet år modtager genopfriskningsundervisning i genoplivning.

 

 • Afdelingen/afsnittet har lokal retningslinje, der anviser, hvor nærmeste genoplivningsudstyr er placeret.

 

 • Anæstesisygeplejersken opfylder hjertestoptaske og medicin efter brug.

 

 • Hjertestopkoordinator er ansvarlig for dokumenter og actioncards.

 

 

Den enkelte medarbejder er ansvarlig for at kende og anvende retningslinjen.

 

 


 
5) 
Dokumentation

Hjertestop og dertilhørende behandling dokumenteres under Hjertestop/MAT fanen i SP.

Utilsigtede hændelser rapporteres iht. regional retningslinje.

 

Udprintede actioncards forefindes i hjertestoptasken.


 
6) 
Definitioner/Søgeord

AED = Automatisk Ekstern Defibrilator.

Hjertekomopressionsmaskine = Maskine til ekstern hjertemassage.

 


 
7) 
Referencer

D4 instruks, Tværregional: Hjertestop - erkendelse, alarmering, behandling og dokumentation

D4 instruks, Tværregional: Hjertelungeredning af voksne for sundhedsfagligt personale

D4 instruks, Tværregional: Dokumentation og audit af hjertestop

D4 instruks, Tværregional: Avanceret genoplivning for specialuddannet personale.

Hjertestarter, Nykøbing F. Sygehus

Vejledning i brug af hjertestarter.

Bestilling af kørsel - akut, liggende og siddende - Sygehusene

Undervisning i Hjerte- lungeredning og den Kritisk syge patient.

 

www.genoplivning.dk

www.erc.edu

 

 

Version
Godkendt
Revisions information
24.03.2020
01.06.2018
08.05.2017
30.03.2016
26.02.2015
08.05.2014
15.11.2011