LMV - Rekvirering af patologiundersøgelser i SP, ver. 12
Info
Dokumentnummer:
235046 /
Version:
12
Håndbog:
Laboratoriemedicinsk vejledning - LMV
Niveau:
Afdeling
Type:
Diverse
Redaktør:
toaa
Fagligt ansvar:
toaa
Ledelsesansvar:
Patologi ROS afd.led.
Godkendt af:
mek
Udgivelsesdato:
06.12.2017
Dokumentbrugere:
Alle Funk./still. i kl. spc.i Somatik, Alle geografier i Somatik, Alle kl. spc. i somatik, Internet, Patologi, Radiologi, Rekvirent
D4Offline app:
 
Laboratoriemedicinsk vejledning - LMV
Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret.
 Vis i Word
      
1) Rekvirering af patologiundersøgelse i Sundhedsplatform (SP)
2) Mærkning af prøver
3) Nødprocedure, vejledninger mv.
4) Utensilier til brug ved elektronisk rekvirering
 
1) Rekvirering af patologiundersøgelse i Sundhedsplatform (SP)

 

Ved rekvirering af patologius. i SP anvendes 2 forskellige rekvireringssystemer afhængigt af, hvor prøven tages:

 

 1. Optime: Peroperative navigator og Post OP
  Anvendes af bl.a. operationsafdelinger, dagkirurgi og endoskopiafsnit.
   
  Efter oprettelse af materialer er det VIGTIGT, at man får genereret ordren.
  Patologirekvisitionen SKAL desuden sendes, INDEN man udskriver patienten i systemet


  Alle materialer oprettes på samme rekvisition. 
   
  'Lokalisationerne' (f.eks. blæretop, blære bagvæg) bør vælges i samme rækkefølge, som de efterfølgende dokumenteres (udfyldelse af oplysninger om materialet og skanning af stregkode).
  Herved sikres at 'prøvenr.' / 'indsamlingsoplysninger' i SP får samme rækkefølge som 'materialenr.' i patologisystemet og svaret i SP.
  Bemærk at patologi ikke har nogen mulighed for at kontrollere om evt. ændret rækkefølge af materialer i patologirekvisitionen skyldes 'at lokalisationer er valgt i anden rækkefølge i SP', eller om der er tale om stregkoderne er sat på bøtterne i forkert rækkefølge.
    

  Materialer der genereres samtidigt, vil automatisk blive sendt på samme rekvisition.
  Der er et loft på 15 materialer, dvs. hvis der er flere end 15, må man sende flere rekvisitioner.
  Hvis der er oprettet både histologi og cytologi materialer, vil de automatisk blive ’splittet’ op til hhv. cytologi- og histologirekvisition.
  Ved frys/makroskopisk vurdering, hvor væv sendes ad flere omgange, skal rekvisitionerne stadig sendes løbende. Materialerne vil som hovedregel blive ’flettet’, dvs. samlet på samme rekvisition ved modtagelsen på patologiafdelingen. 
    
 2. Best/Ord: Bestillinger og ordinationer
  Anvendes af ambulatorier, radiologi og sengeafdelinger.
   
  Der kan oprettes rekvisition med kategorierne: Histologi, cytologi, cervixcytologi og obduktion.
  Alle materialer af samme kategori oprettes på samme rekvisition.
   

Vejledninger til rekvirering af patologiundersøgelse i SP er udarbejdet af Sundhedsplatformen, og kan findes på intranettet.

 

Manualer:

http://intra.regionsjaelland.dk/organisation/tvaerfunk/sundhedsplatform/UddannelseogSupport/Uddannelse/manualer/Sider/default.aspx 

Søg evt. efter 'patologi':

 

 • Patologibestilling under operation-procedure (fælles manualer og plejepersonale) - Optime
 • Patologibestillinger og svar ambulatoriet (ambulatorie manualer) - Best/ord
 • Patologibestillinger og svar - sengeafsnit (lægemanualer) - Best/ord
 • Bestilling af patologi for billeddiagnostiske afdelinger (øvrige faggrupper) - Best/ord

 

Tip Sheet:

http://intra.regionsjaelland.dk/organisation/tvaerfunk/sundhedsplatform/UddannelseogSupport/Uddannelse/tipsheets/Sider/default.aspx

 

 • Bestilling og ordination af Blodudstrygning (fælles) - Best/ord
 • Brug af Gryphon trådløs håndscanner (plejepersonale)

 


 
2) Mærkning af prøver


Se også Mærkning af prøver, rekvisitioner og prioritering (rutine, kræftpakke og haste)

 

 • Præparater mærkes med stregkodeetiket.
   
 • Skal desuden mærkes med CPR-nr. (f.eks. patientlabel)
  HVIS prøven ikke er mærket med CPR-nr. og rekvisitionen IKKE er blevet sendt, kan det blive nødvendigt at kassere prøven, da vi ikke kan vide, hvem den er fra

   
 • Udstrygninger/finnåle mærkes med CPR-nr. og container med stregkode og patientlabel
   
 • Marvudstrygninger eller finnåle fordelt i flere containere mærkes med stregkodeetiket på den ene container og patientens CPR-nr. på alle containere. Brug gerne elastik til at samle dem med.
   
 • Rekvisitioner fra Optime mærkes med gul stregkodelabel fra nummerruller.
   
 • Ved flere materialer kan de evt. mærkes med 'materialets art/lokalisation', f.eks. 'blæretop', '5 cm oppe'.
  Rekvisitioner fra Optime bør IKKE mærkes med 1,2,3..., da prøverne kan få en anden rækkefølge, når de sendes til patologi. (Se afsnit 1.1).
   
 • Rekvisitioner fra Best/Ord mærkes med stregkode fra udprintet PTB
   
 • Der anvendes en stregkodeetiket pr. materiale.
   
 • Placering af stregkodeetiket:
  • Ved histologi og andet cytologi: På smalle prøvebeholdere med diameter under ca. 3 cm sættes stregkode-etiketten lodret/på langs.
  • Ved væskebaseret cervixcytologi: Sættes stregkode-etiketten vandret/på tværs af beholderen, og så den DÆKKER 2D-stregkoderne på beholderen. 
    

Histologisk/cytologisk prøve

i præparatglas, eksempler

Cytologisk prøve

objektglas

  

 

 Cervixctologisk prøve væskebaseret

Knoglemarv 

  

 

NB: Stregkodeetikkerne der skal anvendes i SP er gule og ikke hvide som i denne ill.

 


 
3) Nødprocedure, vejledninger mv.

 

 • Vejledninger vedr. rekvirering, div. patologiundersøgelser, svartider på prøver i kræftpakkeforløb mv. kan findes i LMV (internetversion) eller LMV (D4-version).
   

 • Ved spørgsmål vedr. fremgangsmåde ved rekvirering kontakt patologiafdelingen. Se: Adresser, tlf.nr, åbningstid og henvendelse

 • Spørgsmål vedr. SP samt fejlmelding/indkøb af nye skannere: IT Helpdesk 56 51 55 55.

 • Adgang til Modulet Patoweb i SP tildeles af IT-helpdesk (kræver AD-skabelonen: L-PATO-AP-WEB)


 
4) Utensilier til brug ved elektronisk rekvirering

 

Stregkoder bestilles via Oracle:
   

 • Rulle med Stregkodeetiketter til Optime-bestillinger: 
  Patologietikette m. NPN-stregkode
  Bestillingsnummer: 21400
  Etiketterne til SP er gule og hver rulle indeholder 1000 etiketter.
  Lagerføres på de 5 depter i Holbæk, Køge, Nykøbing F, Roskilde og Slagelse

   
 • PTB (PrøveTagningsBlanket) med etiketter til Best/ord-bestillinger:
  PTB praksis, medcom4
  Bestillingsnummer for Nykøbing F, Næstved og Slagelse: 12069
  Bestillingsnummer for Holbæk, Køge og Roskilde: 16445

 


Version
Godkendt
Revisions information
04.12.2017
09.11.2017
31.03.2016
23.09.2015
01.10.2013
27.08.2013
12.06.2013
27.05.2013
27.02.2012
09.05.2011
15.12.2010
13.04.2010