Kl. Bio. SUH - Instr. - Blodprøver, sortering og aflevering KOE, ver. 14
Info
Dokumentnummer:
225684 / Instr.
Version:
14
Håndbog:
Klinisk Biokemi SUH
Niveau:
Afdeling
Type:
Instrukser
Redaktør:
dija
Fagligt ansvar:
ckel
Ledelsesansvar:
KBA SUH PPP
Godkendt af:
ckel
Udgivelsesdato:
20.12.2018
Dokumentbrugere:
Bioanalytiker/laborant, Internet, Kemiker, Klinisk Biokemi, Kl.Bio KOE Alle, Køge, Leder, Læge, Lægesekretær/Sekretær
D4Offline app:
 
Klinisk Biokemi SUH
Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret.
 Vis i Word
      
1) Formål
2) Anvendelsesområde
3.1) Fremgangsmåde, Hverdage
3.1.1) Sortering af prøver
4) Ansvarsforhold
5) Dokumentation
6) Definitioner/Søgeord
7) Referencer
 
1) Formål

At beskrive ankomst/registrering(materialemodtagelse) af alle blodprøver på Klinisk Biokemisk Afdeling. 


 
2) Anvendelsesområde

Klinisk Biokemisk Afdeling Køge.


 
3.1) Fremgangsmåde, Hverdage

Alle prøver skal materialemodtages.¨

 

Prøver der kommer på Sysmex eller Flexlab materialemodtages på udstyret, øvrige prøver materialemodtages manuelt, se KBA, REGIONAL materialemodtagelse. Derefter sorteres de, som beskrevet i  afsnit 3.1.1 Sortering af prøver.

 

Døgnurin dunke sættes på det røde bord foran forsendelsen, disse vejes og volumen/tid indtastes.

Se instruks Forsendelse, arbejdsgang.


 
3.1.1) Sortering af prøver

Prøver der kommer med kørsesordningen, Hundige, Faxe eller amb sorteres som følger

 • Kørselsordning: 2ml og 4 ml EDTA glas afleveres direkte på Sysmex.

 

 • Kørselsordning: 6 ml EDTA glas til TCN tages fra. Prøverne afleveres på rødt rullebord ved forsendelsen.

 

 • Amb, Hundige og Faxe: Sysmex og HbA1c glas afleveres ved Sysmex.

 

 • Centrifugerede glas sættes i rack og afleveres ved Flexlab.

 

 • Ucentrifugerede glas afleveres ved Flexlab og her loades prøverne via IOM eller BIM.

 

 • Uriner og prøver med løs prop sættes i rack til " prøver med løs prop".

 

 • Projektprøver, specialprøver og glas med samme pmb nummer afleveres i det røde stativ på det røde bord foran forsendelsen. Eksempel: prøver på is, quantiferon, prøver beskyttet mod lys.

 

 • Sænkninger sættes i stativ eller i SR-apparat i ambulatoriet, Husk at prøverne skal være materialemodtaget.

 

 

 • A-punktur skal ved modtagelse være mærket med cpr-nummer, navn og afdelings-kode eller være oprettet i Flexlink. A-punktur skal ikke materialemodtages.

 

 • Andre prøver til ABL skal afleveres personligt. F.eks MetHb, SBEc, Lactat, Klorid.

Prøver fra  sengeafdelinger og Akutafdeling

Prøverne sendes med rørpost hvor dette er muligt, hvis ikke sættes Sysmex prøver på sysmexapparatet og resten afleveres ved Flexlab, når man retunerer til KBA.

Særligt vedr. Ammonium

Glassene skal opbevares på isbad indtil prøvetagning. Se LMV.

Efter prøvetagning sendes prøverne straks med rørpost, og der ringes til Forsendelsen på lokal 25577, som foretager kølecentrifugering.

Vurdering af prøvemateriale 

Se Udpakning af indsendte prøver afs. 3

PTB´er

 • Diverse bestillinger nr 999 skal have PTB med, afleveres på rødt rullebord ved forsendelsen.
 
4) Ansvarsforhold
 • Alle ansatte i afdelingen/ansatte der varetager denne opgave har ansvar for at efterleve dette dokument. 
     
 • Alle ansatte har pligt til at påtale eventuelle fejl og fremkomme med eventuelle forbedringsforslag til dette dokument.

 
5) Dokumentation
Ingen.
 
6) Definitioner/Søgeord
Ingen.
 
7) Referencer

Bilag

Ingen

 

Findes på print i forsendelsen


Standard DS/EN 15189:2013 - 5.04.05 Transport af prøver
Standard DS/EN 15189:2013 - 5.07.02 Opbevaring, tilbageholdelse og bortskaffelse af kliniske prøver
Version
Godkendt
Revisions information
18.12.2018
Ændret Faglig Ansvarlig/Vvm Slettet PTB'er skal med til Type og BAC i 3.1.1/DIJA
30.11.2017
Konkretiseret håndtering af 6 ml EDTA glas til TCN i afsnit 3.1.1. Slettet revision, tilføjet KOE/DIJA
13.03.2016
09.02.2016
17.09.2015
22.04.2015
01.07.2014
25.04.2014
27.02.2014
27.08.2012
23.03.2011
16.02.2011
14.12.2010
08.01.2010