Klin-Fys-nuklear Regionalt - - Betjening af brandslange., ver. 4
Info
Dokumentnummer:
211544 /
Version:
4
Håndbog:
Klinisk fysiologi og nuklearmedicin Regionalt
Niveau:
Afsnit
Type:
Instrukser
Redaktør:
hmda
Fagligt ansvar:
chhl
Ledelsesansvar:
Kl. Fys/Nuklear HOL
Godkendt af:
lfhr
Udgivelsesdato:
28.06.2018
Dokumentbrugere:
Bioanalytiker/laborant, Brand, Holbæk, Internet, Klinisk Fys. og Nukl., Kl. Fys/Nuklear HOL, Læge, Lægesekretær/Sekretær, Sygeplejerske
D4Offline app:
 
Klinisk fysiologi og nuklearmedicin Regionalt
Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret.
  Vis i Word
  
 

1. Formål

 

At sikre korrekt betjening af afdelingens brandslange.

 

2. Anvendelsesområde 

 

Klinisk Fysiologisk Afdeling

 

3. Fremgangsmåde

 

Betjening af brandslange skal udføres på følgende måde:

 

  • Rul slangen ud.
  • Åben hovedhanen i skabet (håndtag drejes nedad).
  • Hold med den ene hånd på selve slangen og drej højre om på det orange stykke med den anden hånd.
  • Til slut drejes venstre om på det orange stykke for at lukke for brandslangen.
  • Efter endt brug lukkes for hovedhanen i skabet. (Husk at tage trykket fra slangen ved hurtigt lige at åbne og lukke på slangen)
  • Slangen rulles tilbage i skabet.

 

Ved introduktion af nyansatte, foretages afprøvning af brandslange ud af vindue, der er i glaspartiet for enden af gangen.

Der er 2 brandslanger, der er placeret i hver ende af gangen.

 

Vejledning med "betjening af brandslange" er placeret indvendig på lågen i brandslange-skabet.

 

4. Ansvarsforhold

 

Gælder alle medarbejdere på afdelingen.

 

Den lokale Arbejdsmiljøleder har ansvar for at medarbejdere får undervisning i at bruge brandslange.

 

5. Dokumentation

 

Det påhviler den enkelte at registrere afvigelser fra instruksen i D4 Request.

 

6. Definitioner

 

Ingen

 

5. Referencer

 

Arbejdets udførelse nr. 559 af juni 2004.

 

 

 

 

 

 

Version
Godkendt
Revisions information
29.05.2018
13.08.2015
26.10.2012
19.06.2009