NAE-SLA-RIN sygehuse - Ligsyn, fremvisning og transport af afdøde patienter, ver. 3
Info
Dokumentnummer:
301555 /
Version:
3
Håndbog:
Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse
Niveau:
Virksomhed
Type:
Retningslinjer
Redaktør:
kthi
Fagligt ansvar:
bmn
Ledelsesansvar:
Sygehusledelsen NSR
Godkendt af:
vbac
Udgivelsesdato:
29.04.2016
Dokumentbrugere:
Alle funk./still. sundhedsfag. i Som., Alle geo. NAE-SLA-RIN, Alle kl. spc. i somatik, Internet, NAE-SLA-RIN Sygehus (Virk)
D4Offline app:
 
Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse
Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret.
Ny version under udarbejdelse »     Vis i Word
      
1) Formål
2) Anvendelsesområde
3) Fremgangsmåde
3.1) Mors på afdelingen
3.1.1) Ligsyn
3.1.2) Værdigenstande og tøj
3.1.3) Dødsattest og andre papirer
3.1.4) Transport til kapel
3.2) Indbragte mors
3.3) Retslægeligt ligsyn
3.4) Fremvisning af afdøde for pårørende i kapellet
4) Ansvarsforhold
5) Dokumentation
6) Definitioner/Søgeord
7) Referencer
 
1) Formål
Hensigtsmæssig ligsyn og transport af afdøde patienter fra en sygehusafdeling til kapellet, jf. Sundhedsloven.
 
2) Anvendelsesområde
Alle kliniske afdelinger på Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse.
 
3) Fremgangsmåde

Nedenfor beskrives hvilke procedurer, der skal følges, i forbindelse med ligsyn af afdøde, transport af afdøde til kapellet, udfyldelse af Dødsattest m.v. Kapellet i Slagelse har desuden udfærdiget en "Manual til klargøring af papirer, når mors skal til til kapellet". Manualen kan findes på dette link.


 
3.1) Mors på afdelingen

 

 


 
3.1.1) Ligsyn

Dødens indtræden erklæres af en læge, som kan konstatere, at sikre dødstegn er til stede.

Lægen konstaterer desuden, om der er pacemaker/ICD-enhed, hvilket i Slagelse noteres på blanketten "Meddelelse om mors" og i Næstved på den blå ledsageseddel, der påsættes afdøde.

Når lægen har foretaget ligsyn, hvor der tages stilling til indberetning til politiet og udfærdiges dødsattest, køres afdøde til kapellet.

 

I Slagelse anvendes til identifikation manillamærke med label på den ene side (skal indeholde oplysninger om afdødes cpr-nr., navn og evt. adresse) og stempel på den anden (skal indeholde oplysninger om tidspunkter for mors og ligsyn samt navn på den læge, der udfører ligsynet). Se evt. kapellets vejledning.  

I Næstved anvendes til identifikation en blå ledsageseddel, hvor label påklistres.


 
3.1.2) Værdigenstande og tøj

Plejepersonalet registrerer og deponerer værdigenstande efter retningslinje for opbevaring/deponering og udlevering af patienters effekter/værdigenstande, dok.nr. 263468.

 

Smykker, som pårørende ønsker, at afdøde skal beholde på, skal registreres med beskrivelse af genstanden og oplysning om hvilken pårørende, der har udtrykt ønsket.

 

Næstved

I Næstved udfyldes blåt dokument "Værdigenstande, der skal med i kisten" når smykker, tøj m.m. skal blive på afdøde. Afdødes tøj, som ikke skal med i kisten, afleveres til de pårørende.

 

Slagelse

I Slagelse udfyldes blanketten "Meddelelse om mors", hvor det angives, om der er smykker, der skal forblive på afdøde og hvilke. Hvis de pårørende ikke har taget imod tøjet, følger det med til kapellet. 


 
3.1.3) Dødsattest og andre papirer

 

Følgende papirer skal følge med afdøde (Næ+Sla):

 

  • Tåseddel
  • Korrekt udfyldt og elektronisk underskrevet papirudgave af dødsattest, side 1

 

  • Hvis begæret obduktion desuden: Underskrevet og korrekt udfyldt obduktionsbegæring og evt. papirjournal

 

  • Hvis begæret fosterobduktion desuden: Ultralydsbeskrivelser og evt. fosterjournal

 

Vejledning vedr. rekvirering af voksen- og fosterobduktion findes i:

LMV: 'Patologi - Obduktioner - Patologi'

Region Sjællands Dokumentportal: 'Obduktioner - Patologi', dok.nr. 262235.

 

 

Nødprocedure for dødsattest

Hvis der er nedbrud på den elektroniske indberetning af dødsattest, skal den tilsvarende papirblanket udfyldes, og side 1 skal følge afdøde til kappellet. Dødsattesten underskrives af den læge, der har udført ligsyn.

HUSK efterfølgende elektronisk oprettelse!


 
3.1.4) Transport til kapel

Efter ligsynet arrangeres transporten. Afdøde køres direkte til kølerummet ved kapellet.

 

Næstved

I dagtimer mellem kl. 08.00 og 15.00 ringer afdelingen efter afdelingsportør.

I aften-/nattimer mellem kl. 15.00 og 08.00 ringer afdelingen efter vagthavende portør på tlf.nr. 56 51 24 24.

 

Slagelse

Afdelingen ringer til portørvagten på tlf.nr. 59 160.


 
3.2) Indbragte mors

Falck kører indbragte mors til Akutmodtagelsen på Slagelse sygehus.

 

En læge konstaterer, om der er pacemaker/ICD-enhed og udfylder alle relevante felter på Falck's orange "LIGBLANKET", der påsættes afdøde. Der tages tre kopier af ligblanketten, og alle fire eksemplarer skal følge indbragte afdøde.

Afdøde registreres af Akutmodtagelsen (kapellet har ikke mulighed for at registrere dødsfald).

 

Pårørende har mulighed for at se afdøde i Akutmodtagelsen eller i Kapellet. Akutmodtagelsen sørger for transport af afdøde til kapellets kølerum.


 
3.3) Retslægeligt ligsyn

Ved behov for retslægeligt ligsyn udføres almindeligt ligsyn i afdelingen, men dødsattesten udskrives ikke.

Efter ligsynet transporteres afdøde til kapellet af en portør.

Ved det retslægelige

ligsyn tager embedslægen stilling til underskrift på dødsattesten.


 
3.4) Fremvisning af afdøde for pårørende i kapellet

Fremvisning kan foretages i afdelingen af afdelingens plejepersonale.

 

Når afdøde er transporteret til kapellet, kan fremvisning aftales med kapellets personale.

Det er nødvendigt - og VIGTIGT! - at aftale tid med kapellets personale til fremvisning. Personalet kan kontaktes jf. nedenstående:

 

Næstved

Åbnings- og telefontider: Mandag-torsdag kl. 08.00-14.30, fredag kl. 08.00-14.00.

Kapelpersonalets tlf.nr.: 56 51 42 30 eller lok. 14 230.

Uden for ovennævnte tider aftales fremvisning med vagthavende portør på tlf. 56 51 24 24.

 

Slagelse

Åbnings- og telefontider: Mandag-fredag kl. 08.00-14.30.

Kapelpersonalets tlf.nr.: 58 55 94 35 eller lok. 59 435.

Uden for ovennævnte tider aftales fremvisning med vagthavende portør på tlf. 58 55 91 60.


 
4) Ansvarsforhold

Afdelingsledelsen er ansvarlig for, at retningslinjen er implementeret.

Den enkelte medarbejder er ansvarlig for at kende og anvende retningslinjen.


 
5) Dokumentation

Underskrevet dødsattest.

Dødstidspunkt og andre forhold noteres i OPUS Patientforløb.


 
6) Definitioner/Søgeord
LMV: LaboratorieMedicinsk Vejledning - elektronisk vejledning, som kan guide bruger i håndtering af prøver til regionens laboratorier.
 
7) Referencer

Sundhedsloven, kap. 55. /Vejledning om ligsyn

Regional retningslinje "Mors - værdig omgang med afdøde", Dokument ID: 217233


Version
Godkendt
Revisions information
28.04.2016
17.11.2011
16.11.2011