Anæstesi ROS-KOE - Brand og evakueringsinstruks for Central Operationsgang, SUH, Køge, ver. 9
Info
Dokumentnummer:
215898 /
Version:
9
Håndbog:
Anæstesiologi Roskilde-Køge
Niveau:
Type:
Instrukser
Redaktør:
glb
Fagligt ansvar:
chj
Ledelsesansvar:
LED SUH ANÆ
Godkendt af:
bikri, dbj
Udgivelsesdato:
14.10.2021
Dokumentbrugere:
SUH Anæstesiologisk Afdeling Køge, Brand, Internet
D4Offline app:
 
Anæstesiologi Roskilde-Køge
Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret.
  
 
1) Formål
2) Anvendelsesområde
3) Fremgangsmåde
4) Ansvarsforhold
5) Definitioner/Søgeord
6) Referencer
  
1) 
Formål

 

 • At sikre en hensigtsmæssig adfærd og viden ved brand
 • Have kendskab til placering, samt korrekt håndtering af udstyr til brandbekæmpelse
 • At instruere afdelingens personale i forholdsregler ved brand og eksplosion

 
2) 
Anvendelsesområde

 

Gælder for Central Operationsgang, Anæstesiologisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital, Køge.


 
3) 
Fremgangsmåde

 

Alarmering via telefon:

 • Brandalarm via 22121
 • Meld Brand
 • Oplys: Hvor - Afsnit - Stue
 • Hvad der brænder
 • Hvem melder

 

Alarmering via brandtryk, ion og røgmeldere:

 • Der skal altid alarmeres via telefon 22121, da omstillingen ikke får besked om hvilken afdeling der er brand på og derfor ikke kan sende hjælp
 • Alarmen går direkte til Brandvæsnet
 • En afgivet brandalarm kan ikke annulleres/afmeldes

 

Bekæmp ilden:

Personer

 • fjern tøj, brug brandtæppe eller rigelig mængder kuldslået vand
 • fortsæt afkøling af de beskadigede områder med kuldslået vand indtil lægebehandling indledes

 

El-udstyr

 • afbryd strømmen i vægkontakt, brug brandtæppe eller CO2-slukker

 

Væsker

 • brug brandtæppe eller CO2-slukker, aldrig vand da dette vil kunne brede den brændende væske til et større areal

 

Brandmateriel

 • Brandslanger og slangevindeskabe forefindes på gang 1 ved anæstesi rent depot N 3013 og gang 2 mellem stue 5 og 6
 • Der forefindes håndslukker og brandtæppe på gang 1 ved skyllerum N 3021

 

Luftarter

 • Luk for luftarterne til det brændende rum
 • gang 1 (operationsstuerne 1-6) er hanerne placeret i væggen ved den pågældende operationsstue og medtager også det tilhørende indsovningsrum
 • gang 2 er hanerne placeret mellem stue 7 og 8 samt 9 og 10
 • Til medio-teknikrummet N3010, er nødstopspærringsboksen placeret på gang 1 ved siden af rummet
 • Alle andre udtag i birum afbrydes af Teknisk Afdeling

 

Ved evakuering

 • Afhængig af brandens omfang og lokalitet evakueres patienter i seng til henholdsvis Intensiv-/Opvågningsafsnit
 • Ved behov for ventilation benyttes O2-bomben fra operationsstuen
 • Både gang 1 og gang 2 har evakueringsudgange i begge ender, mærket med grønne skilte "UD"
 • Ved evakuering til stueplan transporteres patienter på madrasser via indvendige trappe­skakt til sygehusets bagside eller til samlingssted i forhallen, eller via de udvendige ståltrap­per til sygehusets bagside
 
4) 
Ansvarsforhold

 

Afdelingsledelsen er ansvarlig for implementering af intruksen.

 

Den enkelte medarbejder har ansvar for at kende og anvende instruksen.

Den der opdager brand, har ansvaret for at alarmere tilstedeværende personer og brandvæsen.

 

Afdelingsledelsen er ansvarlig for løbende at gennemgå afdelingens arealer for at sikre, at arealerne er friholdt for farlige materialer og at flugtvejene i afsnittet er friholdte.

 

Det enkelte personale har pligt til at gennemgå Tryg Brandskole.


 
5) 
Definitioner/Søgeord

 

Gang 1: Tavlegangen.

Gang 2: Operationsstuerne 7, 8, 9 og 10.


 
6) 
Referencer

 

 • Beredskabsplan - 11.03 - Brand- og evakueringsinstruks
 • Brandskolen
Brand og evakueringsinstruks (.pdf)
Version
Godkendt
Revisions information
14.10.2021
04.09.2020
21.06.2018
25.06.2015
02.01.2014
29.11.2013
05.04.2011
06.01.2011
19.03.2010