Kl. Biokemi KOE - Instr.18 - Ambulatorium KOE, ver. 36
Info
Dokumentnummer:
237642 / Instr.18
Version:
36
Håndbog:
Klinisk biokemi Køge
Niveau:
Afdeling
Type:
Instrukser
Redaktør:
heib
Fagligt ansvar:
ckel
Ledelsesansvar:
Kl.Bio KOE Amb/Praksis
Godkendt af:
ckel
Udgivelsesdato:
06.08.2019
Dokumentbrugere:
Bioanalytiker/laborant, Internet, Kemiker, Klinisk Biokemi, Kl.Bio KOE Alle, Køge, Leder, Læge, Lægesekretær/Sekretær
D4Offline app:
 
Klinisk biokemi Køge
Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret.
 Vis i Word
      
1) Formål
2) Anvendelsesområde
3) Fremgangsmåde
3.1) Åbningstid
3.2) Morgenstart
3.3) Modtagelse af patienter
3.4) Prøvetagning
3.5) Håndtering af prøvemateriale/småanalyser
3.6) Hjemtransport
3.7) Løbende arkivering
3.8) Arkivering og svarafgivelse
3.9) Opfyldning og oprydning
3.10) Udestående for kapillærglukose, EKG, sænkning og U-stix
3.11) Dårlig patient og kritisk EKG
3.12) Patienter med resistente bakterier f.eks. MRSA og CPO
3.13) Kvalitetskontrol prøvetagning og EKG
4) Ansvarsforhold
5) Dokumentation
6) Definitioner/Søgeord
7) Referencer
 
1) Formål

Enhver patient skal i sin kontakt med Klinisk Biokemisk Afdeling opleve en professionel, venlig og effektiv service. I afdelingens ambulatorie behandles patienterne i den rækkefølge de møder op uden tidsbestilling. Det er afdelingens mål, at laboratoriesvar ikke bør være det forsinkende led i patientbehandlingen, og at 85 % af patienterne venter under 30 minutter i ambulatoriet. For at sikre dette kaldes evt. på hjælp fra KBA, når patienterne har en ventetid på mere end 30 min.


 
2) Anvendelsesområde

Klinisk Biokemisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital Køge.

 


 
3) Fremgangsmåde

 


 
3.1) Åbningstid

Mandag-onsdag: kl. 07.15-14.00

Torsdag: kl 07.15-18.00

Fredag: kl. 07.15-14.00

Kun efter telefonisk kontakt, kan aftales prøvetagning i tidsrummet:

Mandag-onsdag & fredag: kl. 14.00-14.45

 


 
3.2) Morgenstart
 • Åbn skærme
 • BCC-Lab og LMV åbnes.
 • Checke og eventuelt fylde op på arbejdspladserne.
 • Åbn luger / træk gardin fra og begynd registrering / bestilling af prøver kl. 07.15 
 • Tjek dato og klokkeslæt på Qmatic-nummersystemet ved den første patient.

 

Tilføj printer


 
3.3) Modtagelse af patienter

 
3.4) Prøvetagning

Hygiejneprocedure:

EKG-apparat rengøres en gang dagligt med Wet Wipe.

EKG-kabler rengøres med Wet Wipe og efterfølgende med spritserviet ved kontakt med slimhinder og ikke intakt hud, samt ved synlig snavs.

 

Staseslange udskiftes ved kontakt med slimhinder og ikke intakt hud, samt ved synlig snavs. Efter endt arbejdsdag lægges staseslanger til vask.

 

 • Patienten indkaldes efter nummer.
 • Patienten identificeres og prøvetagning foretages efter prøvetagningsinstruks, KOE
 • Hvis patienten skal blotte sig, for at prøvetagning er muligt, skal forhæng trækkes for. 
 • EKG-optagelse udføres efter EKG-instruks.
 • Herefter foretages eventuelle rettelser i rekvisitionen.
 
3.5) Håndtering af prøvemateriale/småanalyser
 • Prøver til flexlab placeres i stativ, prøver til sysmex sættes i sysmex rack. Uriner og specialglas placeres i samme stativ. Hver halve time afleveres stativet med flexlab prøver ved flexlab og stativet med specialprøver i forsendelsen
 • Materialemodtaget sænkningsglas placeres i stativ ved  Mixrate-X20. Prøverne analyseres løbende.
 • Prøver til blodbank (husk PTB) sættes i respektive stativer
 • Hasteprøver afleveres personligt på analysepladsen
 • Døgnurin dunke modtages og det kontrolleres om dunkene er mærket med navn ,cpr nummer samt start dato/tid og slut dato/tid for opsamling. Dunken afleveres på det røde bord foran forsendelsen.
 • Urinundersøgelser stix analyseres inden 2 timer efter prøvetagning.
 
3.6) Hjemtransport
 
3.7) Løbende arkivering
 • Der kvitteres for rekvisition af den bioanalytiker, som har udført prøvetagningen
 • Alle sedler arkiveres under fødselsdag i klapramme
 • Materialemodtaget EKG´er lægges i trådkurv på væggen

 


 
3.8) Arkivering og svarafgivelse
 • PTB arkiveres i klapramme efter fødselsdato.
 • Svar afgives sædvanligvis som kumulerede svar eller EDI-svar.
 • Svar kan afgives telefonisk: Gentage patient-navn og CPR-nummer overfor rekvirenten.
 • Efter afgivelse af svar, skal rekvirenten gentage svarene. Se Svarafgivelse

 
3.9) Opfyldning og oprydning
 • Vedligeholdelsesskema i ambulatoriet udfyldes
 • Vedligeholdelse inkluderer bl.a. sikring af forbrugsartikler i kurverum og depoter
 
3.10) Udestående for kapillærglukose, EKG, sænkning og U-stix

Se Udestående


 
3.11) Dårlig patient og kritisk EKG

Kritisk EKG

Ved et kritisk EKG kaldes vagthavende læge på KBA, telefon 25510. Hvis der ingen læge er på KBA kontaktes koordinerende læge på Akutafdelingen, telefon 21451.

EKG'et kan ses i MUSE.

Utilpas patient

Patienter kan opleve utilpashed ved blodprøvetagning. Dette kan måske afhjælpes ved at tilbyde:

 • Samtale om hvordan prøvetagningen vil foregå
 • Patienten at ligge ned under prøvetagning
 • Vand eller juice
 • Smertestillende plaster

Akut dårlig patient

Hvis en patient bliver akut dårlig, kaldes vagthavende læge på KBA, telefon 25510. Hvis der ingen læge er på KBA kontaktes koordinerende læge på Akutafdelingen, telefon 21451.

Har patienten har fået taget EKG kan dette ses i MUSE.

 

 • Undersøg om der er tegn på liv      
 • Reagerer patienten på tiltale / stimulation (råb / rusk)?   
 • Trækker patienten vejret (se / føl / lyt)?
 • Er der puls?
   

Hvis der ikke er tegn på liv   
 
Råb efter hjælp. 
Ring 22323 (hjertestop) på telefonen og fortæl: Hvor du ringer fra og om det drejer sig om et barn eller voksen.

 

Få kollegers hjælp til at:

 

 • Finde en Rubens-ballon frem
 • Notere hvornår hjertestop/respirationsstop indtrådte
 • Få de øvrige patienter ud af rummet
 • Overvåge patientens puls og vejrtrækning
 • Give hjertemassage og kunstigt åndedræt
 • Modtage og vise vej til hjertestophold

 

Hvis der er tegn på liv 
 
Hvis patienten er siddende bøjes hovedet forover (lette tilfælde).
Læg patienten ned og hæv benene (svære tilfælde).

 

Overflytning af patient til akutafdelingen

Hvis patienten skal overflyttes til akutafdelingen skal dette varsles til den koordinerende sekretær, telefon 21414.

Ring evt. til en portør på lokal 28466 og bed dem om at medbringe kørestol eller seng ved behov.

 


 
3.12) Patienter med resistente bakterier f.eks. MRSA og CPO
Se instruks: Forholdsregler ved isolations- og intensive patienter
 
3.13) Kvalitetskontrol prøvetagning og EKG

1. fredag hver måned udføres kvalitetskontrol af blodprøvetagning og kvalitetskontrol af EKG.

Udførsel noteres i skema Vedligeholdelse i ambulatoriet med dato og initialer.

Der udføres kvalitetskontrol på sengeafsnit/akutafdelingen samt i ambulatoriet.

Hver måned udfyldes 2 skemaer for både prøvetagning og EKG, et for sengeafsnit/akutafdelingen og et for ambulatoriet.

Afviger kvalitetskontrollen følges op på efterfølgende ambulatoriemøde og/eller personalemøde.


 
4) Ansvarsforhold
 • Alle ansatte i afdelingen/ansatte der varetager denne opgave har ansvar for at efterleve dette dokument. 
     
 • Alle ansatte har pligt til at påtale eventuelle fejl og fremkomme med eventuelle forbedringsforslag til dette dokument

 •  
  5) Dokumentation

  Vedligeholdelsesskema i ambulatoriet

  Kvalitetskontrol af prøvetagning

  Kvalitetskontrol af EKG


   
  6) Definitioner/Søgeord

  LMV Regional Laboratorie Medicinsk Vejledning

   


   
  7) Referencer

  Bilag

  Tilføj en printer

  Dårlig patient og kritisk EKG

  Regionale sygehusdokumenter

  Methicillinresistente Staphylococcus aureus (MRSA) eller observation herfor

  Clostridium difficile

  Isolation af patienter med smitsomme sygdomme

   

  Instruksen findes på print i mappe ved Lugen.

  Bilag Dårlig patient og kritisk EKG findes på print i sekretariatet.

   


  Standard DS/EN 15189:2013 - 5.02.05 Faciliteter til udtagning af patientprøver
  Bilag: Kvalitetskontrol af prøvetagning (docx)
  Clostridium difficile
  Instr.11 Forholdsregler ved isolations- og intensive patienter
  Instr.13 Mixrate-X20 Sænkningsaflæser KOE
  Instr.18 Kurverum, depot og skabe på M-gang KOE
  Instr.18 Nummersystem inden ambulatoriåbning
  Instr.18 Scancoin nummersystem - ventetid i ambulatoriet
  Instr.18 Transport; Patienter, prøver og returemballage KOE
  Instr.18 Udestående KOE
  Instr.19 Patientmodtagelse og rekvirering, Køge KOE
  Instr.19 Prøvetagningsinstruks KOE
  Instr.21 Svarafgivelse KOE
  Isolation af patienter med smitsomme sygdomme
  MRSA, håndtering og observation
  Kvalitetskontrol af prøvetagning
  Version
  Godkendt
  Revisions information
  06.08.2019
  Tilføjet CPO i overskriften under pkt. 3.12 samt revideret bilag "Vedligeholdelse i Ambulatoriet" /heib
  22.05.2019
  Revideret "Vedligeholdelsesskema i amb" /heib
  07.12.2018
  Tilføjet bilag "Kvalitetskontrol af EKG" samt tilføjet punktet i "Vedligeholdelsesskema i ambulatoriet" og beskrevet det i instruksen. Tilføjet håndtering ved kritisk EKG i både instruksen og bilag "Dårlig patient og kritisk EKG"/heib
  06.07.2018
  Tilrettet vedligeholdelsesskema/ckel
  01.06.2018
  Rettelse vedr. dårlig patient/ckel
  01.06.2018
  Tilretning af afsnittet om dårlig patient/ckel
  31.05.2018
  Revidering af bilaget "Kvalitetskontrol af prøvetagning" /heib
  06.03.2018
  Revidering af fremgangsmåden ved kvalitetssikring af prøvetagning samt revidering af bilag "Kvalitetssikring af prøvetagning" /heib
  19.02.2018
  Ændret faglig ansvarlig/Vvm
  15.01.2018
  04.10.2017
  Tilføjet KOE, slettet DDKM og revision. Tilføjet rengøring af bananstik hver onsdag på vedligeholdelsesskema/DIJA
  14.02.2017
  Tilføjet "Udestående Haste tlf.25571" på vedligeholdesesskema i amb, ændret åbningstider/DIJA
  07.09.2016
  10.03.2016
  02.03.2016
  17.02.2016
  15.02.2016
  25.06.2015
  15.01.2015
  03.06.2014
  19.03.2014
  27.02.2014
  14.11.2012
  06.11.2012
  01.07.2011
  21.06.2011
  17.06.2011
  07.06.2011
  17.05.2011
  04.05.2011
  05.04.2011
  18.11.2010
  28.10.2010
  27.10.2010
  07.09.2010
  15.06.2010