Akutafd SLA - Brandinstruks, ver. 4
Info
Dokumentnummer:
270329 /
Version:
4
Håndbog:
Akutafdeling Slagelse
Niveau:
Afdeling
Type:
Instrukser
Redaktør:
tegu
Fagligt ansvar:
jjne
Ledelsesansvar:
Akutafd. SLA afd.ledelse (A)
Godkendt af:
jjne
Udgivelsesdato:
19.11.2014
Dokumentbrugere:
Akutafd./modt. i Somatik, Akutafd. SLA, Brand, Internet, Slagelse
D4Offline app:
 
Akutafdeling Slagelse
Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret.
Ny version under udarbejdelse »   

Udløbsdato for dokumentet er overskredet: 2017-11-18

 

Udløbsdato for dokumentet er overskredet: 2017-11-18

 
 
1) Formål
2) Anvendelsesområde
3) Fremgangsmåde
4) Ansvarsforhold
5) Dokumentation
6) Definitioner/Søgeord
7) Referencer
 
1) Formål

Proceduren har til formål at sikre, at personalet reagerer relevant i tilfælde af brand.


 

2) Anvendelsesområde
Akutafdelingen i Slagelse.
 

3) Fremgangsmåde

Observeres der brand på afdelingen:

 

Ring først 0 112 (eller 112 hvis man ringer fra en mobiltelefon), og derefter 59141 + Tryk på alarmeringsknap (vægmonteret)

 

og giv besked om:

 

 • Hvor det brænder
 • Hvor du ringer fra
 • Hvad der brænder
 • Hvor mange, der er i umiddelbar fare

 

Herefter - RED - SLUK - BEGRÆNS:

 

 • Alarmer øvrige personale
 • Red mennesker i fare
 • Benyt det opstillede brandudstyr
 • Sluk med nærmeste slukningsredskab
 • Begræns ilden/luk døre
 • Fjern eventuelle trykflasker, iltbomber mm
 • Elevatorerne må først benyttes, når brandvæsenet har frigivet dem.
 • Alle beordres til Indgang 25, hvis afdelingen evakureres (patienter samt personale).

        

Brandslukningsmateriel 

Brandudstyret (brandslanger, brandtæpper, kulsyreslukkere) findes strategisk placeret på afdelingen - se plan nederst.

Brandskabene indeholder slanger.

 

Brandslange

Vejledning findes på og inde i skabet.

 

Kulsyreslukker

Vejledning findes på kulsyreslukker.

 

Anvendelse af brandmateriel

Brand i personer: Fjern de brændende beklædningsgenstande. Hvis det er muligt, brug brandtæppe og rigelig mængder kuldslået vand.


 

4) Ansvarsforhold

Afdelingsledelsen for Akutafdelingen har det overordnede ansvar for instruksen. Den enkelte medarbejder har pligt til at kende og følge instruksen.

 

Den der opdager branden har ansvar for at iværksætte alarmering.

 

Arbejdsmiljøgruppen har ansvar for:

 • at brandmyndighedens anvisninger for flugtvej og forebyggelse af brand efterleves
 • at personalet deltager i undervisning i brandbekæmpelse (introduktion)

 

Teknisk afdeling har ansvar for kontakten til brandmyndigheden med henblik på

eftersyn, vedligehold af brandmateriel samt undervisning af personale i brandslukning.


 

5) Dokumentation

Teknisk afdeling registrerer gennemgang og vedligehold af brandmateriel ved

brandmyndighed - kopi bør forefindes på afdelingen.


 

6) Definitioner/Søgeord
Ingen.
 

7) Referencer

Overordnede instruks vedr. brandbekæmpelse

 

Overordnede instruks vedr. forebyggelse af brand

 


Evakueringsplan-brandforhold-flugtvejsplan Akutafdelingen (.pdf)
Version
Godkendt
Revisions information
18.11.2014
10.06.2014
27.06.2011
26.06.2011