Kl. Biokemi KOE - Instr.11 - Rengøring og desinfektion i Laboratoriet KOE, ver. 15
Info
Dokumentnummer:
246648 / Instr.11
Version:
15
Håndbog:
Klinisk biokemi Køge - anvendes ikke længere
Niveau:
Afdeling
Type:
Instrukser
Redaktør:
dija
Fagligt ansvar:
gust
Ledelsesansvar:
Kl.Bio KOE Arb.Miljø
Godkendt af:
gust
Udgivelsesdato:
14.11.2018
Dokumentbrugere:
Bioanalytiker/laborant, Internet, Kemiker, Klinisk Biokemi, Kl.Bio KOE Alle, Køge, Leder, Læge, Lægesekretær/Sekretær, Serviceassistent
D4Offline app:
 
Klinisk biokemi Køge - anvendes ikke længere
Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret.
 Vis i Word
      
1) Formål
2) Anvendelsesområde
3) Fremgangsmåde
4) Ansvarsforhold
5) Dokumentation
6) Definitioner/Søgeord
7) Referencer
 
1) Formål
At sikre korrekt rengøring og desinfektion i Laboratoriet samt at forebygge inddirekte kontaktsmitte via IT-udstyr, telefoner og lignende som følge af mikrobiel forurening af personalets hænder.
 
2) Anvendelsesområde
Klinisk Biokemisk Afdeling
 
3) Fremgangsmåde

Analysepladsen

Stativer anvendt til analysearbejde stilles til vask. Se instruks: Dekontaminator/Instrumentvasker 

 

Hver eftermiddag rengøres apparatur, borde, touch-skærme, mus og telefon med fnugfri klud vredet op i sæbevand, eller der anvendes imprægnerede universal klude (Wet Wipe).

Ved synlig forurening desinficeres efterfølgende med hospitalssprit 70 % (brug evt. spritserviet). Brug af sprit skal dog begrænses på visse plastmaterialer og plexi, da det kan ødelægges af spritten.

Stole rengøres ved synligt snavs med Wet Wipe.

Stinkskab

Stinkskabet rengøres efter brug som beskrevet under analysepladsen.

Hvis det har været brugt til F-Calprotecin følges vedledning længere nede.

Tastatur

Der anvendes plastcover på de fleste tastaturere. Plastcover tørres dagligt af med Wet Wipe og skiftes ved behov.

Tastatur uden cover tørres ligeledes af dagligt.

Centrifuger

Se respektive apparaturmapper.

F-calprotecin

Efter endt arbejde aftørres pc arbejdsplads og stinkskab med klor klude.

Tællekamre

Tællekamre rengøres altid efter brug. Synligt snavs fjernes med sæbevand, kammeret kan eventuelt lægges i blød. Efterfølgende skylles tællekammeret i rent vand og derefter i sprit. Kammeret tørres i et rent viskestykke.

EKG

Se respektive apparaturmapper

Precision

Se apparaturmappe: Precision Xceed Pro (PXP)

Blodprøvetagningvogne

Se instruks: Prøvetagningsvogne, opfyldning og vedligeholdelse

Håndtering af vogne efter isolation

I tilfælde af isolation af en afdeling, anbringes en vogn permanent på afdelingen og der anvendes kun engangs staseslanger. Efter endt isolation rengøres vogn og kurv med vand og sæbe, utensilier kasseres.

Personsøgere og mobiltelefoner

Det tilstræbes, at personsøgere og mobiltelefoner aftørres med Wet Wipe eller spritserviet i forbindelse med vagtskifte samt ved synligt snavs. IT-udstyr betragtes som urent.

Nøglekort

Se dokument Arbejdsdragt(Uniform) afsnit 3.1.1

Spild af prøvemateriale og affaldshåndtering:

  • Større spild af prøvemateriale fjernes, og der rengøres med Actichlor eller 70% Ethanol
  • Små mængder blod kasseres i affaldspose på vognen, f.eks. vat, purcellin
  • Større mængder blod kasseres i gul spand
  • Prøveglas, der skal kasseres, tages med til KBA og kasseres i gul spand. 

 
4) Ansvarsforhold

Alle ansatte i afdelingen har ansvar for at efterleve dette dokument. 
   

Alle ansatte har pligt til at påtale eventuelle fejl og fremkomme med eventuelle forbedringsforslag til dette dokument.
 


 
5) Dokumentation

Afkrydsning/sign. i respektive mapper


 
6) Definitioner/Søgeord

Ingen


 
7) Referencer

Regionale dokumenter

Generelle infektionshygeiejniske forholdsregler for sundhedspersonale

Rengøring og desinfektion af medicinsk flergangsudstyr, der ikke anvendes til invasive og operative indgreb

Desinfektion 

Forebyggelse af smitteoverførsel via IT-udstyr, telefoner og lignende udstyr


Desinfektion
Forebyggelse af smitteoverførsel via IT-udstyr, telefoner og lignende udstyr
Generelle infektionshygiejniske forholdsregler for sundhedspersonale
Instr. Dekontaminator/Instrumentvasker- betjening og vedligeholdelse KOE
Instr. Prøvetagningsvogne, opfyldning og rengøring, KOE
Instr.13 EKG MAC 5000/5500
Instr.13 EKG Philips Page Writer Trim III
Instr.13 EKG Siemens Mega Cart
Instr.13 Freestyle Precision Pro KOE
Rengøring og desinfektion af medicinsk flergangsudstyr
Version
Godkendt
Revisions information
31.10.2018
Tilføjet stinkskab i afsnit 3/DIJA
30.10.2018
Tilføjet F-calprotecin i afsnit 3/DIJA
04.10.2017
Slettet DDKM og revision, tilføjet KOE. 226685 udgår og erstattes af 542134 som er tilføjet/DIJA
15.02.2016
12.06.2014
01.04.2014
19.03.2014
27.09.2012
10.06.2011
30.05.2011
10.03.2011
01.03.2011
20.12.2010
15.09.2010
08.09.2010