Kl. Biokemi HOL-KAL-NYK - Prøvetagning på runder og udenfor runder, Holbæk Sygehus, ver. 13
Info
Dokumentnummer:
230853 /
Version:
13
Håndbog:
Klinisk biokemi Holbæk-Kalundborg-Nyk.SJ
Niveau:
Afdeling
Type:
Diverse
Redaktør:
mtjo
Fagligt ansvar:
anib
Ledelsesansvar:
Kl. Bio HOL AL (Afd)
Godkendt af:
anib
Udgivelsesdato:
20.03.2020
Dokumentbrugere:
Bioanalytiker/laborant, Holbæk, Internet, Kemiker, Klinisk Biokemi, Kl. Bio HOL (Afd), Læge
D4Offline app:
 
Klinisk biokemi Holbæk-Kalundborg-Nyk.SJ
Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret.
 
 
1) Formål
2) Anvendelsesområde
3) Fremgangsmåde
3.1) Rundetidspunkter pr. 1. december 2017
3.2) Prøvetagning på runde
3.3) Prøvetagning udenfor runde
4) Ansvarsforhold
5) Dokumentation
6) Definitioner/Søgeord
7) Referencer
 
1) Formål
Beskrive reglerne for prøvetagningsrunderne.
 

2) Anvendelsesområde
Kliniske Biokemisk Afdeling.
 

3) Fremgangsmåde

 


 

3.1) Rundetidspunkter pr. 1. december 2017

 

Rundetidspunkt - alle dage

Svarprioritet

Frist for rekvirering

Kl. 6.00:

HOLANINT

Rutine + FremskyndetKl. 5.55 

Kl. 7.00:

HOLKAI433, HOLKAI434, HOLKAI444,

HOLOKI094, HOLOKI124

Rutine + Fremskyndet Kl. 6.25 

Kl. 7.30:

HOLGEI033, HOLGEI034

HOLMGI044,

HOLNFI035, HOLNFI045,

HOLENI045,

HOLGYI095, HOLGYI125,

HOLKII125,
HOLLUI093,

HOLKII095,

HOLOBI063, HOLOBIO053,

HOLPÆI052, HOLPÆI082,

Rutine + Fremskyndet Kl. 6.55
Kl. 10.30 alle afdelinger Rutine + Fremskyndet  Kl. 10.25

Kl. 13.00 alle afdelinger

Rutine + Fremskyndet Kl. 12.55
Kl. 16.00 alle afdelinger Rutine + Fremskyndet  Kl. 15.55 
Kl. 19.00 alle afdelinger Rutine + Fremskyndet Kl. 18.55
Kl. 21.30 alle afdelinger  Rutine + Fremskyndet  Kl. 21.25 

 


 

3.2) Prøvetagning på runde

På morgenrunden kl. 7.30 kan ALLE prøver (inklusiv sendeprøver til andre laboratorier) rekvireres.

 

Det er vigtigt, at flest mulige prøver rekvireres til denne runde, da bemandingen her er større end resten af døgnet.

 

Prøver til runderne rekvireres i Sundhedsplatformen til den ønskede runde, overvej altid om prøvetagning kan vente til morgenrunde. Der tages rutine og fremskyndede prøver på alle døgnets runder. 

 

Klinisk Biokemisk afdeling skal ikke adviseres telefonisk til rundeprøver.

 

For prøver til alle runderne, udskrives prøvetagningsblanket (PTB) af Klinisk Biokemisk Afdeling.

 

Sidste frist for bestilling af prøver til runderne er angivet i skemaet ovenfor.

 

Lørdage, søndage og helligdage skal antallet af prøvetagninger begrænses mest muligt.


 

3.3) Prøvetagning udenfor runde

Udenfor de angivne prøvetagningsrunder tages kun livsvigtige prøver samt prøver efter specialaftale.

 

Prøverne rekvireres i SP og PTB udskrives på rekvirerende afdeling. 

 

Ved behov for prøvetagning udenfor runde, skal Klinisk Biokemisk Afdeling kontaktes telefonisk på: 

Lokal nr. 8 4375 - i tidsrummet kl. 7.30-15.00, på hverdage

Lokal nr. 8 4376 - livsvigtig i tidsrummet kl. 7.30-15.00, på hverdage

Lokal nr. 8 4386 - i vagtperioden, alle dage

Lørdage, søndage og helligdage skal antallet af prøvetagninger begrænses mest muligt.


 

4) Ansvarsforhold

Ansatte der varetager denne funktion har ansvar for at efterleve denne instruks.

 


 

5) Dokumentation
BCC.
 

6) Definitioner/Søgeord

SP: Sundhedsplatformen

BCC = Laboratorieinformations- og rekvisitionssystem


 

7) Referencer

DS/EN ISO 15189; 2013


Klinisk biokemi Holbæk-Kalundborg-Nyk.SJ - Svartider på klinisk biokemiske analyser - kliniske afdelinger
Version
Godkendt
Revisions information
20.03.2020
Ændret dokument navn
26.01.2018
Tilføjet afd. + tlf. nr.
05.12.2017
Rundetidspunkter rettet
24.10.2016
10.05.2016
06.01.2015
07.04.2014
06.01.2014
02.01.2014
02.01.2012
27.10.2010
02.03.2010
17.02.2010