Kl. Biokemi HOL-KAL-NYK - Retsgenetiske undersøgelser i faderskabssag., ver. 13
Info
Dokumentnummer:
2869 /
Version:
13
Håndbog:
Klinisk biokemi Holbæk-Kalundborg-Nyk.SJ
Niveau:
Afdeling
Type:
Retningslinjer
Redaktør:
mtjo
Fagligt ansvar:
pjbj
Ledelsesansvar:
Kl. Bio HOL AL (Afd)
Godkendt af:
anib, pjbj
Udgivelsesdato:
27.04.2020
Dokumentbrugere:
Bioanalytiker/laborant, Holbæk, Internet, Kemiker, Klinisk Biokemi, Kl. Bio HOL (Afd)
D4Offline app:
 
Klinisk biokemi Holbæk-Kalundborg-Nyk.SJ
Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret.
 
 
1) Formål
2) Anvendelsesområde
3) Fremgangsmåde
3.1) Fremgangsmåde
3.2) Bestilling af FTA kort
3.3) Alternativt prøvemateriale
3.4) Amning af børn inden prøvetagning
4) Ansvarsforhold
5) Dokumentation
6) Definitioner/Søgeord
7) Referencer
 
1) Formål

 

At sikre, udtagning af dna ved mundskrab til retsgenetisk undersøgelse i faderskabssager samt forsendelse af prøvemateriale sker i overensstemmelse med gældende regler.


 

2) Anvendelsesområde

 

Indenfor det klinisk-biokemiske område, Holbæk.


 

3) Fremgangsmåde 
3.1) Fremgangsmåde

 

1. Prøvetagning til retsgenetiske undersøgelser rekvireres af civilretten/statsforvaltningen, der udleverer blanket A til personen med øverste del udfyldt

2. Personen der har modtaget blanketten, skal inden bestilling af tid via hjemmesiden: www.blodproevebooking.dk, sikre sig, Klinisk Biokemisk afd. har modtaget papirer fra civilretten/statsforvaltningen, der kan ringes på tlf. 59484375  (Kl. 07.30-15.00)

3. Personen meddeles at medbringe identifikation med billede ved prøvetagningen.

Der laves en PTB

I LIMS oprettes en rekvision

 • Daglige funktioner-Rekvirering
 • Rkv/PMBnr =#+TAB
 • Tast CPRnr
 • Rekvirent = fra et Statsamtet eller Retten
 • Kvantitet 47: Retsgenetisk us, normale forhold
 • Kvantitet 37: retsgenetisk us. specielle forhold 

      

 Under specielle forhold forstås:

 • Blodprøve på børn under 7 år
 • Blodprøve til supplerende retsgenetiske undersøgelser
 • Blodprøve med samtidig sikring af personens identitet ved fotografering og evt. fremstilling ved politiet
 • Blodprøve ved udvidet retsgenetisk undersøgelser

 

Når patienten møder:

 • Udskriv PTB
 • Kontrollér billede og CPRnr. på det medbragte billedlegitimation (f.eks pas-kørekort eller udlændinge- /asylkort)

  Der udtages ikke mundskrab og foto, hvis personen møder uden legitimation. Personen gives en ny tid.

       Har personen ikke billedlegitimation fotograferes personen og billedet lægges ind i skabelon.


       Mænd skal altid fotograferes.

 

Kameraet afleveres til en sekretær/blodprøvetager som kan udarbejde et dokument. Se "Udarbejdelse af dokument med foto til faderskabssag".

 

      

4.Bioanalytikeren mærker FTA kort med navn, CPRnr og klokkeslæt,samt sørger for at udfylde resten af blanket A, og har ansvaret for at mundskrab stammer fra vedkommende person. Hvis en person fremstilles af en anden, f.eks politiet, anføres navn mv. på denne person som så underskriver blanketten. Når moderen har sit barn med krydses af under bekræftet af moderen.

 

OBS! I de tilfælde, hvor personen kommer ledsaget af Politi foretager man de to prøvetagninger samme dag, men må ikke udtages af samme prøvetager.

 

 

Udtagning af mundskrab

 

·                 I forbindelse med udtagning af prøver og håndtering af FTA kort skal der bæres handsker og mundbind. 

·                 FTA-kort udfyldes på bagsiden med blokbogstaver (det er ikke nødvendigt at få donors underskrift).

·                 Tag mundskraberen ud af den sterile indpakning. Vær omhyggelig med ikke at berøre skumgummihovedet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

·                 Gnub omhyggeligt skumgummihovedet mod indersiden af donors ene kind i store cirkler i 20 sek.

·                 Skift kind og gnub igen omhyggeligt med skumgummihovedtes anden side i store cirkler i 20 sek.

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

·                 Pres uden at gnubbe, skumgummihovedet ned på FTA kortet med den flade side inden for den afmærkede cirkel.

·                 Drej mundskaberen en kvart omgang og pres hårdt. Gentag til alle flader af mundskraberen har berørt FTA kortet.

·                 Gentag ovenstående, denne gang lukkes FTA kortets flap ned over mundskraberen og der presses på flappen.

   Papiret skal have skiftet farve fra lyserød til hvid. Mundskraberen kaseres efter berøring med FTA kortet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


Bioanalytiker skal kvittere for udtagning af mundskrab.

 

FTA kort, billeddokument og blanket A som der underskrives på, sendes til Retsgenetisk Institut. Frederik d.V's vej 11 2100 København Ø

 


 

3.2) Bestilling af FTA kort

 

FTA kort, mundskrabere samt kuverter bestilles på flg. email http://kits.forensic.ku.dk

  • Angiv hvor mange sæt der ønskes.
  • Angiv adresse hvortil sættene skal sendes.
 
3.3) Alternativt prøvemateriale

 

5 ml EDTA-blod

Børn min. 1 ml.
 
OBS! Prøve Glasset skal mærkes med navn, cpr-nr. og klokkeslæt.

Endvidere skal der to medarbejders initialer på glasset.


 

 


 

3.4) Amning af børn inden prøvetagning

 

Børn må ikke ammes umiddelbart inden mundskrab pga., at det i sjældne tilfælde kan indeholde DNA fra barnets mor.


 

4) Ansvarsforhold

 

De bioanalytikere som forestår udtagning af dna til retsgenetisk undersøgelse i faderskabssag og forsendelse af prøvemateriale. Har pligt til at læse og følge denne vejledning. Den ansvarlige afdelingsbioanalytiker har i samarbejde med ledelsen ansvaret for at ajourføre denne vejledning.   

Alle ansatte har ret og pligt til at foreslå forbedringsforeslag til procedure (Feedback).

Alle ansatte har initiativpligt til at rapportere afvigelser fra proceduren beskrevet i dokumentet observationer, utilsigtede hændelser, indrapportering og korrigerende handlinger


 

5) Dokumentation

 

Oplysninger om prøvetagningsdato og prøvetager gemmes elektronisk i BCC.
Dokument med billede gemmes i 8 uger.


 

6) Definitioner/Søgeord

 

Retsgenetiske undersøgelser = mundskrab til faderskabssag.

PTB = Prøvetagningsblanket.

FTA kort = Kort til mundskrab af dna

LIMS = LaboratorieInformation og Management System


 

7) Referencer

Børneloven:

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=203268

 

Retsgenetiske undersøgelser:

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=208142

 


Standard DS/EN 15189:2013 - 5.03.01 Udstyr
Standard DS/EN 15189:2013 - 5.03.02 Reagenser og forbrugsvarer
Standard DS/EN 15189:2013 - 5.06.02 Kvalitetskontrol
Version
Godkendt
Revisions information
24.04.2020
Rettet under 3.2 bestilling af FTA kort
17.06.2019
Opdateret link under referencer
29.10.2018
Tilrettet efter høring
11.11.2015
30.10.2015
11.02.2015
06.01.2015
12.06.2013
10.06.2013
16.06.2011
24.05.2011
04.12.2009
09.07.2007
16.03.2006
13.10.2004
23.03.2004
21.03.2004