LMV - Forsendelse af prøvemateriale Patologi, ver. 6
Info
Dokumentnummer:
262251 /
Version:
6
Håndbog:
Laboratoriemedicinsk vejledning - LMV
Niveau:
Afdeling
Type:
Diverse
Redaktør:
toaa
Fagligt ansvar:
mek
Ledelsesansvar:
Patologi ROS afd.led.
Godkendt af:
mek
Udgivelsesdato:
05.06.2019
Dokumentbrugere:
Alle Funk./still. i kl. spc.i Somatik, Alle geografier i Somatik, Alle kl. spc. i somatik, Alle specialer i diagn., Internet, Rekvirent
D4Offline app:
 
Laboratoriemedicinsk vejledning - LMV
Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret.
 Vis i Word
      
1) Formål
2) Anvendelsesområde
3) Fremgangsmåde
3.1) Forsendelse generelt
3.2) Transport af biologisk stof UN 3373
3.3) Transportordninger
3.3.1) Fra almen praksis og speciallægepraksis til patologi
3.3.2) Transport mellem sygehuse og patologi
3.4) Indleveringssted, Patologi i Roskilde, Næstved og Slagelse
4) Ansvarsforhold
5) Dokumentation
6) Definitioner/søgeord
7) Referencer
 

Tilbage til oversigt over Laboratorie Medicinsk Vejledning


 
1) Formål
At beskrive forhold vedr. forsendelse af prøvemateriale til Sjællands Universitetshospital, patologiafdelingen, afsnit Roskilde, Næstved og Slagelse.
 
2) Anvendelsesområde

Kliniske afdelinger, praksis og speciallægepraksis der sender prøver til Sjællands Universitetshospital, Patologiafdelingen


 
3) Fremgangsmåde 
3.1) Forsendelse generelt

 

Krav til forsendelse af prøvemateriale til Patologi.

  • Beholder skal være tætsluttende og stødsikker
  • Ved forsendelse med transportkasser skal beholdere uden skruelåg være lagt i plastpose
  • Beholder skal være mærket med stregkode og patientdata
  • Beholder med formalin skal være faremærket
  • Indhold af fremsendte materiale skal stemme overens til oplysninger på rekvistionen
  • Modtager og afsender skal være påført i læselig tilstand

 

Se adresser

 

For håndtering og forsendelse af de enkelte materialetyper, se:

 

 


 
3.2) Transport af biologisk stof UN 3373

 

Prøvemateriale til Patologi kategoriseres generelt som biologisk materiale der ikke er omfattet af de regler for transport af diagnostiske prøver, der trådte i kraft 1.7.2005 (ADR-konventionen).

 

Det betyder, det er IKKE nødvendigt at mærke kuverten med:

UN 3373 – Biologisk stof kategori B

 

Sendes der derimod ufikserede og infektiøse prøver til Patologi, er de omfattet af reglerne for transport af diagnostisk prøver og skal mærkes og pakkes i overensstemmelse hermed. 

Bestemmelserne fremgår af afsnittet ”Emballeringsforskrift P650”.
Link til Emballeringsforskrift P650 version 2019.

 

Ufikserede operationspræparater fremsendes i isolerende emballage med køleelementer til Sjællands Universitetshospital, Patologiafdelingen, Roskilde og Slagelse efter speciel aftale om særkørsel.


 
3.3) Transportordninger 
3.3.1) Fra almen praksis og speciallægepraksis til patologi

 

Kuvert skal være mærket med modtager og afsender.

 

Laboratorieprøver afhentet af regionens transportordning bringes til nærmeste biokemiske afdeling, hvorfra prøven videresendes med intern transport til det patologiafsnit, der skal undersøge prøven.


 
3.3.2) Transport mellem sygehuse og patologi

 

Der er transporter på alle hverdage mellem sygehusene og patologiafdelingerne.

Transporterne varetages enten via intern transportordning eller via flextrafik.

 

Ruteplaner for intern transportordning kan findes i Koncern Service Lager og Logistik Kvalitetshåndbog: Transport mellem Region Sjællands sygehuse

 

Ufikserede prøver/hasteprøver mv. transporteres som hovedregel med flextrafik (specialkørsel uden andre stop).


 
3.4) Indleveringssted, Patologi i Roskilde, Næstved og Slagelse

 

Roskilde:
Indleveringssted:
Sjællands Universitetshospital, Patologiafdelingen, Roskilde, Sygehusvej 9, 1. sal, Prøveindlevering.
 
Aflevering af prøver uden for afdelingens åbningstid:
Histologisk og cytologisk materiale kan udenfor afdelingens åbningstid anbringes i skabet i kælderen ved indgangen til Sjællands Universitetshospital, Patologiafdelingen, Roskilde.

Cytologiske prøver mærket OPBEVARES PÅ KØL skal anbringes i køleskabet samme sted.


Næstved:
Indleveringssted:
Patologiafdelingen, Næstved Sygehus, Ringstedgade 79A, stuen, Prøveindlevering.
 
Det er ikke muligt at aflevere prøver på patologiafdelingen uden for afdelingens åbningstid.


Slagelse:
Indleveringssted:
Patologiafdelingen, Slagelse Sygehus, Ingemannsvej 48 (kælderplan), Prøveindlevering.
 
Aflevering af prøver uden for afdelingens åbningstid:
Histologisk og cytologisk materiale kan udenfor afdelingens åbningstid anbringes på bordet/i lugen ved prøveindleveringen.


 
4) Ansvarsforhold
De kliniske afdelinger og praktiserende læger har ansvaret for forsendelsen af prøver til patologiundersøgelse.
 
5) Dokumentation
Ikke relevant.
 
6) Definitioner/søgeord

ADR-konventionen: Europæisk Konvention om International Transport af Farligt Gods ad Vej (ADR)


 
7) Referencer

ADR-konventionen: https://politi.dk/faerdsel/tunge-koeretoejer/international-transport-adr


Emballeringsforskrift_P650_UN3373_2019.pdf
Version
Godkendt
Revisions information
05.06.2019
Opdatering af links til ADR-konvention fra 2019
15.07.2016
01.05.2016
26.06.2014
01.12.2011
07.06.2011