Kl. Bio. SUH - Instr. - Ambulatorium KOE, ver. 39
Info
Dokumentnummer:
237642 / Instr.
Version:
39
Håndbog:
Klinisk Biokemi SUH
Niveau:
Afdeling
Type:
Instrukser
Redaktør:
ckel
Fagligt ansvar:
bkn
Ledelsesansvar:
Kl.Bio KOE Amb/Praksis
Godkendt af:
bkn
Udgivelsesdato:
12.02.2020
Dokumentbrugere:
Bioanalytiker/laborant, Internet, KBA_SUH, Kemiker, Klinisk Biokemi, Kl.Bio KOE Alle, Køge, Leder, Læge, Lægesekretær/Sekretær
D4Offline app:
 
Klinisk Biokemi SUH
Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret.
 Vis i Word
      
1) Formål
2) Anvendelsesområde
3) Fremgangsmåde
3.1) Åbningstid
3.2) Tidsbestillings - og nummersystem
3.3) Modtagelse af patienter
3.4) Prøvetagning
3.5) Håndtering af prøvemateriale/småanalyser
3.6) Hjemtransport
3.7) Løbende arkivering
3.8) Arkivering og svarafgivelse
3.9) Opfyldning og oprydning
3.10) Udestående for kapillærglukose, EKG, sænkning og U-stix
3.11) Dårlig patient og kritisk EKG
3.12) Patienter med resistente bakterier f.eks. MRSA og CPO
3.13) Kvalitetskontrol prøvetagning og EKG
4) Ansvarsforhold
5) Dokumentation
6) Definitioner/Søgeord
7) Referencer
 
1) Formål

Enhver patient skal i sin kontakt med Klinisk Biokemisk Afdeling opleve en professionel, venlig og effektiv service. I afdelingens ambulatorie behandles patienterne i den rækkefølge de møder op uden tidsbestilling. Det er afdelingens mål, at laboratoriesvar ikke bør være det forsinkende led i patientbehandlingen, og at 85 % af patienterne venter under 30 minutter i ambulatoriet. For at sikre dette kaldes evt. på hjælp fra KBA, når patienterne har en ventetid på mere end 30 min.


 
2) Anvendelsesområde

Klinisk Biokemisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital Køge.

 


 
3) Fremgangsmåde

 


 
3.1) Åbningstid

Mandag-onsdag: kl. 07.15-14.30

Torsdag: kl 07.15-18.00

Fredag: kl. 07.15-14.00

Kun efter telefonisk kontakt, kan aftales prøvetagning i tidsrummet:

Mandag-onsdag: kl. 14.30-14.45 og Fredag: kl. 14-14.45

 


 
3.2) Tidsbestillings - og nummersystem

I ambulatoriet anvendes tidsbestillings- og nummer-system. Dette er beskrevet i Synlab Tidsbestilling - Booking af tid til blodprøvetagning og EKG.

Se evt. Tilføj printer.


 
3.3) Modtagelse af patienter

Se Luge og sekretærfunktion i ambulatoriet KOE.


 
3.4) Prøvetagning

Hygiejneprocedure:

EKG-apparat rengøres en gang dagligt med Wet Wipe.

EKG-kabler rengøres med Wet Wipe og efterfølgende med spritserviet ved kontakt med slimhinder og ikke intakt hud, samt ved synlig snavs.

 

Staseslange udskiftes ved kontakt med slimhinder og ikke intakt hud, samt ved synlig snavs. Efter endt arbejdsdag lægges staseslanger til vask.

 

 • Patienten indkaldes efter nummer.
 • Patienten identificeres og prøvetagning foretages, se Blodprøvetagning
 • Hvis patienten skal blotte sig, for at prøvetagning er muligt, skal forhæng trækkes for. 
 • EKG-optagelse udføres efter EKG-instruks.
 • Herefter foretages eventuelle rettelser i rekvisitionen.
 
3.5) Håndtering af prøvemateriale/småanalyser
 • Prøver til flexlab placeres i stativ, prøver til sysmex sættes i sysmex rack. Uriner og specialglas placeres i samme stativ. Hver halve time afleveres stativet med flexlab prøver ved flexlab og stativet med specialprøver i forsendelsen
 • Materialemodtaget sænkningsglas placeres i stativ ved  Mixrate-X20. Prøverne analyseres løbende.
 • Prøver til blodbank sættes i respektive stativer
 • Hasteprøver afleveres personligt på analysepladsen
 • Døgnurin dunke modtages og det kontrolleres om dunkene er mærket med navn ,cpr nummer samt start dato/tid og slut dato/tid for opsamling. Dunken afleveres på det røde bord foran forsendelsen.
 • Urinundersøgelser stix analyseres inden 2 timer efter prøvetagning.
 
3.6) Hjemtransport
 
3.7) Løbende arkivering
 • Der kvitteres for rekvisition af den bioanalytiker, som har udført prøvetagningen
 • Alle sedler arkiveres under fødselsdag i klapramme
 • Materialemodtaget EKG´er lægges i trådkurv på væggen

 


 
3.8) Arkivering og svarafgivelse
 • PTB arkiveres i klapramme efter fødselsdato.
 • Svar afgives sædvanligvis som kumulerede svar eller EDI-svar.
 • Svar kan afgives telefonisk: Gentage patient-navn og CPR-nummer overfor rekvirenten.
 • Efter afgivelse af svar, skal rekvirenten gentage svarene. Se Svarafgivelse

 
3.9) Opfyldning og oprydning
 • Vedligeholdelsesskema i ambulatoriet udfyldes
 • Vedligeholdelse inkluderer bl.a. sikring af forbrugsartikler i kurverum og depoter
 
3.10) Udestående for kapillærglukose, EKG, sænkning og U-stix

Se Udestående


 
3.11) Dårlig patient og kritisk EKG

Kritisk EKG

Ved et kritisk EKG kaldes vagthavende læge på KBA, telefon 25510. Hvis der ingen læge er på KBA kontaktes koordinerende læge på Akutafdelingen, telefon 21451.

EKG'et kan ses i MUSE.

Utilpas patient

Patienter kan opleve utilpashed ved blodprøvetagning. Dette kan måske afhjælpes ved at tilbyde:

 • Samtale om hvordan prøvetagningen vil foregå
 • Patienten at ligge ned under prøvetagning
 • Vand eller juice
 • Smertestillende plaster

Akut dårlig patient

Hvis en patient bliver akut dårlig, kaldes vagthavende læge på KBA, telefon 25510. Hvis der ingen læge er på KBA kontaktes koordinerende læge på Akutafdelingen, telefon 21451.

Har patienten har fået taget EKG kan dette ses i MUSE.

 

 • Undersøg om der er tegn på liv      
 • Reagerer patienten på tiltale / stimulation (råb / rusk)?   
 • Trækker patienten vejret (se / føl / lyt)?
 • Er der puls?
   

Hvis der ikke er tegn på liv   
 
Råb efter hjælp. 
Ring 22323 (hjertestop) på telefonen og fortæl: Hvor du ringer fra og om det drejer sig om et barn eller voksen.

 

Få kollegers hjælp til at:

 

 • Finde en Rubens-ballon frem
 • Notere hvornår hjertestop/respirationsstop indtrådte
 • Få de øvrige patienter ud af rummet
 • Overvåge patientens puls og vejrtrækning
 • Give hjertemassage og kunstigt åndedræt
 • Modtage og vise vej til hjertestophold

 

Hvis der er tegn på liv 
 
Hvis patienten er siddende bøjes hovedet forover (lette tilfælde).
Læg patienten ned og hæv benene (svære tilfælde).

 

Overflytning af patient til akutafdelingen

Hvis patienten skal overflyttes til akutafdelingen skal dette varsles til den koordinerende sekretær, telefon 21414.

Ring evt. til en portør på lokal 28466 og bed dem om at medbringe kørestol eller seng ved behov.

 


 
3.12) Patienter med resistente bakterier f.eks. MRSA og CPO
Se instruks: Forholdsregler ved isolations- og intensive patienter
 
3.13) Kvalitetskontrol prøvetagning og EKG

1. fredag hver måned udføres kvalitetskontrol af blodprøvetagning og kvalitetskontrol af EKG.

Udførsel noteres i skema Vedligeholdelse i ambulatoriet med dato og initialer.

Der udføres kvalitetskontrol på sengeafsnit/akutafdelingen samt i ambulatoriet.

Afviger kvalitetskontrollen følges op på efterfølgende ambulatoriemøde og/eller personalemøde.


 
4) Ansvarsforhold

Den bioanalytiker, der arbejder i ambulatoriet, har pligt til at anvende og følge denne instruks.

Faglig ansvarlig for dokumentet, har i samarbejde med relevant gruppe ansvaret for at ajourføre instruksen.

Alle ansatte har pligt til at påtale eventuelle fejl og fremkomme med eventuelle forbedringsforslag til dette dokument (gerne ved feed-back funktionen).


 
5) Dokumentation

Vedligeholdelsesskema i ambulatoriet

 

 


 
6) Definitioner/Søgeord

LMV Regional Laboratorie Medicinsk Vejledning

 


 
7) Referencer

Bilag

Tilføj en printer

Dårlig patient og kritisk EKG

Regionale sygehusdokumenter

Methicillinresistente Staphylococcus aureus (MRSA) eller observation herfor

Clostridium difficile

Isolation af patienter med smitsomme sygdomme

 

Instruksen findes på print i mappe ved Lugen.

Bilag Dårlig patient og kritisk EKG findes på print i sekretariatet.

 


Standard DS/EN 15189:2013 - 5.02.05 Faciliteter til udtagning af patientprøver
Version
Godkendt
Revisions information
12.02.2020
Opdateret ansvarsforhold og Kvalitetssikring af hhv. Blodprøvetagning og EKG/ckel
03.02.2020
Ændret åbningstid, fjernet PTB med til BB, fjernet afsnit Morgenstart, tilføjet nyt afsnit om tidsbestilling/ckel
15.11.2019
Revideret bilag "Kvalitetskontrol af prøvetagning" i forhold til ny blodprøvetagninginstruks. /heib
06.08.2019
Tilføjet CPO i overskriften under pkt. 3.12 samt revideret bilag "Vedligeholdelse i Ambulatoriet" /heib
22.05.2019
Revideret "Vedligeholdelsesskema i amb" /heib
07.12.2018
Tilføjet bilag "Kvalitetskontrol af EKG" samt tilføjet punktet i "Vedligeholdelsesskema i ambulatoriet" og beskrevet det i instruksen. Tilføjet håndtering ved kritisk EKG i både instruksen og bilag "Dårlig patient og kritisk EKG"/heib
06.07.2018
Tilrettet vedligeholdelsesskema/ckel
01.06.2018
Rettelse vedr. dårlig patient/ckel
01.06.2018
Tilretning af afsnittet om dårlig patient/ckel
31.05.2018
Revidering af bilaget "Kvalitetskontrol af prøvetagning" /heib
06.03.2018
Revidering af fremgangsmåden ved kvalitetssikring af prøvetagning samt revidering af bilag "Kvalitetssikring af prøvetagning" /heib
19.02.2018
Ændret faglig ansvarlig/Vvm
15.01.2018
04.10.2017
Tilføjet KOE, slettet DDKM og revision. Tilføjet rengøring af bananstik hver onsdag på vedligeholdelsesskema/DIJA
14.02.2017
Tilføjet "Udestående Haste tlf.25571" på vedligeholdesesskema i amb, ændret åbningstider/DIJA
07.09.2016
10.03.2016
02.03.2016
17.02.2016
15.02.2016
25.06.2015
15.01.2015
03.06.2014
19.03.2014
27.02.2014
14.11.2012
06.11.2012
01.07.2011
21.06.2011
17.06.2011
07.06.2011
17.05.2011
04.05.2011
05.04.2011
18.11.2010
28.10.2010
27.10.2010
07.09.2010
15.06.2010