Kl. Biokemi HOL-KAL-NYK - Introduktion og evaluering af nyansatte, ver. 16
Info
Dokumentnummer:
2528 /
Version:
16
Håndbog:
Klinisk biokemi Holbæk-Kalundborg-Nyk.SJ
Niveau:
Afdeling
Type:
Retningslinjer
Redaktør:
mtjo
Fagligt ansvar:
anib
Ledelsesansvar:
Kl. Bio HOL AL (Afd)
Godkendt af:
anib, pjbj
Udgivelsesdato:
27.04.2020
Dokumentbrugere:
Bioanalytiker/laborant, Holbæk, Internet, Kemiker, Klinisk Biokemi, Kl. Bio HOL-KAL-ODSH (Afd)
D4Offline app:
 
Klinisk biokemi Holbæk-Kalundborg-Nyk.SJ
Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret.
 Vis i Word
      
1) Formål
2) Anvendelsesområde
3) Fremgangsmåde
4) Ansvarsforhold
5) Dokumentation
6) Definitioner/Søgeord
7) Referencer
 
1) Formål

Denne procedure skal sikre, at nye medarbejdere og ledere, samt medarbejdere der skifter funktionsområde, introduceres og evalueres i afdelingen/funktionen efter ensartede og dokumenterede retningslinjer.


 
2) Anvendelsesområde
Indenfor det klinisk biokemiske område.
 
3) Fremgangsmåde

Introduktion af nyansatte består af følgende:

 
4) Ansvarsforhold

Ledende bioanalytiker/afdelingsbioanalytikere er ansvarlig for at iværksætte og følge op på nyansattes introduktion i afdelingen.

Samtale efter 4 uger afholdes med afdelingsbioanalytiker (Holbæk) eller ledende bioanalytiker.

Samtale efter 8 uger (prøvetid) afholdes med ledende overbioanalytiker (Holbæk) eller ledende bioanalytiker.

Samtale efter 4 måneder afholdes med afdelingsbioanalytiker (Holbæk) eller ledende bioanalytiker.

 

Afdelingsledelsen er ansvarlig for introduktion af ledende medarbejdere og stabsmedarbejdere. 


 
5) Dokumentation
Skemaerne A, B, C, D, E og F udfyldes løbende med dato og initialer og anbringes i medarbejderens kompetencemappe eller på ledende bioanalytikers kontor. 

 

Dato for afholdelse af evalueringssamtaler (bilag D, E, F) skal registreres i HR Portalen af den leder som har afholdt samtalen.

 

Afdelingledelsen/ledende bioanalytiker/afdelingsbioanalytiker gemmer dokumentation for at medarbejdere har modtaget den beskrevne oplæring/gennemgang.


 
6) Definitioner/Søgeord

Ingen.


 
7) Referencer

Standard DS/EN ISO 15189: 2013


Holbæk - Introduktion - Fællesintroduktion for nye medarbejdere ved Holbæk Sygehus
Holbæk - Introduktion - Individuelt introduktionsprogram for nyansatte ved Holbæk Sygehus
Regionale dokumenter - Introduktion til nyansatte
Regionale dokumenter - Region Sjællands politik for ansættelse af personale
Introduktion af nyansatte_skema A_ver 1.5.docx
Introduktion af nyansatte_skema B_ver 1.5.docx
Introduktion af nyansatte_skema C_ver 1.7.docx
Introduktion af nyansatte_skema D_ver 1.1.docx
Introduktion af nyansatte_skema E_ver 1.1.docx
Introduktion af nyansatte_skema F_ver 1.3.docx
Version
Godkendt
Revisions information
24.04.2020
Tilføjet oprettelse i Webreq + Smarttekst i SP
29.08.2019
Opdateret skema B
05.12.2018
Opdateret skema A + C + F
02.01.2017
24.11.2016
30.10.2015
13.04.2015
08.01.2015
27.05.2014
16.08.2013
12.08.2013
20.08.2012
20.08.2009
27.07.2009
17.11.2008
13.03.2007
06.03.2007
21.03.2006
27.01.2004