Kl. Biokemi HOL-KAL-NYK - Svartider på klinisk biokemiske analyser - kliniske afdelinger, ver. 6
Info
Dokumentnummer:
230846 /
Version:
6
Håndbog:
Klinisk biokemi Holbæk-Kalundborg-Nyk.SJ
Niveau:
Afdeling
Type:
Diverse
Redaktør:
mtjo
Fagligt ansvar:
pjbj
Ledelsesansvar:
Kl. Bio HOL AL (Afd)
Godkendt af:
anib, pjbj
Udgivelsesdato:
10.11.2020
Dokumentbrugere:
Bioanalytiker/laborant, Holbæk, Internet, Kemiker, Klinisk Biokemi, Kl. Bio HOL-KAL-ODSH (Afd)
D4Offline app:
 
Klinisk biokemi Holbæk-Kalundborg-Nyk.SJ
Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret.
 
 
1) Formål
2) Anvendelsesområde
3) Fremgangsmåde
4) Ansvarsforhold
5) Dokumentation
6) Definitioner/Søgeord
7) Referencer
 
1) Formål
Formålet er at vejlede om forventede svartider på klinisk biokemiske analyser.
 

2) Anvendelsesområde
Klinisk Biokemisk Afdeling.
 

3) Fremgangsmåde

Svartider og definition for svarprioritet:

 

 Svarprioritet Svartid  Definition 

Rutine

Svar samme dag (for de fleste prøver)

Rutine prøver er ikke-fremskyndede prøver, som analyseres løbende i den daglige produktion

Fremskyndet

Svar inden 3 timer (fra prøvetagning)

Fremskyndede prøver er prøver, hvor svaret skal være til rådighed senest 3 timer efter prøvetagningen.

Livsvigtig

Svar inden 1 time (fra prøvetagning)

Livsvigtige prøver er prøver, hvor det er virkelig livsnødvendigt, at de bliver taget og analyseret straks (svar inden 1 time). Ved denne ordination vil prøvetageren forlade den arbejdsopgave, hun/han er i gang med, for at foretage den livsvigtige prøvetagning. Det er derfor vigtigt, at denne ordination kun bruges i disse specielle tilfælde, af hensyn til serviceringen af andre patienter på sygehuset.

 

Se i øvrigt Kvalitetsmål for Klinisk Biokemi.

 

For analyser udført i Akutlab. - se dokument:

Svartider for klinisk biokemiske analyser - Akutafdelingen


 

4) Ansvarsforhold

Afdelingsledelsen har ansvar for at dette dokument er ajourført.

Afdelingsledelsen har ansvar for at dette dokument er implementeret i afdelingen.


 

5) Dokumentation

Svartider dokumenteres i statistiske udtræk fra LIMS.


 

6) Definitioner/Søgeord 
7) Referencer
DS/EN ISO 15189: 2013
Klinisk biokemi Holbæk-Kalundborg-Nyk.SJ - Kvalitetsindikatorer og -mål for Klinisk Biokemi
Klinisk biokemi Holbæk-Kalundborg-Nyk.SJ - Svartider for klinisk biokemiske analyser - Akutafdelingen
Version
Godkendt
Revisions information
30.10.2020
Genudgives.
04.09.2017
Genudgivet/drni
18.11.2014
06.05.2013
02.01.2012
17.02.2010