Anæstesi NFS - Frisk frossen plasma og trombocytter hos patienter med sepsis og DIC, ver. 4
Info
Dokumentnummer:
212799 /
Version:
4
Håndbog:
Anæstesiologi Nykøbing F
Niveau:
Afdeling
Type:
Instrukser
Redaktør:
ru
Fagligt ansvar:
jjon
Ledelsesansvar:
Anæ NFS (Afd)
Godkendt af:
bsjo, jjc
Udgivelsesdato:
31.01.2013
Dokumentbrugere:
Anæstesi, Anæst NFS, Internet, Læge, Lægesekretær/Sekretær, Nykøbing F., Nødprocedure, SOSU ass./hj. og sygehj., Sygeplejerske
D4Offline app:
 
Anæstesiologi Nykøbing F
Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret.
 Vis i Word
      
0) Udarbejdet af
1) Formål
2) Anvendelsesområde
3) Fremgangsmåde
4) Ansvarsforhold
5) Dokumentation
6) Definitioner/Søgeord
7) Referencer
 
0) Udarbejdet af

Specialeansvarlig Overlæge Jørgen Jørgensen


 
1) Formål

At sikre korrekt brug af blodprodukter ved septiske tilstande og DIC.


 
2) Anvendelsesområde

Anæstesi afdelingen Nykøbing F sygehus.

 

FFP må ikke gives som plasma-expander hos den septiske patient. I stedet bruges Ringer acetat og evt albumin.


 
3) Fremgangsmåde

FFP må kun anvendes ved INR > 4 og ved tydelig blødningsrisiko, det vil sige at patienten bløder fra slimhinder og indstiksteder. Og der skal først gives antitrombin.

 

Trombocytter og FFP kan i sjældne tilfælde anvendes før operative indgreb ved trombocytter < 20 og INR > 2.


 
4) Ansvarsforhold

Det er lægens ansvar at stille indikation og ordinere blodprodukter hos patienter med sepsis og DIC.

Sygeplejersken har ansvar for at dokumentere, observere og rapportere forhold omkring behandlingen.


 
5) Dokumentation

Ved komplikationer, skal dette noteres i læge- og sygeplejedokumentation.

Lægen ordinerer blod på observationsskemaet og i journalen, sygeplejersken dokumenterer indgift med posenr. på observatonsskema, samt udfylder transfusionsskema og transfusionjournal - sidstnævnte lægges i kasse på sekretærkontoret.


 
6) Definitioner/Søgeord

Ved svær sepsis og DIC er koagulationssystemet hyperaktiveret med intravaskulære tromber. Der er forbrug af både pro- og antikoagulante faktorer og patientens koagulationssytem er dysreguleret. Hovedproblemet er hyperkoagulation med thrombedannelse, og på grund af forbrug af koagulationsfaktorer ses sekundær udvikling af indre blødninger.

 

Det er meget vigtigt at undgå at give FFP og trombocytter. Ved indgift af disse blodkomponenter ses ofte en forværring af DIC-relaterede symptomer. Populært sagt "man hælder ved på det bål, som allerede er i brand" ved at tilføre koagulationsfaktorer til et hyperaktiveret koagulationssytem. Typisk ses en forværring af den respiratoriske tilstand.


 


 
7) Referencer

Tromb Res. 2002 Oct 31;107 supplerende 1:s9-17. Fresh frozen plasma in patients with disseminated intravascular coagulation or in patienets with liver deseases.

 

Surviving Sepsis Campaign: International Guidelines for management of Servere sepsis and Septic shock; 2008.

 

www.dicsepsis.org


Version
Godkendt
Revisions information
31.01.2013
14.06.2011
11.02.2010
10.08.2009