Kl. Biokemi reg. - Telefonisk henvendelse, ver. 11
Info
Dokumentnummer:
293831 /
Version:
11
Håndbog:
Klinisk biokemi Regionalt
Niveau:
Regional
Type:
Instrukser
Redaktør:
lnep
Fagligt ansvar:
hsoe
Ledelsesansvar:
Kl. Bio LIMS (Reg)
Godkendt af:
anib
Udgivelsesdato:
25.03.2020
Dokumentbrugere:
Bioanalytiker/laborant, Holbæk, Internet, Kemiker, Klinisk Biokemi, Kl. Bio Advis (Reg), Køge, Nykøbing F., Næstved, Roskilde, Slagelse
D4Offline app:
 
Klinisk biokemi Regionalt
Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret.
 Vis i Word
      
1) Formål
2) Anvendelsesområde
3) Fremgangsmåde
3.1) Afgiv telefonisk svar (Ring ud)
3.2) OBS-svar
3.3) Hent rekvisition direkte over i Rekvirering
3.4) Kopiudskrift samt gensendelse af EDI
3.5) Svarlog
4) Ansvarsforhold
5) Dokumentation
6) Definitioner/Søgeord
7) Referencer
 
1) Formål

Formålet med denne instruks er at sikre korrekt svarafgivelse omfattet af de regionale ringegrænser, herunder samtidig registrering af hvem, der har har afgivet svar, samt hvem der har modtaget svar.


 
2) Anvendelsesområde
Klinisk Biokemiske afdelinger i Region Sjælland
 
3) Fremgangsmåde

Der afgives svar på alle henvendelser via Forespørgsler. Er svaret omfattet af de Fælles regionale ringegrænser registreres det i BCC, hvem svaret er afgivet til. Det er altid det udførende laboratorium, der har pligten til at afgive ringesvaret.
Ved sendeprøver indenfor regionen skal modtager af ringe-svar registreres på udvekslingsrekvisition. Udvekslingsrekvisitionen er den rekvisition, der er sendt til det udførende laboratorium (i Rekvireringsbilledet er rekvisitionen markeret med en grøn kuvert som ikon).


 
3.1) Afgiv telefonisk svar (Ring ud)

 

ð Vælg Daglig funktionerForespørgsler (Alt D F)

 

Følgende billede vises...

 

 

 

ð (1) Indtast PMB/Rekvisition- eller CPR-nummer. 

 

ð (2) Vælg Kvantiteter. Er det en udvekslingsrekvisition, der skal ringes, vælges Inkl. sendeprøver. 
 

ð (3) Vær evt. opmærksom på datointervallet.

 

ð (4) Klik Vis.

 

ð (5) Vælg ringesvaret, der er  markeret med (O) i kolonnen OBS-svar.

 

ð (6) Vælg Ring ud

 

 

ð (7) Alle kvantiteter vises default blåmarkeret. Marker efterfølgende kun de kvantiteter, der skal ringes.

 

ð (8) Angiv under Hvem modtager af svaret. Anvend Outlook initialer for sygehuspersonale eller navn/rekvirentkode, hvis det er praksis. Afslut med Besvaret. Drejer det sig om en kvantitet med *-markering i de fælles regionale ringegrænser og svaret er kendt indenfor 1 uge i BCC, angives Kendt.

LINK Fælles regionale ringegrænser

 

Efterfølgende er det muligt at tjekke, om det blev regisreret korrekt i BCC. Vælg Ring ud igen og scroll til højre i skærmbilledet. Under kolonnen Besvaret og Ringet fremgår det hvem, der har ringet, og hvem modtageren er.

  
3.2) OBS-svar

Svar, der er omfattet af de Fælles regionale ringegrænser listes i loggen OBS-svar. Når svaret er afgivet via Ring Ud-funktionen, fjernes det fra listen i OBS-svar.

 

Brug kun denne log til at se, om alle ringesvar er håndteret.

 

ð Vælg Udskrifter - Logbog (Alt U L)

 

ð (1) Find og vælg OBS-svar under Type 

 

ð (2) Der er default ✔ i Nye logninger.

ð (3) Sæt ✔ i Opfrisk oversigt, og skærmbilledet opdater efter ca. 60 sek. Hvis loggen kører kontinuerligt på en PC skifter den selv Til og Fra dato efter midnat.

 

ð (4) Klik Vis.

 

ð (5) Herefter listes ringesvar, der endnu ikke er afgivet via Ring Ud.

 

Ved markering af en linje vises kvantitetsnummer samt resultat nederst i skærmbilledet.

 

 

ð (6) Hvis der er ringesvar på kvantiteter, som udføres på et andet laboratorie i regionen, og er omfattet af de Fælles regionale ringegrænser, vises de også her. Her er det udvekslingslaboratoriet, der har pligten til at ringe svaret ud. Markerer derfor disse svar og klik Behandlet. Rekvisitionen fjernes hermed fra oversigtsbilledet.

 

I skærmbilledet er der mulighed for at gå direkte i Ring ud via Daglige funktioner.


 
3.3) Hent rekvisition direkte over i Rekvirering

Det er muligt at hente en rekvisition direkte over i Rekvireringsbilledet fra Forespørgsel, hvis der er behov for at rette eller se flere oplysninger.

 

ð Vælg Daglig funktionerForespørgsler (Alt D F)


ð (1) Indtast CPR-nummer og klik Vis.


ð (2) Vælg efterfølgende dato/rekvisitionsnummer ved at markere.

 

 

ð (3) Hent rekvisitionen over i Rekvirerings-billedet ved at vælge Daglige funktioner - Rekvirering.

 

 

ð (4) Tabuler videre, og tilføj analyser.


 
3.4) Kopiudskrift samt gensendelse af EDI

Gensend kun EDI på en enkelt rekvisition. Mangler en praktiserende læge svar for en hel dag informeres systemadministratoren. Det er kun muligt at genudsende rekvisitioner fra det adgangsområde rekvisitionen er tilknyttet. Se kolonne Lab.

 

ð Vælg Daglige funktionerForespørgsler (Alt D F)


ð (1) Indtast CPR-nummer og klik Vis. Ændre evt. datointervallet.


ð (2) Vælg efterfølgende dato/rekvisitionsnummer ved at markere.

 

 

ð (3) Hent rekvisitionsnummeret direkte over i Svarudskrivning ved at vælge Daglige FunktionerSvarudskrivning.

 

ð Tabuler.

 

 

 

ð (4) Vælg Kopi.

 

ð (5) Sæt ✔ i Papir for udskrift eller ✔ i EDI/XML for elektronisk svar.

 

ð (6) Klik Udskriv.

 


 
3.5) Svarlog

Svarlog er det muligt at fremsøge, hvordan og hvornår der er afgivet svar i et evt. given tidsrum.

 

ð Vælg Udskrifter - Svarbehandling - Svarlog (Alt U S V)

 

ð (1) Angiv fx Rekvisitionsnummer, CPR-nr., Rekvirentkode eller datointerval

 

ð (2) Sæt ✔ i de Svarmedier, der ønskes vist.

ð (3) Vælg Skærm

ð (4) Vælg evt Medtag kopisvar. Hvis der er lavet kopi udskrifter medtages disse.

 

ð (5) Afslut med Udskriv, og oversigten vises default på skærmen.

 


 
4) Ansvarsforhold

Personale, som under udførelse af deres arbejde anvender BCC, har ansvar for at kende og følge denne procedure.

Alle ansatte kan fremsætte forbedringsforslag til proceduren (Feedback).

Alle ansatte har initiativpligt til at rapportere afvigelser fra proceduren ud fra lokale retningslinjer.


 
5) Dokumentation 
6) Definitioner/Søgeord 
7) Referencer

 


Version
Godkendt
Revisions information
25.03.2020
Godkender og faglig ansvarlig ændret.
20.06.2019
3 års gennemgang, mindre redaktionelle ændringer.
30.06.2016
18.04.2016
14.04.2014
10.04.2014
08.07.2013
09.04.2013
02.01.2012
05.12.2011
31.08.2011