Mikrobiologi - Hjertestopbehandling, ver. 18
Info
Dokumentnummer:
2250 /
Version:
18
Håndbog:
Klinisk mikrobiologi
Niveau:
Afdeling
Type:
Retningslinjer
Redaktør:
ssak
Fagligt ansvar:
blro
Ledelsesansvar:
KMA SLA-NFS afd.ledelse
Godkendt af:
ssak
Udgivelsesdato:
01.03.2017
Dokumentbrugere:
Bioanalytiker/laborant, Internet, Klinisk Mikrobiologi, Kl. mikrobiologi - (reg), Nykøbing F., Nødprocedure, Slagelse
D4Offline app:
 
Klinisk mikrobiologi
Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret.
 Vis i Word
Alarmering fra afdelingens mobiltelefon er 5855 2222 fordi KMA har TDC-abonnement og derfor ikke er at opfatte som en "sygehus mobil telefon"
 

 

1. Formål

 

At sikre hurtig og korrekt arbejdsgang ved hjertestop.

  

 

2. Anvendelsesområde

Den regionale klinisk mikrobiologiske afdeling, Slagelse afdeling og Nykøbing F. afdeling. 

 

 

3. Fremgangsmåde

 

Hjertestop konstateres ved:

  1. Manglende respiration.
  2. Bevidstløshed.

 

Slagelse:

Ved hjertestop gøres følgende: 

  1. Alarmering internt i afdelingen. 
  2. Ring 5855 2222 KMAs mobiltelefoner eller 52222 (bordtelefoner) og meld hjertestop - husk at angive lokalitet.
  3. Genoplivningsbehandling indledes.
  4. Hjertestopvognen og hjertestarter hentes.


Hjertestopvognen står på Radiologisk Afdeling i Anæstesi-forberedelsesrum (05/10) mellem kabine 12.1 og kabine 11.1. (På den gang, hvor Biokemisk og Radiologisk Afdeling har venteværelse).

Hjertestarter findes ved rum 45-2632 (store kølerum).

 

Nykøbing F.:

Ved hjertestop gøres følgende:

1.  Alarmering internt i afdelingen.

2.  Ring 15000 og meld hjertestop - husk at angive lokalitet.

3.  Genoplivningsbehandling indledes.

4. Hjertestarter hentes

Hjertestarteren hænger udenfor laboratoriegangen mod OP

 

Se den regionale retningslinje for Hjerte-lunge-redning af voksne for sundhedsfagligt personale (D4 504037) vedr alarmering, hjertemassage, kunstigt åndedræt og andvendelse af hjertestarter ifm basal genoplivning af voksne

 

 

4. Ansvarsforhold

 

Det er afdelingsledelsens ansvar at sørge for, at alle medarbejdere har modtaget undervisning i behandling af hjertestop.

Radiologisk afdeling vedligeholder udstyr og medicin på hjertestopvognen i Slagelse

 

5. Dokumentation

 

HR-portalen dokumenterer medarbejdernes deltagelse i hjertestop kursus.  

  

 

6. Definitioner

 

Hjertestarter: AED / Automatisk Ekstern Defibrillator

 

 

7. Referencer

 

Regional retningslinjer:

Hjertestopbehandling

 

8. Papirversioner

Slagelse: Print i mappe i rum 45-2609, prøvemodtagelse

Nykøbing: Ingen papirversioner

 

KMA:

Undervisning i Hjerte-Lunge redning

 

 

 

 

 

 

 


Standard DDKM for Sygehuse 2. version - 2.13.01 Hjertestopbehandling
Version
Godkendt
Revisions information
01.03.2017
22.02.2017
23.12.2016
29.07.2016
24.09.2015
30.01.2014
18.09.2013
18.09.2013
06.03.2012
09.01.2012
10.10.2011
07.09.2011
30.06.2011
27.06.2011
18.03.2011
10.02.2010
12.11.2008
16.01.2008
02.03.2007
21.03.2006
24.02.2006
06.01.2004