Brystkir - Brandinstruks for brystkirurgisk afsnit, Ringsted sygehus, ver. 8
Niveau:
Afsnit
Type:
Instrukser
InfoBrystkirurgi Ringsted
Emne:
Brystkirurgi Ringsted
Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret.

Brandinstruks for brystkirurgisk afsnit, Ringsted sygehus

Logo
Redaktør:
asni
Fagligt ansvar:
aepd
Ledelsesansvar:
Plastkir og Brystkir ROS-RIN Afd.led
Dokumentnummer:
243147 /
Version:
8
Godkendt af:
aepd, hjao
 
07.12.2015
Dokumentbrugere:
Brand, Brystkirurgi, Brystkirurgi RIN (Afd) , Internet, Leder, Læge, Lægesekretær/Sekretær, Psykolog, Ringsted, Socialrådgiver, Sygeplejerske
 Vis i Word
      
1) Formål
2) Anvendelsesområde
3) Fremgangsmåde
4) Ansvarsforhold
5) Dokumentation
6) Definitioner/Søgeord
7) Referencer
 
1) Formål

 

At sikre  hurtig og korrekt arbejdsgang ved brand.


 
2) Anvendelsesområde

 

Brystkirurgisk sengeafsnit og ambulatorium.


 
3) Fremgangsmåde

 

Se Beredskabsplan Ringsted

 

Der er  brandmeldesystem.

I tilfælde af brand skal der trykkes på knappen på en af de 2 meldestationer. (Gangen ved stue 123 og gangen ved stue 133).

 

Meldingen går direkte til brandstationen.

 

Ved melding lyder der en meget høj sirenelyd og advarselsblink. Lyden kan og må afstilles! Alarmen afstilles  ikke samtidig.

 

Ved melding kommer brandvæsenet med  "Blå blink" (Udrykning). Kommer ind via indgang 1 (Hovedindgang).

Har selv nøgle til døren.

 

Røgalarm: Ved udløsning af røgalarm sendes der automatisk besked til brandstationen.Ved alarm fra brystkirurgisk sengeafdeling, kommer brandvæsenet med udrykning.

 

Branddøre: Hvis branddøre lukker,sendes der automatisk besked til brandstationen. Ved alarm om dette fra brystkirurgisk sengeafdeling, kommer brandvæsenet med udrykning.

 

Portørernes mødetider:

  • Mandag til onsdag kl. 7.45 til 17.45
  • Torsdag------------kl. 7.45 til 14.45
  • Fredag-------------kl. 7.45 til 14.45

 

Efter/samtidig med alarmering:

 

A. Red mennesker i fare

B. Luk døre og vinduer til brandstedet

C. Påbegynd slukning

D. Orienter brandfolk

 

Iltflasker:

3 stk. ophængt i rengøringsrum på sengeafdelingen (Rumnr.: 13-106).Skal fjernes ved brand- der er et trekantet gult advarselsskilt med tekst: "Trykflasker" på døren.

 

Evakuering:

Patienterne på afdelingen flyttes til andre områder på sygehuset.

Patienter nærmest brandstedet flyttes først.

Ved større brand kan rømning af hele sygehusområdet blive aktuel.

Indsatsleder Brand/Politi har overordnet ansvar for evakueringens

omfang.

 

Mødested for alle ansatte på brystkirurgisk afsnit:

Springvandet ved hovedindgangen.


 
4) Ansvarsforhold

 

Afdelingsledelsen har ansvar for at alle medarbejdere har modtaget undervisning i brandbekæmpelse.

 

Alle medarbejdere har ansvar for at kende og anvende denne instruks.


Alle medarbejdere har ansvar for at gennemgå og bestå Tryg Brandskole E-læringsprogrammet min. hvert 2. år.
 
5) Dokumentation

 

Gennemført brandskole indberettes af hver faggruppes ledere i HR-portalen.

Tryg Brandskole E-læringsprogram:

http://hospital.powerlearn.dk/UserManagement/custom/HospitalLogin.aspx?Mode=mailinitials

Alle medarbejdere skal minimum hver 2. år gennemgå og bestå E-læringsprogrammet.

 


 
6) Definitioner/Søgeord

 

Ikke relevant.


 
7) Referencer

 

Beredskabsplan Ringsted

 


 

 
Revisions historik
Version
Godkendt
Revisions information
07.12.2015
13.06.2014
17.02.2014
25.07.2013
07.02.2012
28.06.2011
24.02.2011
30.06.2010