Anæstesiologi HOL - Brandinstruks for Tværfagligt Smertecenter/Palliativt Team, ver. 6
Info
Dokumentnummer:
215271 /
Version:
6
Håndbog:
Anæstesiologi Holbæk
Niveau:
Afdeling
Type:
Instrukser
Redaktør:
gich
Fagligt ansvar:
olhn
Ledelsesansvar:
Anæ HOL Leder
Godkendt af:
jbma, mafr, mmla, olhn
Udgivelsesdato:
15.04.2016
Dokumentbrugere:
Alle Funk./still. i kl. spc.i Somatik, Anæstesi, Anæ HOL Sm, Brand, Holbæk, Internet
Anæstesiologi Holbæk
Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret.
  Vis i Word
      
1) Formål
2) Anvendelsesområde
3) Fremgangsmåde
4) Ansvarsforhold
5) Dokumentation
6) Definitioner/Søgeord
7) Referencer
  
1) 
Formål

At sikre, at personalet i Tværfagligt Smertecenter/Palliativt Team ved, hvordan de skal forholde sig i tilfælde af brand.


 
2) 
Anvendelsesområde

Alle ansatte i Tværfagligt Smertecenter/Palliativt Team.


 
3) 
Fremgangsmåde

Der er flugtvej i hver ende af gangen på 1. sal og i stueplan.

 

Når brand opdages:

 

Alarmer:

  • Ring: Telefon 5555 (omstillingen)
  • Meld: Brand på afdeling Tværfagligt Smertecenter/Palliativt Team, Birkevænget 3, Bygning 24, Opgang N2
  • Oplys:
    • Hvor? (gang, rum)
    • Hvad brænder?
    • Hvem der melder? (navn)

 

Området har automatisk brandmelder, så brandvæsnet er formentlig allerede på vej, når der ringes.

 

Red

Evakuer patienter og personale fra det brændende område.

 

Begræns branden:

Luk om muligt vinduer og døre i det brændende område.

 

Teknisk afdeling, som automatisk tilkaldes ved brand, aftaler med ansvarshavende personale, hvornår strømforsyning og ilt kan afbrydes til det berørte område.

 

Sæt en person til at møde brandvæsnet, når de ankommer, og afgiv situationsmelding til indsatslederen. Indsatslederen har herefter ledelsen af den videre indsats.

 

Sluk:

Er der mulighed for det og personale til det, påbegyndes slukning af branden. Personalet skal holde sig orienteret om, hvor brandtæpper og slukningsmateriel er placeret i afdelingen.


 
4) 
Ansvarsforhold

Afsnitsledelsen har ansvar for at udarbejde og implementere instruksen.

Personalet har ansvar for at kende og anvende instruksen.


 
5) 
Dokumentation

To gange årligt læser personalet brandinstruksen, dokumenteres af afdelingssygeplejersken i en mappe.

En gang årligt gennemgår personalet den elektroniske brandskole. Registreres i en data

base i Driftsafdelingen


 
6) 
Definitioner/Søgeord

 


 
7) 
Referencer

D4, Sygehusvæsen, Beredskab: Dok. nr. 419870: Brand- og evakueringsinstruks

Version
Godkendt
Revisions information
14.04.2016
11.03.2014
24.01.2014
06.06.2013
16.02.2012
26.08.2009