Patologi Reg.Sj. - Brandbekæmpelse, Næstved, ver. 9
Info
Dokumentnummer:
269065 /
Version:
9
Håndbog:
Patologi Region Sjælland
Niveau:
Afsnit
Type:
Instrukser
Redaktør:
kthi
Fagligt ansvar:
lihl
Ledelsesansvar:
Patologi ROS afd.led.
Godkendt af:
lihl
Udgivelsesdato:
24.10.2018
Dokumentbrugere:
Bioanalytiker/laborant, Internet, Læge, Lægesekretær/Sekretær, Næstved, Patologi, Patologi Nae
D4Offline app:
 
Patologi Region Sjælland
Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret.
 Vis i Word
      
1) Formål
2) Anvendelsesområde
3) Fremgangsmåde
4) Ansvarsforhold
5) Dokumentation
6) Definitioner/Søgeord
7) Referencer
 
1) Formål

At sikre korrekt håndtering af brandbekæmpelse.


 
2) Anvendelsesområde

Sjællands Universitetshospital, Patologiafdelingen, Næstved. Alle faggrupper.


 
3) Fremgangsmåde

 

Ved brand: Ring 1 20 88  - Der er labels med telefonnumre på alle telefoner.

 

 

Hvis der opstår brand gøres følgende:

Red mennesker - Alarmér - Bekæmp ilden

 

Red mennesker!

Sørg for, at alle advares, og at alle forlader bygningen!

Mødested er p-pladsen foran teknisk afdeling.

Elevatoren må ikke benyttes.

 

Alarmér!

Ring 12088.

Meddel flg.: hvem du er + hvor det brænder + er der nogen tilskadekomne.

 

Bekæmp ilden!

Alt efter brandens omfang bekæmpes eller begrænses ilden. Brug egnet brandslukningsmateriale.

 

 

 

Brand i stinkskabTræk lugen helt ned.  
Brand i væsker Brug brandtæppe eller kulsyreslukker, aldrig vand!
Brand i el-udstyr

Afbryd strømmen. Brug brandtæppe eller kulsyreslukker.

Brand i personer

Læg personen ned og sluk med vand eller kvæl ilden vha. brandtæppe.

Brug aldrig kulsyreslukker på personer.

Brandskaden køles ned med vand, til smerten er væk.

ElevatorBrug aldrig elevatoren ved brand.
Undgå røgen Røg er giftigt. Søg ned på gulvet, hvor røgkoncentrationen er mindst.

 

BrandmaterielAnvendes til Findes
Brandslange

Brand i faste stoffer

Brand i person.

Åbn skabet, åbn for vandet ved at dreje på håndtaget i bunden af skabet, rul slangen ud (ca. 30 m).

Der kan sprøjtes med spredt eller samlet stråle. Dette indstilles yderst på slangen.

Ved brand i person anvendes spredt stråle.

Brug aldrig vand til brand i væsker og gasser.

Etage 2: midt på gangen.

 

Etage 3: midt på gangen i væggen ved toilet.

Brandtæppe

Brand i væsker.

Brand i el-udstyr, f.eks. pc.

Brand i person.

Efter slukning med brandtæppe skal der efterslukkes med vand pga. faren for glødedannelse.  

Etage 1: på gangen ved kapel og i immun-lab.

Etage 2: på gangen ved hist-lab og ved elevator.

Etage 3: på gangen ved brandslangen.

Kulsyreslukker

Brand i væsker.

Brand i el-udstyr.

Brand i gasser.

Kan ikke slukke glødebrande og bør derfor ikke bruges til faste stoffer.  

Etage 1: i immun-lab.

Etage 2: på gangen ved hist-lab og ved elevator.

Håndsprøjte (vand)Mindre brande i fast materiale. 

Etage 1: ved kapel.

Etage 2: på gangen ved hist-lab og ved elevator.

Nødbruser Brand i person  

Etage 1: ved immun-lab.

Etage 2: ved cyt-lab.

 

Alle medarbejdere deltager i et elektronisk brandkursus (Trygfondens) én gang årligt.


 
4) Ansvarsforhold

Den, der opdager branden, har ansvaret for alarmering af brandvæsen og personer.

 

Tilstedeværende ledere kontrollerer i samarbejde med medarbejderne, der er kommet ud af bygningen, at alle på arbejdspladsen er evakueret. Er man i tvivl om, hvorvidt alle er evakueret, gives besked til brandvæsenet. 

Alle ansatte har pligt til at kende denne instruks.

Arbejdsmiljøgruppen vedligeholder og udarbejder arbejdsmiljødokumenter og notater, sikrer skiltning, mærkning af telefoner og at der er ophængt nødvendige flugtvejsplaner.


 
5) Dokumentation

Falck udfører serviceeftersyn på alt brandmateriel. Sidste eftersyn fremgår af påklistret mærkat.

De ansattes gennemgang af TrygFondens Brandskole og recertificering i HLR dokumenteres i HR-portalen.

Deltagelse i fysisk brandinstruktion dokumenteres ifm sygehusenes fællesintroduktion.

Notat om afholdte brand-og evakueringsøvelser ligger på O/N-S/D4-links/Fælles/Arbejdsmiljø.

Afsnittets HLR-nøglepersoner registrerer personalets deltagelse i hjertestopundervisning/recertificering. 

Udfyldt afkrydsningsskema ifm. lokal introduktion af nyansatte (Pdf.fil lagt på O-drev under D4-links/Kompetencer)

Se NSR fælles retningslinje (dok.nr. 244536) for Undervisning i Hjerte-lunge redning & "Den kritisk syge patient".


 
6) Definitioner/Søgeord

NSR: Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse

HLR: Hjerte-lungeredning (hjertestopundervisning)


 
7) Referencer

Regionale beredskabsplaner:

NSR beredskabsplaner  

Bombetrussel


Placering af brand- og nødudstyr i Næstved-afdelingen
Version
Godkendt
Revisions information
24.10.2018
Tilføjet placering af brandslange på etage 3.
18.10.2018
Dokumentet er ændret fra at omhandle brand og hjertestop til kun at omhandle brand. Er flyttet til netbogen Patologi Region Sjælland. /kthi
12.06.2014
26.05.2014
20.05.2014
10.10.2012
09.06.2011
01.06.2011
05.05.2011