Anæstesiologi HOL - Brandinstruks for Intensiv-/opvågningsafsnit, ver. 5
Info
Dokumentnummer:
216325 /
Version:
5
Håndbog:
Anæstesiologi Holbæk
Niveau:
Afdeling
Type:
Instrukser
Redaktør:
gich
Fagligt ansvar:
jbma
Ledelsesansvar:
Anæ HOL Leder
Godkendt af:
jbma
Udgivelsesdato:
08.03.2018
Dokumentbrugere:
Alle Funk./still. i kl. spc.i Somatik, Anæstesi, Anæ HOL ITA p, Anæ HOL I sekr, Brand, Holbæk, Internet
Anæstesiologi Holbæk
Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret.
  Vis i Word
      
1) Formål
2) Anvendelsesområde
3) Fremgangsmåde
4) Ansvarsforhold
5) Dokumentation
6) Definitioner/Søgeord
7) Referencer
  
1) 
Formål

At sikre, at personalet på Intensiv-/Opvågningsafsnit ved, hvordan de skal forholde sig i tilfælde af brand.


 
2) 
Anvendelsesområde
Intensiv-/Opvågningsafsnit 12-3, Holbæk Sygehus.
 
3) 
Fremgangsmåde

Når brand opdages:

 

Alarmér:

 • Ring: Telefon 85555 (Informationen)
 • Meld: Brand på Intensiv afsnit/Opvågningsafsnit
 • Oplys:
  • Hvor? (stue, gang, rum)
  • Hvad brænder?
  • Hvem der melder? (navn)

 

OBS: Alarmering via brandtryk skal altid suppleres med telefonisk brandmelding.

 

Red:

Evakuér patienter og personale fra den brændende stue/område. Respiratorpatienter skiftes til ventilation med Ambu-pose og løs iltflaske.

Personalets sikkerhed går i denne situation forud for patienternes. Dvs. hvis patienten kun kan reddes ved at personalet udsætter sig selv for fare, må redningen af patienten opgives.

 

Begræns branden:

Luk om muligt vinduer og døre i brændende område.

 

Sluk:

Er der mulighed for det, påbegyndes slukning af branden.

Personalet skal holde sig orienteret om, hvor brandtæpper, slukningsmateriel og flugtveje er placeret i afsnittet.

 

Sæt en person til at møde brandvæsenet, når de ankommer, og afgiv situationsmelding til indsatslederen. Indsatslederen har herefter ledelsen af den videre indsats.

 

OBS: Elevatorerne må ikke benyttes ved brand.

 

Iltflasker og trykflasker:

Skift til løse iltbomber hos de patienter, der har behov for ilttilskud.

 

Der er 8 plomberede iltbomber i forgangen ved stue 1 - rum nr. 12-360.

Der er 4 iltbomber i apparaturrummet ved Opvågningen - rum nr. 12-318.

 

Fjern om muligt alle trykflasker fra brændende område.

 

Ilt, trykluft og atmosfærisk luft afbrydes til det brændende område.

 

I Intensiv er afbryderventilerne placeret gruppevis i gangen inde på Intensiv

 • Stue 1, 2/3 og 4 har skab med afbryderventiler på væggen ved indgangen til stue 2/3
 • Stue 5, 6 og 7 har skab med afbryderventiler på væggen mellem stue 5 og 6
 • Stue 8, 9 og 10 har skab med afbryderventiler på væggen mellem stue 9 og 10

 

I Opvågningen er afbryderventilerne placeret gruppevis ved sengeplads 1 og 5. Ventilerne lukkes ved at dreje hanerne højre om (med uret).

 • Sengeplads 1, 2, 3 og 4 har afbryderventiler bag låge på væggen ved sengeplads 1
 • Sengeplads 5, 6, 7, 8, 9 og 10 har afbryderventiler bag låge på væggen ved sengeplads 5

 

Evakuering:

Afdelingen kan betragtes som 4 områder:

 1. Evakuering fra stue 1 må ske via kontorgangen. Evakuering fra stue 2/3 må ske via den indre gang
 2. Evakuering fra stuerne 4-10 må ske via den indre gang ud fra området
 3. Evakuering fra den store opvågningsstue må ske til intensiv-området eller ud på kontorgangen
 4. Fra intensiv kontorgangen er flugtveje i alle retninger

 

Områder, hvortil patienterne kan flyttes, kan være:

 • Dagkirurgisk operationsgang/opvågning
 • Centrale Operationsgang (COP). Vær dog opmærksom på, at hvis en brand breder sig til plateauet og elevatorerne, er evakueringsmulighederne fra COP begrænsede til trapper
 • Afdeling 09-3 eller andre sengeafsnit

 

Ansvarlig i situation med brand:

Den person, som opdager branden, leder og fordeler opgaverne, indtil anæstesilægen er ankommet.

Den lægelige chef på Intensiv-/Opvågningsafsnit eller den ansvarshavende speciallæge er bestemmende indtil andet aftales.

I vagttid er anæstesiologisk forvagt ansvarshavende. Bagvagt tilkaldes og deltager i fortsat redning og evakuering.

Afdelingsledelsen kontaktes.

 

Når brandvæsenets indsatsleder er ankommet, har han ledelsen af den videre indsats.

 

Brand i tilstødende afdelinger:

Ved brand i etagen under Intensiv-/Opvågningsafsnit, vil der hurtigt komme røggener, og der er risiko for gennembrud af branden, derfor skal afdelingen evakueres.


 
4) 
Ansvarsforhold

Afsnitsledelsen er ansvarlig for vedligeholdelse og implementering af retningslinjen.

Den enkelte medarbejder er ansvarlig for at kende og efterleve retningslinjen.


 
5) 
Dokumentation 
6) 
Definitioner/Søgeord 
7) 
Referencer

Beredskabsplan: Brand- og evakueringsinstruks, dok. nr. 419870.

Brandsikkerhed, dok. nr. 352756

Version
Godkendt
Revisions information
08.03.2018
02.06.2015
05.03.2014
01.08.2012
08.09.2009