Medicin KOE - Lumbalpunktur, fremstilling og prøveforsendelse, ver. 13
Info
Dokumentnummer:
209115 /
Version:
13
Håndbog:
Medicin Køge
Niveau:
Afdeling
Type:
Instrukser
Redaktør:
ljni
Fagligt ansvar:
klae
Ledelsesansvar:
L KOE Medicin
Godkendt af:
lhn
Udgivelsesdato:
17.01.2020
Dokumentbrugere:
Diætist, Gastroenterologi, Internet, Køge, Leder, Læge, Lægesekretær/Sekretær, Med KOE, SOSU ass./hj. og sygehj., Sygeplejerske
D4Offline app:
 
Medicin Køge
Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret.
  Vis i Word
      
1) Formål
2) Anvendelsesområde
3) Fremgangsmåde
4) Ansvarsforhold
5) Dokumentation
6) Definitioner/Søgeord
7) Referencer
  
1) 
Formål

 

 


 
2) 
Anvendelsesområde

Medicinske sengeafdelinger samt Undersøgelsesstuen.

 

 

 

 

 


 
3) 
Fremgangsmåde

Hvis undersøgelsen foregår på undersøgelsesstuen, skal patienten køres dertil i seng.

Husk - label ark på patienten i journal.

 

  • GOD IDE: Opret best./ord. i SP og print PTB sedler ud på ordinerede undersøgelser (profiler) før prøvetagning. Der oprettes én rekvisition til blod og én til CSV. Der vil ud fra labels kunne ses antal af glas, der skal bruges.
  • Prøvemateriale og PTB sedler skal afleveres på Klinisk Biokemisk Afdeling i hånden på en bioanalytiker inden for 30 min.
  • Blodsukkermåling før lumbalpunktur.

 

Opdækning

2 sterile stykker.

1 sterilt hulstykke.

1 spinal fluid manometer (til trykmåling).

2 pakker gazekompressor.

Klorhexedinsprit, gult.

10 ml lokalanæstesi (Lidokain-Adrenalin 10 mg/ml).

(OBS! Lokalanæstesi bruges ikke af alle).

1 stk. mepore 9x10 cm.

Sterile handsker.

Lumbalkanyle nr. 0,7 og nr. 0,9, skal være parat.

Husk blodsukkerapparat parat.

 

Ved lumbalpunktur - og undersøgelse for meningitis - skal der altid tages glas nr.1 + nr.2 + nr.3 + nr.3A.

Glas mærkes med navn, nummer, dato og stregkoder. Husk! glas nr.3A er reserveglas. 

 

Glas nr.

Analyse/

Glastype

Prøvemængde

Udføres/

sendes til

Glas 1

Under mikrobiologi:

Bestil spinalvæske til D+R

 

Sterilt spidsglas med hvidt skruelåg.

 

15 Dråber.

Bringes til eget laboratorium, der sørger for videre forsendelse.

Glas 2

Profil i BCC:

Spinaltælling:

·  Csv-leuko,

·  Csv-erytro

 

 

 

·   Csv-glukose

·   Csv-protein

 

·   Visuel vurdering

 

Sarstedt glas.

Lille fladbundet glas med hvidt skruelåg = glas 2.

15 Dråber.

Bringes til eget laboratorium. Undersøges for: leukocytter,

erythrocytter.

Skal analyseres indenfor 1 time

Glas 3

Sterilt spidsglas med hvidt skruelåg = glas 3.

 

15 Dråber.

Bringes til eget laboratorium.

Skal analyseres indenfor 1 time

 

Glas 3A

Reserveglas/

til supplerende undersøgelser

Sterilt spidsglas med hvidt skruelåg.

 

20 Dråber.

Skal følge patient og opbevares i køleskab i en uge.

 

Evt. Supplerende undersøgelser:

Ved undersøgelser med supplerende blodprøver. Ring til haste-lab 25571, der tager blodprøver og bringer disse og Csv-prøver retur til Klinisk kemisk afdeling.

Glas nr.

Analyse/

Profil i BCC-Web

Glastype

Prøvemængde

Udføres/

Sendes til

Glas 4 + 5

Spinal IgG-indeks/

Oligokloni.

Blodprøve:

P- IgG Oligokloni

(Udredning for DS.)

Sterilt spidsglas med hvidt skruelåg.

 

Serumglas.

20 Dråber.

Bringes til eget laboratorium.

 

 

 

Glas 4

Xantokromi.

 

(Subarachnoidalblødning.)

Sterilt spidsglas med hvidt skruelåg.

Pakkes ind i sølvpapir.

20 Dråber.

Bringes til eget laboratorium.

Opbevares mørkt.

Glas 4

Csv-Neuroborreliose.

Blodprøve:

P-Borrelia

Sterilt spidsglas med hvidt skruelåg.

 

Serumglas.

20 Dråber.

Bringes til eget laboratorium.

 

Glas 4

Csc-Meningit og Encefalit.

Blodprøve:

p-HSV (herpes)/

p-Varicella Zoster

Sterilt spidsglas med hvidt skruelåg.

 

Serumglas.

20 Dråber.

Bringes til eget laboratorium. 

Glas 4

Csv-Tumorceller

Sterilt spidsglas med hvidt skruelåg.

 

25 Dråber.

Gerne mere.

Cytologisk rekvirering til

Patologiafdelingen.

Læge bestiller. Ved akut skal læge kontakte patologer.

Glas 4+5

Csv-Alzheimermarkører

Sarstedt glas.

Lille fladbundet glas med hvidt skruelåg x 2

20 Dråber.

+

Ekstra glas 20 dråber opbevares på frost.

SSI.

Grøn seddel - klinisk biokemi 

nr. 452.

 

 

 

Glas 4

Csv for TB

Sterilt spidsglas med hvidt skruelåg.

 

60 dråber.

SSI.

Orange seddel

nr. 144.

 

 

Forsendelse af akut lumbalpunktur på stamafdeling

Find vejledning her.

 

Hvis der tages prøver til patologiafdelingen

Cytologivæske mærkes med stregkode og label, oprettes best./ord. i SP og gemmes på afdelingen i køleskab.
  • Prøven bringes førstkommende hverdag ned på Skopi-afsnittet´s urene skyllerum (V 2.013) og anbringes i hvid spand i skabet til venstre.
  • Prøven transporteres derfra med "sølvpilen" til Patologiafdelingen på Roskilde.

Generelt

Ved sparsomt prøvemateriale må den læge, der foretager proceduren, prioritere hvad, der skal undersøges for.

 

Observation af patienten efter undersøgelsen

  • Efter undersøgelsen skal patienten forblive i fladt rygleje 1 time efter undersøgelsen.
  • I tilfælde af hovedpine efter undersøgelsen kontaktes vagthavende læge. 
 
4) 
Ansvarsforhold
  • Læger er ansvarlige for ordination af prøver.
  • Sygeplejersker er ansvarlige for opdækning og forsendelse af prøver.

 


 
5) 
Dokumentation 
6) 
Definitioner/Søgeord 
7) 
Referencer

Laboratoriemedicinsk vejledning for Cerebrospinalvæske

Version
Godkendt
Revisions information
14.01.2020
OPUS BBC og OPUS patologi er ændret til best/ord i SP. Sygeplejerske Kirsten Larsen har overtaget det faglige ansvar.
14.07.2016
23.12.2015
06.11.2014
24.09.2014
16.12.2013
28.01.2013
18.09.2012
18.06.2012
14.10.2010
22.09.2010
19.03.2010
21.09.2009