Kl. Biokemi HOL-KAL-NYK - Instruks for infektionshygiejne i Klinisk Biokemi, ver. 10
Info
Dokumentnummer:
284954 /
Version:
10
Håndbog:
Klinisk biokemi Holbæk-Kalundborg-Nyk.SJ
Niveau:
Afdeling
Type:
Retningslinjer
Redaktør:
mtjo
Fagligt ansvar:
pjbj
Ledelsesansvar:
Kl. Bio HOL AL (Afd)
Godkendt af:
anib, pjbj
Udgivelsesdato:
28.04.2021
Dokumentbrugere:
Bioanalytiker/laborant, Holbæk, Internet, Kemiker, Klinisk Biokemi, Kl. Bio HOL-KAL-ODSH (Afd)
D4Offline app:
 
Klinisk biokemi Holbæk-Kalundborg-Nyk.SJ
Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret.
 
 
1) Formål
2) Anvendelsesområde
3) Fremgangsmåde
3.1) Håndhygiejne
3.2) Hygiejneregler i ambulatoriet
3.3) Hygiejneregler ved prøvetagning på sengeafsnit
3.4) Hygiejneregler i laboratorieområdet samt kontorarbejdspladser
3.5) Arbejdsdragt
4) Ansvarsforhold
5) Dokumentation
6) Definitioner/Søgeord
7) Referencer
 
1) Formål
At beskrive hygiejneregler i klinisk biokemiske laboratorier og ambulatorier.
 

2) Anvendelsesområde
Indenfor det klinisk biokemiske område.
 

3) Fremgangsmåde 
3.1) Håndhygiejne

Det overordnede mål med håndvask og hånddesinfektion er at sikre at smitteveje afskæres.

For korrekt håndvask og hånddesinfektion, følg de skilte der er opsat ved alle vaske. Se desuden den overordnede regionale retningslinje for Håndhygiejne.


 

3.2) Hygiejneregler i ambulatoriet

Sekretariat (Holbæk):

Personale der modtager patienter, kan have indirekte kontakt, og skal i disse tilfælde foretage korrekt hånddesinfektion efter kontakt.

Indirekte kontakt er kontakt med patienters sundhedskort eller kontakt med papirrekvisitioner.

Staseslange (rød flergangs):

Staseslanger skal enten rengøres eller desinficeres mellem hver patient.

Hvis staseslangen er anvendt på en patient, hvis hud er ren og tør, er det tilstrækkeligt at desinficere staseslangen. 

Er dette ikke tilfældet, må den efter prøvetagning betragtes som uren, og en ren skal tages i brug til næste patient.

 

Holbæk:

Staseslangen desinficeres med spritserviet mellem hver patient, så længe den er brugt på ren og tør hud.

Ny staseslange tages i brug ved ny arbejdsdag.

 

Kalundborg og Sundhedscenter Odsherred:

Der skiftes staseslange mellem hver patient. Staseslangerne rengøres dagligt.

Tastatur:

Tastaturer betragtes altid som urene, med mindre de er forsynet med et vaskbart (desinficerbart) tastatur eller overtræk til tastatur.

For at sikre at smitteveje afskæres, skal der udføres hånddesinfektion efter kontakt med tastatur og inden kontakt med patient.

Håndhygiejne:

Der skal foretages korrekt hånddesinfektion mellem hver patient. Foretag om muligt hånddesinfektion mens patienten ser på, aht. det informative og pædagogiske aspekt. Foretages anden laboratorieopgave, skal der udføres korrekt hånddesinfektion mellem opgaverne.

Kanyler og sommerfugle:

Der benyttes engangsudstyr. Kanyle/sommerfugl og kanyleholder kasseres samlet.

Foretag udpakning af kanyle/sommerfugl mens patienten ser på, aht. det informative og pædagogiske aspekt.

Prøvetagningsrum:

Der foretages enten rengøring med sæbeklud eller desinfektion med spritserviet af armlæn på prøvetagningsstol imellem hver patient.

Hvis patienten sveder meget eller er beskidt, rengøres hele stolen først med sæbeklud og derefter desinficeres med spritserviet.

 

 

MRSA:

Information om håndtering af patienter med MRSA og andre smitsomme sygdomme i ambulatorier, kan findes i dok nr: 365927.

 

 

 


 

3.3) Hygiejneregler ved prøvetagning på sengeafsnit

Prøvetagningsvogn:

Efter prøvetagningsrunde afsprittes håndtag og skriveplade på prøvetagningsvogn.

Dobbeltvogne/EKG-vogne afsprittes af dem der har Udryknings- og EKG-opgaven.

Alle vogne tømmes og rengøres 1 gang om måneden.

Procedure for opfyldning og rengøring af prøvetagningsvogne findes her

Prøvetagningskurv:

Kurven skal inddeles i en ren og en uren zone.

Ren zone er den del hvor der opbevares ubrugte utensilier og glas, da disse kan betragtes som rene.

Uren zone er den del hvor fyldte prøveglas placeres (det forreste stativ), da disse betragtes som urene.

Staseslange (rød flergangs):

Sengeredningen påsætter en ren staseslange på alle rene senge. Denne staseslange følger således patienten, så længe denne er indlagt i samme seng.

I forbindelse med blodprøvetagning benytter prøvetager den påsatte staseslange, og sætter den retur på sengen efter brug. Når sengen er brugt følger den urene staseslange med til Sengeredningen, hvor den aftages og vaskes.

Placering af glas:

Hvis det af hensyn til arbejdsstilling er nødvendigt at lægge prøveglas på patientens seng/dyne, skal dette gøres med en serviet som underlag. Der må ikke lægges glas direkte i sengen.

Det er muligt at placere prøveglassene i et prøvetagningsstativ, som kan hænge på sengehesten. Stativet skal afsprittes efter hver prøvetagningsrunde.

Håndhygiejne:

Der skal foretages korrekt hånddesinfektion, lige før kontakt med patient (= lige før indstik), og der skal foretages korrekt hånddesinfektion efter kontakt med patienten.

 

For prøvetagning og EKG på patienter i isolation følges disse retningslinjer:

Blodprøvetagning på isolerede patienter

EKG-optagelse på isolerede patienter

 


 

3.4) Hygiejneregler i laboratorieområdet samt kontorarbejdspladser

Tastaturer:

Tastaturer betragtes altid som urene, med mindre de er forsynet med et vaskbart (desinficerbart) tastatur eller overtræk til tastatur.

For at sikre at smitteveje afskæres, skal der udføres hånddesinfektion efter kontakt med tastatur.

Laboratorieområde:

Hele laboratorieområdet betragtes som urent område.

Der skal foretages korrekt hånddesinfektion, når man ankommer til området, og når området forlades.

Hvis man går igennem laboratorieområdet uden at berøre noget, er det ikke nødvendigt at foretage hånddesinfektion.

Det er ikke tilladt at indtage mad og drikkevarer i laboratorieområdet.

Håndtering af prøver:

Ved håndtering af prøver, hvor proppen er taget af, skal der anvendes handsker. Når handsken er taget af, skal der foretages korrekt håndhygiejne.

Ved håndtering af prøver med prop, er det ikke nødvendigt at anvende handsker.

Øvrige arbejdsprocesser i laboratoriet:

Følg en arbejdsproces færdig, og foretag derefter hånddesinfektion.

 

Kontorarbejdspladser:

Tastatur, mus og skrivebord desinficeres dagligt med spritserviet. Ved synlig forurening rengøres først med sæbeklud og derefter desinficeres med spritserviet.

 


 

3.5) Arbejdsdragt

 

Ren arbejdsdragt skal iføres ved arbejdsdagens begyndelse og skiftes ved synlig forurening.

Kittel, veste og trøjer lukkes ved tæt kontakt med patienten.

ID-kort/nøglekort bør rengøres dagligt.

Hår og skæg skal fremstå synligt rent og skal være samlet, hvis der er risiko for berøring af patient og patientens nærmiljø.

Se dok nr: 178706 for mere information.


 

4) Ansvarsforhold

Alle medarbejdere har ansvaret for at kende og anvende denne vejledning.
Hygiejneansvarlig har i samarbejde med arbejdsmiljø-grupper ansvaret for at ajourføre denne vejledning.
Alle ansatte har ret og pligt til at foreslå forbedringsforslag til proceduren.
Alle ansatte har initiativpligt til at rapportere afvigelser fra proceduren efter bestemmelserne i Afvigelser og utilsigtede hændelser, indrapportering og korrigerende handlinger


 

5) Dokumentation

Der foretages observation i håndhygiejne 2 gange årligt - jf. Håndhygiejne og kirurgisk håndhygiejne - egenkontrol.

Opgørelse fra observation gemmes på afdelingsdrev.


 

6) Definitioner/Søgeord
Ingen.
 

7) Referencer

DS/EN ISO 15189; 2013

 

Se desuden følgende lokale dokumenter:

Blodprøvetagning

Rengøring af staseslanger og kanyleholdere

Desinfektion af tastaturer og telefoner mm.


Tværregionale dokumenter - Generelle infektionshygiejniske forholdsregler for sundhedspersonale
Version
Godkendt
Revisions information
28.04.2021
Generel revidering af dokumentet.
30.10.2020
Genudgives.
04.10.2017
Opdateret tværregionale dokumenter
15.08.2017
23.12.2016
25.11.2016
22.07.2016
12.08.2013
12.12.2012
20.06.2011