NAE-SLA-RIN sygehuse - Fællesintroduktion for nyansatte medarbejdere, ver. 4
Info
Dokumentnummer:
222520 /
Version:
4
Håndbog:
Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse
Niveau:
Type:
Instrukser
Redaktør:
malsc
Fagligt ansvar:
tcol
Ledelsesansvar:
Sygehusledelsen NSR
Godkendt af:
vbac
Udgivelsesdato:
11.07.2018
Dokumentbrugere:
AFD. Led. NSR, Internet, Næstved, Ringsted, Slagelse
D4Offline app:
 
Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse
Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret.
 Vis i Word
      
1) Formål
2) Anvendelsesområde
3) Fremgangsmåde
3.1) Tilmelding og indkaldelse til fællesintroduktion
3.2) Hvornår afholdes fællesintroduktionen
3.3) Hvor afholdes fællesintroduktionen
4) Ansvarsforhold
5) Dokumentation
6) Definitioner/Søgeord
7) Referencer
 
1) Formål
At sikre, at nyansat personale opnår kendskab til Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse som organisation, herunder organisationsopbygning, mål og strategi, styrings-setup, forbedringsarbejde, beredskabsplan, Hjerte-Lunge-Redning, teoretisk og praktisk brandinstruktion m.v.
 
2) Anvendelsesområde

Retningslinjen omfatter medarbejdere, der hører organisatorisk under Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse.

 

Alle nyansatte skal som udgangspunkt deltage i fællesintroduktionen, hvis flg. kriterier er opfyldt:

 

 • at vedkommende ikke tidligere har været ansat ved Næstved, Slagelse eller Ringsted sygehuse

ELLER

 • ikke har deltaget ved fællesintroduktion indenfor de sidste 2 år eller aldrig

OG

 • skal være ansat ved sygehuset i mere end 3 måneder

OG

 • er ansat i mere end 18,5 time om ugen.

 

Hvis de ovenstående kriterier er opfyldt, er deltagelse i fællesintroduktionen obligatorisk.


 
3) Fremgangsmåde

Introduktionsforløbet omfatter

 • fællesintroduktion den 1. hverdag i måneden
 • undervisning i Sundhedsplatformen (forkortes herefter SP) den 2.-12. i måneden
 • undervisning i Hjerte-Lunge-Redning (HLR) og MAT/Den kritisk syge patient på 4. hverdag (hvis der er sammenfald med SP undervisningen, rykkes deltagelsen i HLR/MAT/Den kritisk syge patient til måneden efter)

 

Administrationen varetager tilrettelæggelse, koordinering og praktisk afvikling af fællesintroduktionen.

 

CUK afvikler SP-undervisningen.

 

Anæstesiafdelingerne har ansvaret for undervisning i HLR/MAT/Den kritisk syge patient.


 
3.1) Tilmelding og indkaldelse til fællesintroduktion

Når ny medarbejder ansættes, tilmelder nærmeste leder den nye medarbejder til fællesintroduktion. Tilmeldingen foregår via en elektronisk formular, som findes på intranettet.

 

Deadline for tilmelding er den 20. i måneden

 

Hvis en medarbejder indstilles til ansættelse efter den 20. i måneden, rettes der henvendelse til Administrationen for at høre, om der er plads - dog senest 3 hverdage inden introduktionen afvikles. Kontaktoplysninger fremgår ligeledes af intranettet.

 

Det er ikke muligt at sende nyansatte til fællesintroduktion uden forudgående tilmelding.

Når lederen tilmelder en ny medarbejder via tilmeldingsformularen på intranettet, sender systemet automatisk en kvitteringsmail. Af mailen fremgår alle de praktiske oplysninger, som den nyansatte skal have. Lederen videresender mailen til den nyansatte i god tid inden fællesintroduktionen.

 

Hvis en nyansat ikke mener at have modtaget indkaldelse og program, skal den pågældende kontakte Administrationen på nsr-adm-sek@regionsjaelland.dk - rettelser og afmelding kan ske til samme mailadresse.

 

Hvis medarbejderen udebliver uden afbud, retter Administrationen henvendelse til den pågældende afdelingsleder med henblik på evt. opfølgning og evt. ny tilmelding.


 
3.2) Hvornår afholdes fællesintroduktionen

Introduktionsforløbet ligger i tidsrummet 1.-12. hverdag i måneden, begyndende med fællesintroduktionsdagen på 1. hverdag i måneden.

 

Da mange medarbejdere har fri den 1. maj iht. overenskomst, rykker hele programmet i denne måned til 2. hverdag i stedet.


 
3.3) Hvor afholdes fællesintroduktionen

Fællesintroduktionen afholdes på Slagelse Sygehus i Foredragssalen, Ingemannsvej 20. 


 
4) Ansvarsforhold

 

Afdelingsledelsen har ansvaret for:

 • at nyansatte tilmeldes fællesintroduktionen via intranettet
 • at sikre, at den nyansatte deltager i de nødvendige fælles introduktionsdage
 • At framelde medarbejderen til de planlagte aktiviteter, hvis medarbejderen bliver forhindret - inden den 20. i måneden sker dette på intranettet og efter den 20. ved at give besked på nsr-adm-sek@regionsjaelland.dk
 • At videresende kvitteringssvar med praktiske oplysninger til den nyansatte
 • At nyansatte sundhedsfaglige medarbejdere tilmeldes SP undervisning via Kompetenceportalen
 • At alt personale har modtaget som minimum basal Hjerte-Lunge-Rednings-undervisning samt har deltaget i såvel den teoretiske som den fysiske del af brandøvelsen

 

Den nyansatte har ansvaret for:

 • At deltage ved fællesintroduktionen (mødepligt)
 • At kvittere for deltagelse med sin underskrift på listen over tilmeldte deltagere
 • At, i tilfælde af sygdom, ferie eller andet lovligt fravær, framelde til nærmeste leder 

 

Administrationen har ansvaret for:

 • at planlægge og afvikle fællesintroduktionen for nyansatte medarbejdere
 • at registrere den nyansattes deltagelse i fællesintroduktionen og brandundervisningen i HR-portalen

 

Oplægsholdere har ansvaret for:

 • At oplægsmateriale mm. er udarbejdet og opdateret
 • At sørge for suppleant ved fravær. Dette meddeles til Administrationen hurtigst muligt
 • At komme min. 5 minutter, før oplægget er programsat til

 

Undervisere i HLR og Den Kritisk Syge Patient:

 • At tilrettelægge undervisningen
 • At føre tilsyn med og registere, hvem der deltager

 

Anæstesiologisk afdeling har ansvaret for:

 • At alle nyansatte, som det er relevant for, undervises i "MAT/Den kritisk syge patient" og som minimum i basal Hjerte-Lunge-Redning.
 
5) Dokumentation

Deltagerne i fællesintroduktionen bekræfter med deres underskrift, at de er mødt op til fælleintroduktionen på 1. hverdag, samt deltaget i brandundervisningen.

 

Deltagelse i Hjerte-Lunge-Redning dokumenteres i Anæstesiologisk Afdeling.

 

Deltagelse på fællesintroduktion, brandundervisning, HLR og MAT/Den kritisk syge patient dokumenteret i HR-portalen.

 

Deltagerlister for fællesintroduktionen journaliseres i Fics.


 
6) Definitioner/Søgeord 
7) Referencer

Information om fællesintroduktionen, tilmelding mv. findes på intranettet - følg dette link.


Standard DDKM for Sygehuse 2. version - 1. 4.03 Introduktion af nyt personale
Version
Godkendt
Revisions information
10.07.2018
22.04.2012
23.06.2011
29.07.2010